Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta - Johdanto Mikko Pohjola, THL, Kuopio.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta - Johdanto Mikko Pohjola, THL, Kuopio."— Esityksen transkriptio:

1 Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta - Johdanto Mikko Pohjola, THL, Kuopio

2 Sisältö •Esittely •DARM-täydennyskoulutusten sarja 2011 •Aiheeseen liittyviä tapahtumia •Päivän ohjelma •Johdatus päätösanalyysiin ja riskinhallintaan •Pieni harjoitus

3 Esittely •Jouni Tuomisto (LT), Mikko Pohjola (DI) •THL, YMTO, YMAL •Avoin arviointi (open assessment), Opasnet •ERACedu

4 DARM-täydennyskoulutukset •DARM-täydennyskoulutusten sarja 2011 –Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta 5.5. –Päätöksenteko epävarmuuden oloissa 19.5. –Yhteisöllinen oppiminen 8.9. –Keskustelu ja kansalaiskuuleminen päätöksenteossa: menetelmiä ja työkaluja 29.9. •Lisätietoa: http://fi.opasnet.org/fi/Eraceduhttp://fi.opasnet.org/fi/Eracedu •DARM = Decision analysis and risk management (päätösanalyysi ja riskinhallinta)

5 Aiheeseen liittyviä muita tapahtumia •DARM-kurssi 2-4/2011 –Itä-Suomen yliopiston ToxEn maisteriohjelma –Myös muita, lähinnä ympäristötieteen, opiskelijoita –Päätösanalyysiharjoitus: sikainfluenssa, rokotukset ja narkolepsia –Luentomateriaalit, taustamateriaalia, luentovideoita, harjoitustyöt yms. saatavilla netissä: –http://en.opasnet.org/w/Darmhttp://en.opasnet.org/w/Darm •URGENCHE-projekti 9/2011 – 2014 –Käytännönläheistä kaupunkitason ilmastopolitiikka-analyysiä •Ilmasto-, terveys- (ja talous-)vaikutukset? –6 Euroopan, 2 Kiinan kaupunkia •Suomesta mukana Kuopio, THL ja SYKE –Kaupungit projektissa aktiivisina partnereina –http://en.opasnet.org/w/Urgenchehttp://en.opasnet.org/w/Urgenche

6 Päivän ohjelma •Päivän ohjelma –9.00 Aloitus ja tervetuloa –9.15 Johdatus riskinhallintaan ja päätösanalyysiin (sisältää pienen harjoituksen) –10.00 Kahvi (sis. hintaan) –10.30 Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman (2009-2010) esittely (Erkki Pärjälä) ja tarkastelu (Mikko Pohjola) –12.00 Lounas (omakustanteinen) –13.00 Energiataseajattelu ja yhteisen tiedon luominen ilmastopolitiikan apuna –14.00 Kahvi (omakustanteinen) –14.30 Harjoitus/keskustelu: KHK-päästöjä vähentävät toimenpiteet ja niiden toteutettavuus –16.00 Päätös

7 Johdatus päätösanalyysiin ja riskinhallintaan

8 Riskinarviointi yhteiskunnassa •Tieteellisen tiedon ja arvoarvostelmien keruuta, yhdistämistä ja tulkintaa yhteiskunnan hyödyksi •Riskinhallinta on riskinarvioinnin tuottaman tiedon hyödyntämistä yhteiskunnan tarpeita vastaan

9 Riskinarvioinnin/-hallinnan viitekehys •Järjestelmällistä analyysiä yhteiskunnallisten tarpeiden mukaan

10 Riskinhallinta •Riskinhallinta on “päätöksenteon ja toimenpiteiden organisointia tunnistettujen ja koettujen riskien suhteen” •Pyritään vaikuttamaan siihen mitä toimintaa oikeasti tapahtuu riskien suhteen/vaikutuksesta •Monet tekijät ohjaavat riskin hallintaa – järjestelmällinen arviointi on (vain) yksi näistä tekijöistä

11 Riskinhallinta •Järjestelmällinen riskin hallinta tunnistaa riskinarvioinnin tarpeita ja soveltaa arvioinneista (ja muualta) saatavaa tietoa käytäntöön •Pohjimmiltaan riskinarvioinnin ja -hallinnan päämäärän tulisi olla sama: hyvät yhteiskunnallisesti merkittävä päätökset ja toimenpiteet •=> Päätöksentekoa tukeva arviointi (normatiivinen päätösanalyysi)

12 Päätösanalyysi ja -mallit

13 Päätösanalyysi ja riskinhallinta •Päätöstilanteet ja –vaihtoehdot •Toivotut/ei-toivotut vaikutukset •Vaikutusketju •Analyysi •Toiminta analyysin pohjalta •Toteutuvien vaikutusten seuranta

14 Päätösanalyysi ja riskinhallinta •Kolme näkökulmaa: –Tieto – ”tiede/arviointi” –Päätöksenteko/toiminta – ”politiikka” –Osalliset/sivulliset – ”sidosryhmät/kansalaiset”

15 Tieto, toiminta ja vaikutukset Other factors Assessment Participation Outcome Decision making

16 Avoin riskin hallinta A collaborative game of questions and answers Experts PublicStakeholders Decision makers Other influence Outcome

17 Avoin riskin hallinta QRAQRA

18 Päätösanalyysi ja riskin hallinta •Pyritään luomaan/kehittämään hyvin perusteltua yhteistä uskomusjärjestelmää, joka ohjaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa •Tarkoituksellisesti tuotettu jaettu tieto on keino (means) pyrkiä kohti toivottuja päämääriä (ends)

19 Tieto työkaluna? •Mikä määrittää onko vasara hyvä? •Onko tiedolla ja vasaralla oikeastaan eroa?

20 Harjoitus 1 •Kuopion vuotuiset KHK-päästöt ovat n. 1 Mt CO2- ekv •Kuopion vuotuisten KHK-päästöjen vähennystavoite vuoteen 2020 mennessä on 40%, eli n. 400000 t CO2-ekv •Kuinka suuret ovat Kuopion vuotuiset KHK-päästöt –Kaukolämmön tuotannosta? –Liikenteestä? –Erillislämmityksestä (ei kaukolämpö, ei sähkölämmitys)?

21 Harjoitus 2 •Liikenne ja asuntojen lämmitys ovat keskeisiä energiaa kuluttavia ja KHK-päästöjä aiheuttavia arkipäiväisiä toimintoja •Mitä muita kuin ilmastonmuutosriskejä liikenteeseen ja/tai lämmitykseen liittyy? •Mitä liikenteen ja/tai lämmityksen KHK-päästöihin vaikuttavia päätöksentekijöitä ja toimijoita tunnistat? •Ketkä voivat vaikuttaa liikenteestä ja lämmityksestä johtuviin KHK-päästöihin?

22 Päätelmä •Tiedon ja toiminnan kompleksisuus –Ilmastotiede ja –politiikka sekä vaikutusarviointi ovat kukin monimutkaisia asioita ja sinänsä –On kuitenkin mahdollista (välttämätöntä) tuoda ne yhteen avoimeksi tiedon tuotannon ja hyödyntämisen prosessiksi •=>tieteellä, arvioinneilla ja politiikalla ei ole arvoa sinänsä, arvo syntyy niiden (yhdessä) aikaansaamista vaikutuksista!


Lataa ppt "Päätösanalyysia ja riskinhallintaa tapausesimerkin kautta - Johdanto Mikko Pohjola, THL, Kuopio."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google