Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

 REKISTERINUMERO 143.393 MERKITTY REKISTERIIN 29.11.1985.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: " REKISTERINUMERO 143.393 MERKITTY REKISTERIIN 29.11.1985."— Esityksen transkriptio:

1

2  REKISTERINUMERO 143.393 MERKITTY REKISTERIIN 29.11.1985

3 Keskiviikko 7.9.2011 kello 14.00 Paikka Akavatalo, kokoushuone 730, 7. krs. Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki YLIMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ASIAT Kokouksessa käsitellään Ammatilliset opettajat - AO ry:n sääntöjen muuttaminen, Yhdistykseen liittyvät AOO:n, STo:n ja LUOVA:n jäsenyhdistykset. Ammatilliset opettajat - AO ry:n hallitus esittää vuosikokoukselle, että Ammatilliset opettajat - AO ry:n säännöt muutetaan valmisteltujen ja ennakkotarkastettujen sääntöjen mukaisesti.

4 Ammatillisten oppilaitosten opettajat – Yrkesundervisarna AOO ry Luonnonvara-alojen opettajat ry (LUOVA) Sosiaali- ja terveysalan opettajat ry - Social- och hälsovårdslärare SHL rf (STO) Tällä sopimuksella AOO, LUOVA ja STO sopivat yhdistymisensä ehdoista •Perustetaan uusi yhdistys Ammatilliset opettajat (AO) ja sen perustana olevat yhdistykset (AOO, LUOVA, STO) puretaan •Kukin yhdistys tuo perustettavaan yhdistykseen kaiken omaisuutensa. •Uuden yhdistyksen puheenjohtajistossa (puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa) on edustus kaikista perustana olevista yhdistyksistä. •Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset. Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtajisto ja sihteeri. •Yhdistyksen hallituksessa on puheenjohtajiston lisäksi enintään 14 jäsentä, joista AOOlla on 6-7, STOlla 4-5 ja LUOVAlla 1-2 paikkaa. •Uuteen yhdistykseen muodostuu tarvittava määrä jaostoja, jotka toimivat oman alansa asiantuntijaelimenä ja saman alan yhdistävänä voimana. •Yhdistys tehostaa edunvalvontaansa ja järjestää mm. yhteisiä luottamusmieskoulutustilaisuuksia ja järjestökoulutusta •Yhdistys tai sen jaostot voivat järjestää koulutusta, erilaisia tilaisuuksia sekä matkoja. Jaostojen järjestämiin tilaisuuksiin yhdistys voi myöntää harkinnanvaraisia avustuksia jaostojen laatimien anomusten perusteella. Tuomo TikkanenSirpa Suomi Jouko Karhunen AOO ry, pj STO ry, pj Luova ry, pj

5 AO ry:n ensimmäinen vuosikokous on 10.12.2011 OAJ/ valopiha klo 10 alkaen valtakirjojen tarkastuksella. Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammattilliset opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman jäsenkuntansa koulutus- ja palkkapoliittista edunvalvontaa, tehdä omaa jäsenkuntaansa koskevia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia esityksiä sekä aloitteita opettajien työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Yhdistys osaltaan vaikuttaa siihen, että opettajien täydennyskoulutus ja säännöllinen ammattitaidon päivittäminen toteutuvat kaikkien opettajien osalta. Ammatilliset opettajat AO ry toimii yhteistyössä muiden ammatillisten opettajayhdistysten, OAJ:n yhdistysten ja OAJ:n hallituksen ja toimikuntien sekä muiden ammattiyhdistysten kanssa edustajiensa välityksellä.

6 AO ry vaikuttaa OAO ry:n ja OAJ:n kautta siihen, että ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa on riittävät taloudelliset resurssit opetussuunnitelmien mukaisen opetuksen ja toimiluvan edellyttämän muun toiminnan toteuttamiseen. AO ry tukee paikallisten yhdistysten toimintaa sekä ammatillisten yhteisten opettajayhdistysten perustamista paikallis- ja aluetasolla. AO:laiset toimivat aktiivisesti OAJ:n alue- ja paikallisyhdistyksissä. AO ry vastaa siitä, että uusia opettajia saadaan mukaan paikallis- ja aluetason sekä valtakunnan tason järjestötoimintaan. AO:laisten jäsenten asiantuntemus edunvalvonnan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan valmistelussa tulee huomioon otetuksi yhdistyksen edustajien välityksellä OAO ry:n hallituksessa sekä OAJ:n valmisteluelimissä.

7 •rakennepoliittinen ohjelma •toisen asteen rahoitusuudistus •Tutke 2 •laatu •AMK –laki •toimiluvat •vuodot •liitteiden lähentäminen / kokeilut •alueellinen järjestäytyminen / jäsenpito •kentän koulutustarpeet •varhaiskasvatuslaki •paikallistason toiminta

8


Lataa ppt " REKISTERINUMERO 143.393 MERKITTY REKISTERIIN 29.11.1985."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google