Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina"— Esityksen transkriptio:

1 Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina
Jouni Tuomisto THL, Ympäristöterveyden osasto

2 Miksei tutkimustieto palvele päätöksentekoa niin kuin halutaan?
Tässä tutkija on tietokirjansa kanssa tarjoamassa tietoa päätöksenteon tueksi (information push) – sisällä on päättäjä, jolla on tiedon kysyntäimu (information need pull)

3 Tutkimuskysymykset Avoin arviointi: Avoin päätöksentekokäytäntö:
Miten jäsennetään tieteellistä tietoa ja arvoarvostelmia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi siten, että avoin osallistuminen on mahdollista? Avoin päätöksentekokäytäntö: Miten rakennetaan jaettua ymmärrystä päätösprosessin eri vaiheissa siten, että tarvittavat toimenpiteet tulevat tehokkaasti toteutetuiksi ja vaikutukset todennetuiksi? (Jaettu ymmärrys = osapuolet ymmärtävät, mitä näkemyksiä asiasta on, mistä ollaan erimielisiä ja miksi.)

4 Huomio päätöksentekoon kokonaisuutena
Tarkasteltava yhtä aikaa asiantuntijoiden ja päättäjien toimintaa. Tarkasteltava koko prosessia päätösvalmistelusta toimenpiteisiin ja vaikutusten seurantaan. Tarkasteltava erityisesti tiedon roolia, tiedon jalostamista ja tiedon virtaamista (tai sen esteitä). Tuomisto, Pohjola, Pohjola (2014): Avoin päätöksentekokäytäntö voisi parantaa tiedon hyödyntämistä. Yhteiskuntapolitiikka 79: 1:

5 Avoin päätöksentekokäytäntö: periaatteet
Tavoitteellisuus: päättäjät määrittelevät julkisesti päätöksen sisällön ja tavoitteet, joihin toimintaa peilataan. Kohteellisuus: työn kohteena on verkkotyötilassa tehtävä vaikutusarviointi, johon tuotetaan suositukset ja perustelut. Syysuhteiden kuvaus: arviointi tarkastelee syyketjua päätösvaihtoehdoista vaikutuksiin ja tavoiteltuihin arvioihin. Uusiokäyttö: kaikki tieto jäsennetään mahdollisimman helposti käytettäväksi uusiin tarkoituksiin. Kritiikki: Kaikkea työn sisältöä saa kritisoida joka vaiheessa. Kritiikin murtamat osat hylätään. Avoimuus: Kuka tahansa saa osallistua. Kaikki tieto jaetaan heti netissä.

6 Toimintamallin keskeinen sisältö
Ohjeita tavoitteenasetteluun Ohjeita vaikutusten arviointiin Ohjeita työn seurantaan ja ohjaukseen ”Mistä tiedetään, että tulos on hyvä?” Huomio tiedon yhteenvetämisen taitoon

7 Työtä varten verkkotyötila Opasnet
Nettisivusto, jossa voi tehdä kaiken päätösvalmistelutyön.

8 Opasnet-hankkeita

9 Avoin päätöksentekokäytäntö

10 Esimerkki: rokotehankinnan avoin valmistelu
STM ja THL määrittelevät hankinnan terveys-, kustannus- ja muut tavoitteet Kuvataan alustavat laskentamallit, joilla vaikuttavuutta on tarkoitus arvioida. Avoin julkinen keskustelu vaikuttavuuden kriteereistä, parametreista ja arvioinnista yleensä. Kriteerit päätetään ja avataan julkinen hankintakilpailu. Tarjousten julkinen arviointi ja keskustelu. THL moderoi keskustelua ja vetää tiedot yhteen APTK:n periaatteiden mukaisesti. STM tekee hankintapäätöksen.

11 Mitä pitäisi muuttaa? Tutkijat/asiantuntijat Päättäjät: Kaikki:
Tärkeä tieto julki heti eikä vasta kun artikkeli on julkaistu. Ei-asiantuntijoidenkin näkemyksiä on lähtökohtaisesti pidettävä mahdollisesti tosina ja siksi tärkeinä. Päättäjät: Todelliset tavoitteet julki. Konkreettisiin kysymyksiin haetaan konkreettisia vastauksia. Kaikki: Enemmän yhteistä keskustelua. Tavoitteeksi toisen ymmärtäminen ja auttaminen.


Lataa ppt "Avoin päätöksentekokäytäntö toimintamallina"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google