Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Auktoriteettitietokanta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Auktoriteettitietokanta"— Esityksen transkriptio:

1 Auktoriteettitietokanta
Sisällönkuvailupäivä Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut

2 Nykytila Tavoitetila Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestel-mällä, jossa ei ole erillistä auktoriteettimoduulia. Tästä syystä auktoriteettitietueet ovat tietokantakohtaisia. Kansalliskirjaston ylläpitämia asiasanastoja on jaeltu aiemmin VESA- ja nykyisin ONKI-palvelun kautta. Nimiauktoriteetit ja yhtenäistetyt nimekkeet eivät ole olleet selattavissa tai haettavissa erikseen. Kaikki auktoriteetit ylläpidetään erillisessä yhteisluettelon auktoriteettikannassa. Se tarjoaa sekä ylläpitoalustan että standardinmukaiset haku- ja poimintarajapinnat kaikkiin muihin järjestelmiin. Siihen voidaan myös poimia tietueita muista järjestelmistä, esim. kansainvälisestä VIAF-kannasta tai suoraan kustantajilta Tuotanto on mahdollista hajauttaa (jos näin päätetään)

3 Mitä auktoriteetit ovat?
Kirjastojen käyttämiä auktoriteetteja ovat: Asiasanat Nimiauktoriteetit (henkilöt, suvut/perheet ja yhteisöt) Yhtenäistetyt nimekkeet > teosauktoriteetit (Luokitukset) - esitetty jätettäväksi auktoriteettitietokannan ulkopuolelle

4 Missä auktoriteetteja tehdään nyt?
Systemaattisesti auktoriteetteja ylläpidetään kansallisbibliografiassa sekä kansallisdiskografiassa FENNICA, ALMA, VIOLA Muissa kirjastoissa vaihdellen esim. ARSCAssa Sibelius-Akatemian tuottamia musiikin auktoriteetteja n Erikoiskirjastoissa erikoisalojen sanastoja Työprosessi erilainen asiasanastojen (ja ontologioiden) ja nimi- ja nimekeauktoriteettien osalta Eeva Kärki voi esitellä työprosesseja tarkemmin. Sanastojen yhteiseksi jakelualustaksi on kehitetty ONKI-palvelu. Jatkossa keskityn tästä syystä lähinnä nimiauktoriteetteihin.

5 Keskeiset intressiristiriidat
Kansallisbibliografia: lakisääteiset velvoitteet ja rajoitteet kansainvälisen vaihdon asettamat laatuvaatimukset ja reunaehdot kansalliset kielet (suomi, ruotsi) Yhteisluettelo: yksi tietue / monta kuvailua useampi auktoriteettitietokanta taustalla mahdollinen, mutta ne on asetettava auktoriteettivalvonnassa prioriteettijärjestykseen monikielinen

6 Sibelius : nykytila ARSCA ALMA VIOLA FENNICA jne…

7 Sibelius : tavoitetila
Tekijä itse tai kustantaja FENNICA VIOLA ALMA ASTERI ARSCA KDK VIAF + kaikki muut

8 Uusia toimijoita kuviossa
Kansainvälinen auktoriteettivaihto VIAF (Virtual International Authority File) –hanke Kukin maa auktorisoi vain omat nimimuotonsa Ulkomaiset saadaan vaihtoina ko. maasta KDK-auktoriteettivaihto Muistiorganisaatioilla yhteisiä toimijoita, esim. Gallen-Kallela maalarina, kuvittajana ja elämäkerran kohteena Kustantajat, tekijät Nimiauktoriteetti voidaan saada suoraan kustantajalta (ONIX-konversio) tai jopa tekijältä itseltään (esim. julkaisuarkistot)

9 Esimerkki (1) : yhteisluettelon auktoriteetti
ASTERI on yhteisluettelon auktoriteettikanta > Sibeliuksen nimiauktoriteettitietue on haettavissa (myös) yhteisluettelon käyttöliittymän kautta

10

11

12 VIAF-kannassa (http://viaf
VIAF-kannassa ( olevat varianttimuodot nimestä Sibelius, Jean

13 Esimerkki (2) : lisäarvo tiedonhakijalle
Jos tällä hetkellä hakee Lindasta YKn julkaisuja, saa tekijähaulla seuraavat tulokset: Yhdistyneet kansakunnat viitettä YK Förenta nationerna FN United Nations UN > Auktoriteettitietokannan avulla kaikki nämä löytyvät yhteisluettelosta yhdellä ja samalla haulla! YK kohteena antaa seuraavanlaiset tulokset: Yhdistyneet kansakunnat 3698, Förenta nationerna 292, United Nations 1129

14

15

16 Esimerkki (3) : samannimiset henkilöt
Tekijä: Hakala, Juha Fennica 6 kpl (numeroimaton + 1-5) Linda (nyt) 4 (Fennican henkilöt 0, 1, 3 ja 5) Muut Linnea-kannat 1 (kattaa kaikkien tuotannon) HelMet 1 (kattaa kaikkien tuotannon) VIAF 1 (kattaa kaikkien tuotannon) VIAFin auktoriteettitietue on peräisin Kongressin kirjastosta ; kyseessä on henkilö Hakala, Juha (2) josta Fennicassa on katso -viittaus > Hakala, Juha T. ISNI tuo tähän olennaisen parannuksen, koska tällöin päästään eroon numeroinnista.

17

18

19

20

21 Mitä tähän mennessä testattu?
Tehty testitietueita: henkilöt, yhteisöt YSA-asiasanoja (ei vielä teoksia) Aloitettu monikielisyyden testausta Testattu auktoriteettien käyttöä LINDA-luetteloinnissa Testattu uusia MARC-kenttiä, esim. syntymä- ja kuolinvuosien omat kentät toiminta sukupuoli Kuviteltu kaikkia mahdollisia ongelmia

22 Erikoiskoodatut ajankohdat > elinvuodet
Syntymä- ja kuolinpaikka, elinpaikat, kansalaisuus yms. Jäsenyydet, toiminta yms. Arvoasema Sukupuoli

23 Ongelmakohtia Haun lisäarvo ei välttämättä ole luetteloinnin lisäarvo
Kaikilla muodoilla voidaan hakea, mutta auktoriteettitietueessa pitää määritellä yksi ensisijaiseksi Automaattinen auktoriteettivalvonta voidaan kytkeä pois päältä, jolloin poiminta tehtävä käsin > ei anna suurta lisäarvoa luetteloijalle Asiasanojen ketjutus työlästä Suora haku kaikilla muodoilla mahdollista vain yhteisluettelossa Lisäarvo ei siirry paikalliskantoihin tai METS-paketteihin Teknistä ratkaisua pohditaan

24 Hankkeen aikataulu Vaihe 1: Vaihe 2: Vaihe 3:
Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit alkaa Q1/2010; valmis Q1/2011 Vaihe 2: Muut yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit alkaa Q1/2011; valmis 2011 Vaihe 3: KDK-auktoriteetit valmistelu aloitettu: valmis ??

25 DEMO Testikanta löytyy Lindan testitietokannan kautta

26 Lisätietoa verkossa osoitteessa http://www. kansalliskirjasto
Lisätietoa verkossa osoitteessa auktoriteettitietokanta.html (sivulla mm. linkki taustaselvitysraporttiin)

27 Kiitos!


Lataa ppt "Auktoriteettitietokanta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google