Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PIIRIEN TOIMINTAOHJEET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PIIRIEN TOIMINTAOHJEET"— Esityksen transkriptio:

1 PIIRIEN TOIMINTAOHJEET
Toimintaohjeet laadittu viimeksi noin vuosi sitten. Onko tarvetta muutoksiin?

2 NIMI: Ei uusia piirejä pitkään aikaan: Osalla nimi alueen mukaan
viimeisin Kymi ja Lahti erottuivat ei varmaan tarvetta uusille piireille Osalla nimi alueen mukaan Osalla nimi kaupungin mukaan Piirien rajat johtokunta päättää

3 TARKOITUS: Uusissa toimintaohjeissa painotetaan alueellisen näkyvyyden lisäämistä Mitä keinoja tähän olisi? Piirin toiminta on lähellä jäsentä, koska juuri piiritoiminnan tulisi olla ”ruohonjuuritason” toimintaa. Toiminnan tulisi myös pitää sisällään TES-asioiden ja muiden edunvalvonta-asioiden viestittämistä eteenpäin johtokunnalle

4 TOIMINTA: Toimintaan kuuluu varsinkin tiedottaminen
Jo em edunvalvontatehtävät: - tes asiat Koulutus Virkistys Jäsenhankinta Johtokunnan työn tukeminen

5 jatkuu... Jäsenten etujen valvonta Työehdot ja työolosuhteet
Yhteistyö alueen työpaikkojen kanssa Yhteistyö muiden alueen osastojen kanssa Yhteistyö myös aluetoimistojen kanssa

6 JOHTORYHMÄ: Johtoryhmän kausi on kaksivuotinen
Syyskokous valitsee piirin johtoryhmän: - puheenjohtaja - varapuheenjohtaja - kolme varsinaista jäsentä - kolme henkilökohtaista varajäsentä

7 jatkuu… - johtoryhmä valitsee keskuudestaan ainakin sihteerin
- johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta - kokoukseen voivat osallistua myös vara-jäsenet - kokouksista laaditaan muistio

8 JOHTORYHMÄN TEHTÄVÄT Johtoryhmän tehtävänä on:
- valmistella kokoukset ja muut tilaisuudet (kutsut, esityslistat, alustava toimintasuunnitelma ja toimintakertomus) - piirin kokouksissa esille tulevien asioiden eteenpäin vieminen - tiedottaminen piirin jäsenille

9 jatkuu... - toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten laatiminen
- mahdollisten johtokunnan toimeksiantojen käsittely - piirin varojen käytöstä vastaaminen - tiedottaminen osaston kulukorvauksista

10 PIIRIN KOKOUKSET: Piirin kevätkokous pitäisi pitää maaliskuun puoliväliin mennessä. Kokouksessa valitaan kokoukselle: - puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa. - hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus

11 jatkuu... - valitaan edustajat osaston kevätkokoukseen
- käsitellään mahdollisesti muita ajan-kohtaisia asioita, kuten tes.

12 jatkuu... Piirin syyskokous olisi pidettävä lokakuun loppuun mennessä.
Kokouksessa tehdään valinnat kuten kevät-kokouksessa. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. Valitaan edustajat osaston syyskokoukseen.

13 jatkuu... Kokouksista laaditaan pöytäkirja:
- aika, paikka, tilaisuus, kestoaika, tehdyt päätökset, liitteenä nimiluettelo Kokouksen sihteeri laatii pöytäkirjan. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat Pöytäkirjan tarkistajat tarkistavat ja alle-kirjoittavat ja lähettävät sitten toimistolle (PAM-Apteekkialan osasto ry, Marianne Peurala, PL HELSINKI.

14 MUUTA HUOMIOITAVAA: Pöytäkirjamallit ovat osaston nettisivulla:
- > piirit > sivun alalaidasta. Ellei piiri toimi, voi johtokunta kutsua piirin koolle. Piiri voi AINA kutsua kokoukseen johtokunnan tai sopimusalatoimikunnan jäseniä, olisi jopa toivottavaa

15 jatkuu Piirien puheenjohtajat saavat kutsun alueellisiin neuvottelu- ja suunnittelupäiviin Osaston säännöt, onko puheenjohtajilla? Laitetaanko osaston nettisivuille?

16 jatkuu... Muista piirin tilaisuuksista tulee tehdä anomus.
Piirin puheenjohtajan velvollisuus on informoida johtoryhmän jäseniä: - toimintaohjeet - talousohjeet - kustannusten korvaukset

17 PIIRIEN TALOUSOHJEET:
Talousohjeet päivitetty viimeksi noin vuosi sitten

18 KULUKORVAUKSET: Matkat maksetaan johtoryhmän jäsenille:
- piirin kaikkiin kokouksiin - kilometrikorvaukset; tulee olla osaston puheenjohtajan allekirjoitus. - päivärahaa maksetaan, jos on siihen oikeutettu.

19 jatkuu Korvaus piirin pj:lle puhelimen ja internetin käytöstä. (vuoden lopussa enintään 5 €/kk) Kokoustarjoilukustannukset vuosittaisen päätöksen mukaan. (30 € + tilavuokra) Virkistystilaisuus vuosittaisen päätöksen mukaan.(55 €) - ilmoitus aina johtokunnalle


Lataa ppt "PIIRIEN TOIMINTAOHJEET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google