Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Teknologiaoikeus Johdantoluento

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Teknologiaoikeus Johdantoluento"— Esityksen transkriptio:

1 Teknologiaoikeus Johdantoluento 29.1.2010
Mikko Huuskonen Yritysjuridiikan dosentti, LPR Neuvotteleva virkamies TEM/Yritysoikeus

2 Teknologiaoikeus Luennon rakenne (2h): Yleistä kurssista
IPR yritysstrategian osana: keskeisiä periaatteita Kurssin kirjallisuudesta Harjoitustehtävän ohjeet Yrityshaastattelu IPR-toiminnoista Oikeustapausanalyysi IPR-jutusta

3 Teknologiaoikeus Kurssin kirjallisuus on monipuolista
Luento poimii esiin joitakin opiskelua tukevia seikkoja Luennon näkökulma on IPR (intellectual property rights) yrityksen strategiassa Osan tentistä (2/6) voi suorittaa harjoitustyöllä Harjoitustyön voi tehdä max 3 hengen ryhmissä

4 IPR osana yrityksen toimintaa
Aineettomia oikeuksia ovat patentti, tavaramerkki, tekijänoikeus, mallisuoja, hyödyllisyysmalli, kasvinjalostajan oikeus, piirimallin suoja, verkkotunnukset IPR on olennainen osa yrityksen ”ytimien” suojaamista Aineettoman oikeuden taloudellinen arvo muodostuu oikeuden käyttämisestä taloudellisessa toiminnassa Menestyminen IPR-toiminnan alalla edellyttää siis pelkän oikeuden hallinnan lisäksi myös muita seikkoja kuten sopimus- ja neuvotteluosaamista

5 IPR osana yrityksen toimintaa
IP-oikeuksilla on merkittävä vaihdantaa edistävä vaikutus niiden avulla identifioidaan vaihdannan kohde määritellään transaktion osapuolet luodaan sanktiojärjestelmä Tuotteella on kuitenkin myös oltava kysyntää Pelkkä IP-oikeus itsessään ei vielä riitä tekemään tuotteesta kiinnostavaa

6 IPR osana yrityksen toimintaa
IPR/IP-kentän taloudellista arvoa on mitattu tai arvioitu lukuisilla erilaisilla tavoilla Tutkimuslaitokset, verottaja, erilaiset yksityiset konsultit, M&A-spesialistit jne. IPR-strategian ohjausryhmän raportti: viitataan yleisen tason arvioon, jonka mukaan 75 % yritysvarallisuudesta koostuisi aineettomista omaisuuseristä (s. 29) Samantapaisia arvioita ovat esittäneet eräät tavaramerkkien (brändien) arvonmääritykseen erikoistuneet yritykset (esim. Forbes)

7 IPR osana yrityksen toimintaa
USA: arvioitu, että aineettoman omaisuuden osuus maan yhtiöiden tasearvosta olisi noin 2/3. Standard & Poorsin 500 -indeksin mukaan aineeton omaisuus muodosti 80 % kyseisellä listalla olevien suuryritysten arvosta vuonna 2005 SC-Research : arvoketjun aineettomat osat tuovat valtaosan liiketoiminnan tulovirrasta

8 IPR osana yrityksen toimintaa
IPR-oikeudet yksittäisen yrityksen näkökulmasta Arvo voi ensinnäkin vaihdella yleisistä kansantaloudellisista syistä, esim. suhdanteista, rahan saatavuudesta ja korkotasosta riippuen Toiseksi, yrityksen näkökulmasta oikeuden arvo riippuu siitä, miten taitavasti yritys kykenee hyödyntämään oikeutta liiketoiminnassaan

9 IPR osana yrityksen toimintaa
Tähän vaikuttavat monet liiketoiminnan osaamisen keskeiset osa-alueet mm: Yrityksen asiakassuhteet ja niiden pysyvyys Henkilökunnan osaaminen Jakeluketjun hallinta Alihankinnan ehdot Markkinointiosaaminen Tuotekehitys Sopimusosaaminen (neuvottelu- ja IPR-sopimusosaaminen)

10 IPR osana yrityksen toimintaa
Kolmanneksi, aineettoman oikeuden olemassaolo ei vielä sinänsä kerro mitään sen perusteella valmistetun tai tuotetun tuotteen tai palvelun mahdollisesta menestyksestä/kysynnästä Huonoja ja hyviä tuotteita suojaavat samat oikeudet Hyvin suojattu tuote voi jäädä ilman kysyntää, jos se esimerkiksi ei vastaa asiakkaiden tarpeita

11 Suojaaminen tärkeää… …mutta se ei ole itseisarvo
Pääasia on se, millä yritys saa kilpailuetua ja miten se suojaa kilpailuetunsa IPR on tässä tärkeä väline, mutta joskus sen käyttämättä jättäminenkin voi olla tietoinen strateginen valinta Open source, creative commons Käyttäjien tuominen R&D-rajanpintaan Yhteisölliset palvelut Muita suojaustapoja: Time-to-market, omaperäinen toimintamalli, liikesalaisuuksien tehokas suojaaminen

12 IPR osana yrityksen toimintaa
”IPR tehokkaaseen käyttöön – aineksia teollis- ja tekijänoikeudelliseen strategiaan” (2009) TEM 37/2008

13 Kirjallisuudesta Pääkohtia kirjallisuudesta tenttiin valmistautumista varten Oesch-Pihlajanmaa: Patenttioikeus. Helsinki 2008 Monipuolinen yleiskuvaus patenttijärjestelmän perusteista Luvut I-VI, VIII, XII-XV Helopuro, Perttula, Ristola: Sähköisen viestinnän tietosuoja. Helsinki 2004. Perusasioita sähköisen viestinnän tietosuojasta. Huomattava erottelu tiedon julkisuuden ja tietosuoja välillä. Julkinen tieto ei välttämättä ole täysin vapaasti käytettävissä ja vailla tietosuojan sääntelystä lähteviä rajoitteita.

14 Kirjallisuudesta Soininen Aura: Software and Business Method Patent Ecosystem: Academic, Political, Legal and Business Developments Patenttijärjestelmän viimeaikaisia kehitysnäkymiä vertailu US/EU Kaksi ristiriitaista intressiä: R&D-tiedon jakaminen ja intressi suojata sitä. 1: Akateeminen keskustelu: lineaarinen riippuvuus patentoinnin määrän ja taloudellisen menestymisen välillä kyseenalaistetaan. Patentoinnin vaikutus talouteen monimutkaisempi kuin aikaisemmin oletettu. 2: Poliittiset trendit: Mikä on (yhteiskunnallisesti) optimaalinen suojan määrä ajatellen esim biopatentteja? Patentoinnin laajentuminen uusille alueilla Euroopassa hitaampaa kuin USA:ssa.

15 Kirjallisuudesta 3: Juridinen: 4: Liiketoiminta:
Eurooppa: vaatimus keksinnön teknisyydestä vähentänee liiketoimintamallien patentointiyrityksiä. US: laajempi patentoitavuus. 4: Liiketoiminta: lisensiointi ja yritysten erilaiset patenttistrategiat ovat lisääntyneet Artikkeli ei varsinaisesti kerro patenttijärjestelmän perusteista, vaan olettaa, että lukijalla on perustiedot siitä, miten patentti soveltuu ohjelmistotuotteiden suojaukseen ja mikä tässä on tekijänoikeuden rooli. Tämä on syytä lukea lopuksi kun pääasiat Oesch-Pihlajanmaasta on hallinnassa.

16 Kirjallisuudesta Perttu Virtanen: Database Rights in Safe European Home: The Path to More Rigorous Protection of Information. Lappeenranta 2005. Väitöskirja tietokantadirektiivin syntyhistoriasta ja sisällöstä Käsittelyssä IPR:ien perusdoktriini, jonka mukaan tieto ja ideat eivät ole suoja kohteena Kirjoittaja kysyy, muuttaako tietokantojen laajentuva suoja tätä IPR:ien perusperiaatetta niin, että itse informaatio alkaa nauttia tekijänoikeudellista (tietokanta-) –suojaa Ei lukuja 3-6 ja 9

17 Kirjallisuudesta Yochai Benkler: The Wealth of Networks. 2006
Oikeustaloustieteellisiin argumentteihin nojaava kirjoitus siitä, miten tietotekniikka ja erityisesti internet ovat muuttamassa sähköisen viestinnän tuotantoympäristöä yhteisöllisen media suuntaan. Teksti on kiinnostava ja ajatuksia herättävä Ansiona mutta myös jonkinasteisena ongelmana on metodinen rohkeus: kirja esittää hyviä kysymyksiä tulevan kehityksen suunnasta, mutta vastaukset ovat usein vielä (oppineita) arvauksia Yhteisöllinen luominen voi olla osoitus altruismin lisääntymisestä ihmisyhteisössä toisaalta se voi myös olla internetin suhteellisen nuoreen historiaan liittyvä alkuvaiheen ilmiö ennen kuin liiketoiminnan mallit alkavat vakiintua

18 Harjoitustyöt Harjoitustyöllä voi korvata kaksi kysymystä viidestä
Kysymykset 4 ja 5 (toinen Benkler) Yrityshaastattelu: Toimiala, erityispiirteet Mikä on IPR:ien merkitys/missä tulee vastaan Miten yritys hoitaa IPR:t Onko caseja/kuvaukset Miten nähdään tulevaisuus Oikeustapausanalyysit KKO, KHO


Lataa ppt "Teknologiaoikeus Johdantoluento"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google