Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistyksen perustaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistyksen perustaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistyksen perustaminen
Rekisteriin merkitsemätön yhdistys voidaan perustaa miten tahansa, jopa ns. hiljaisella sopimuksella ilman muodollisuuksia. Jos yhdistys aiotaan rekisteröidä, sen perustamismenettelyn ja sääntöjen tulee täyttää yhdistyslain vaatimukset. Milloin rekisteriin? Yhdistyksellä on paljon jäseniä - taloudellisia sitoumuksia Budjetin loppusumma - avustusten saaminen edellyttää rekisteröitymistä - jäsenyys valtakunnallisissa liitoissa – edellytys ry JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

2 Yhdistyksen perustaminen
Rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksen lomake ”perusilmoitus yhdistysrekisteriin” liitteeksi perustamiskirja, säännöt ja kuitti tai jäljennös maksun suorittamisesta. Kaikki asiapaperit kolmena kappaleena. JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

3 Yhdistyksen perustaminen
Perustamiskirja ”…yhdistykselle on laadittava perustamiskirja, johon liitetään säännöt, päiväys ja vähintään kolmen yhdistyksen jäseneksi liittyvän allekirjoitus. Perustajan olevan luonnollisen henkilön tulee olla 15 vuotta täyttänyt” perustamiskirja allekirjoitetaan yhdistyksen perustavassa kokouksessa tai siinä kokouksessa, jossa rekisteriin merkitsemätön yhdistys päättää ilmoittaa itsensä yhdistysrekisteriin merkittäväksi perustamiskokous voidaan järjestää pienimuotoisena ”sisäpiirin” tilaisuutena tai siihen voidaan pyrkiä saamaan mukaan mahdollisimman paljon yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

4 Yhdistyksen perustaminen
PERUSTAMISKIRJA Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Nurmeksen Noviisit –nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille oheiset säännöt. Nurmes Pekka Pekkanen Matti Mainio Seija Sieppari JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

5 Yhdistyksen perustaminen
Säännöt Yhdistyslaki määrittelee Yhdistyksen nimi Ei saa olla harhaanjohtaja ja sen tulee erottua jo voimassa olevista nimistä Suomen, ruotsin tai saamenkielinen tai jonkun muun, jos säännöissä mainittu Ei saa antaa väärää kuvaa yhdistyksen toiminnan tavoitteista, kotipaikasta tai johdattaa mielikuvaa yritysmuotoon Nimi + lyhenne yleinen Nykyaikaistaminen mahdollista (Suomen Myyntimiesten keskusjärjestö SMKJ ry vaihtui Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaisiksi tai Postivirkamiesliitto PVL ry muuttui Postin Toimihenkilöliitoksi PVL ry) Sulka lentää ja viuhuu – SULEVI ry JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

6 Yhdistyksen perustaminen
2. Yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta - kotipaikaksi merkitään yleensä kunta, jossa useimmat perustajat asuvat tai jossa yhdistys käytännössä enimmäkseen toimii 3. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot - mihin yhdistys itse asiassa pyrkii? Kaikki ne toimintamuodot, joihin yhdistys toiminnassaan pyrkii – eivät velvoita vaan antavat mahdollisuuksia esimerkkejä liiketoiminnan osalta seuraavasti ” yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jos on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena” JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

7 Yhdistyksen perustaminen
3. Jatkuu Alussa ei aina tiedetä mitä toimintamuotoja tullaan käyttämään toimintamuotojen viimeiseksi kohdaksi määräys jonka mukaan yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös ” muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen” 4. Jäsenen velvollisuus suorittaa jäsenmaksuja ja muita maksuja yhdistykselle Liittymismaksuja ja jäsenmaksuja säännöissä voidaan määrätä jäsenmaksun suuruus käytännössä on järkevää määrätä että jäsenmaksun suuruus voidaan määrätä vuosittain yhdistyksen kokouksessa jos erilajisia jäseniä ja erilainen jäsenmaksu – maininta sääntöihin JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

8 Yhdistyksen perustaminen
5. Yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lukumäärä sekä toimikausi Hallituksen koko liukuvana esim. puheenjohtaja jäsentä 6. Yhdistyksen tilikausi 12 kalenterikuukautta perustamisvaiheessa tai tilikauden muutoksesta johtuvana voi olla muukin tilikauden ei välttämättä tarvitse olla kalenterivuosi käytännössä tilikauden vaihtuminen kesällä voi olla järkevääkin, koska usein toiminta jakautuu pääosin syksystä kevääseen 7. Milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat/toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään. - Käytännössä nämä tehdään yhdistyksen päättävän elimen kokouksessa eli siis yhdistyksen kokouksessa, liittokokouksessa tms. JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

9 Yhdistyksen perustaminen
8. Miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle? Koollekutsuminen kirjallisena ja sellaisena että kaikki jäsenet saavat siitä tiedon hyvissä ajoin sähköposti riittää, suullisena ei 9. Yhdistyksen varojen käyttäminen yhdistyksen purkautuessa Purkautuminen tarkoittaa, että yhdistys itse päättää lopettaa toimintansa Lakkauttaminen taas tarkoittaa sitä, että oikeuden istunto päättää lakkauttaa yhdistyksen – MILLOIN? sääntöihin voi kirjata seuraavasti ”…yhdistys käyttää jäljelle jäävät varansa yhdistyksen lakkautuessa tai purkautuessa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen, josta viimeinen kokous tarkemmin päättää” NÄMÄ OVAT MINIMISÄÄNNÖT – YLEENSÄ MUITAKIN KOHTIA JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

10 Yhdistyksen perustaminen
Muita kohtia hallituksen tehtävät päättävien kokousten menettelytavat nimenkirjoitusoikeus normaalista poikkeava päätöksenteko sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen jne. Ja paljon muita mahdollisuuksia ennakkotarkastus jos ei ole ennakkotarkastettu – rekkariviranomainen yleensä vaatii ainakin stilistisiä muutoksia hallitus tekee yleensä vaaditut muutokset JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

11 Yhdistyksen perustaminen
Kynsiniemi – Lukanpuro kyläyhdistyksen säännöt Vuonisjärven kyläyhdistyksen säännöt - Mitä monimutkaisempia ja monipuolisempia sääntöjä on olemassa, mutta miksi? Sääntöjä voi muuttaa yhdistyksen kokouksessa tms. ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä mikäli säännöissä ei määrätä muuta enemmistöä. Yhdistyksen kokouskutsussa tulee mainita sääntöjen muuttaminen asialistalla. JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

12 Yhdistyksen perustaminen
Perusilmoituslomakkeen täyttäminen Kolme kappaletta + edm. asiat, kuitit, säännöt, perustamiskirja Postituksen jälkeen ilmoitus yhdistyksen rekisteröinnistä tai sitten ehdotus sääntöjen muuttamisesta määrätyiltä osin hinnat ennakkotarkastus kallista! – mutta nopeuttaa käsittelyä yleensä yhdistys saavuttaa rekisteriin merkityn yhdistyksen statuksen vasta kun se on merkitty rekisteriin. Perusilmoituksen jättäminen ei tee vielä oikeustoimihenkilöä. Oikeustoimihenkilön käsite! JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit

13 Yhdistyksen perustaminen
LÄHTEET Loimu, K Yhdistystoiminnan käsikirja. Wsoy Pro. Helsinki. JÄRJESTÖTOIMINNAN TEHOKURSSI / Ollilainen / koulutusmateriaalit


Lataa ppt "Yhdistyksen perustaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google