Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YMALin strategia: tavoitteet ja painopistealueet.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YMALin strategia: tavoitteet ja painopistealueet."— Esityksen transkriptio:

1 YMALin strategia: tavoitteet ja painopistealueet

2 Osa 1: Tavoitteet Tuottaa tietoa yhteiskunnallista päätöksentekoa varten. –Tuottaa tietoa ympäristöterveydelliseen päätöksentekoon. –Tunnistaa politiikkoja, jotka ovat ympäristöterveyden kannalta tärkeitä, ja tuottaa tietoa niihin. Minkä tahansa ministeriön alaisiin asioihin, myös ulkomaisiin kysymyksiin. Kehittää ja ottaa käyttöön avoimia menetelmiä em. tiedon tuottamiseen. –Sosiaalinen media –Opasnet, avoin arviointi

3 Tieteellis-poliittinen vallankumous Tiede on olemukseltaan pelkkää tiedon käsittelyä (kokoamista, jäsentämistä, laaduntamista) sen jälkeen, kun tutkimus on tehty ja havainnot kerätty. Politiikka on olemukseltaan pelkkää tiedon käsittelyä siihen saakka, kunnes tehdään ja toimeenpannaan päätöksiä. Kummassakin tieto koskee todellisuutta.  Samat työkalut ja menetelmät soveltuvat kumpaankin.

4 Vallankumouksen ydin: tieto-oliot Tieto-olion rakenne: –Täsmällisesti määritelty kysymys. –Tämänhetkinen ehdotus vastaukseksi. –Perustelu miksi muut ehdotukset suljettu pois (falsifikaatio, tieteen menetelmä!). Mahdollisimman helposti löydettävissä ja käytettävissä: –Internetissä. –Vapaa käyttö- ja muokkausoikeus (Copyleft). –Sopii suoraan kvantitatiivisiin malleihin. –  laajat systemaattiset kuvaukset mahdollisia.

5 Vallankumouksen polttoaine: tiedon tuottamisen tehokkuus Yksi tieto tarvitaan vain kerran, ja kaikki voivat käyttää ja parantaa samaa tieto-oliota. –IPCC:n Himalaja-virhe. Sama tieto, samat työkalut: tieteen ja politiikan hidas rajapinta liudentuu. –Viinaveropäätös 2004. Vanhat, tehottomat rakenteet lakkaavat hidastamasta tiedon kulkua. –Datan omistus, artikkelit,

6 Keinot tavoitteen saavuttamiseen Avoin verkkotyötila Opasnet tieteen ja politiikan tekemiseen –Tutkimustiedon jäsentäminen –Ennustavat politiikka-analyysit Yhteistyön rakentaminen –tutkimusprojektien kautta (erit. EU) –VNK politiikka-analyysiyksikkö ja muut pol. toimijat –THL:n tietokäytännöt ja viestintä Avoimuus, globaalisuus, jakaminen Polttaviin aiheisiin tarttuminen

7 Ongelmat ja uhat Vaivalloinen tie  useimmat seuraavat sivusta. Näyttöä syntyy vasta, kun kriittinen toimijamassa tai tuotosmäärä ylittyy. Haastaa nykyiset valtarakenteet  vastustus Kapeiden tavoitteiden tuijottelu estää näkemästä hyödyt. Esitykset avoimesta arvioinnista ovat liian teoreettisia.  Käytännön merkitys jää hämäräksi. Suurin osa rahoituksesta kilpailtua  suurin osa työstä yksittäisten projektien pikku tuotoksiin. Yhteistavoitteiset projektit haluavat omat brändit (Ohtanet, Innokylä, Tervesuomi…)  yhteistyössä alisuoriudutaan.


Lataa ppt "YMALin strategia: tavoitteet ja painopistealueet."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google