Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietojärjestelmän suunnittelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietojärjestelmän suunnittelu"— Esityksen transkriptio:

1 Tietojärjestelmän suunnittelu

2 Tietojärjestelmän suunnittelun vaihejakomalli
Vaihejakomalli on kuvaus järjestelmän kehittämisen osiin jaosta, työvaiheista ja resursseista. Mallin tai mallien tarkoitus on jakaa laaja kokonaisuus pienempiin, hallittaviin, osiin, jolloin työn läpivienti tulee helpommaksi ja resurssit voidaan helpommin kohdentaa, mutta myös osien samanaikainen suorittaminen tulee mahdolliseksi.

3 Tietojärjestelmän suunnittelun vaihejakomalli

4 Erilaisia vaihejakomalleja
Vaihejakomalleja on useita ja pääsääntöisesti ne ovat erilaisia, riippuen mallin kehittäjästä. Kuitenkin niissä kaikissa on, lähes aina, samat vaiheet vaikkakin eri nimillä. Vaiheet voivat myös olla laajuudeltaan eri kokoisia. Muutama malli: Tisma, ISAC, SDLC , tietojenkäsittelyn kehittämismalli, seinätekniikka, vesiputousmalli jne.

5 Suunnittelussa käytettäviä menetelmiä
Malli siis ohjaa kehitystyötä ja jakaa sen osiin. Kehittämistyössä voidaan käyttää erilaisia työvälineitä ja menetelmiä. Menetelmät, joita tässä muutama, on suunniteltu työn eri vaiheisiin: tietovirtakaavio (tarkastelee tiedon kulkua yrityksessä), analyysit (kuvataan toimintoja, sidosryhmiä ja ongelmia) päätöstaulut lävistäjämatriisi (kuvaa toimintojen riippuvuuksia) työnkulkukaavio jne.

6 Suunnittelun apuvälineitä
CASE (Computer-Aided System and Software Engineering) Kehittämismallit (=vaihejakomalli) Projektinhallinta sovellukset

7 Suunnittelutyön osallistujat
Työhön tulisi osallistua mahdollisimman kattava joukko yrityksen henkilökuntaa, ei kuitenkaan liikaa. Eri henkilöryhmiä ovat mm. johto, atk-henkilökunta, käyttäjät, sidosryhmät.

8 Suunnittelutyön organisointi
Suunnittelutyö voidaan toteuttaa projektina. Projekti on ainutkertainen, tietty tarkoitus, Työorganisaatio, rajalliset resurssit ja rajattu aika

9 Suunnitteluprosessi Muodostuu vaihejakomallin vaiheista. Edellä mainittuja menetelmiä ja apuvälineitä käytetään eri vaiheissa ja niiden eri tehtävissä. Kokonaistutkimus on esimerkiksi em. vaihejakomallin (SDLC) suunnitteluvaiheen ohjenuora, eli se kertoo lähemmin mitä asioita ko. vaiheessa pitää miettiä.

10 Tietoarkkitehtuuri Kaiken suunnittelun perustaksi tarvitaan tietokantasuunnitelma, joka toimii kaiken suunnittelun ja kaikkien projektien lähtötietona. Siinä on esitetty mm. mitä tietokantoja organisaatiossa on, Mikä on niiden rakenne, Minkälaisia riippuvuuksia tietokannoilla on jne.

11 Tietoanalyysi Tietoanalyysissä kuvataan ja määritellään sovellusten tarvitsemat tiedot ja laaditaan yksityiskohtainen looginen kuvaus niistä. Yrityksen tietojen kartoittaminen E-R kaavio Tietokaavio Tietokannan luominen Tietojen tallentaminen


Lataa ppt "Tietojärjestelmän suunnittelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google