Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Auktoriteettitietokanta Kirjastoverkkopäivät 27.10.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Auktoriteettitietokanta Kirjastoverkkopäivät 27.10.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Auktoriteettitietokanta Kirjastoverkkopäivät 27.10.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut laila.heinemann@helsinki.fi

2 Nykytila •Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestel- mällä, jossa ei ole erillistä auktoriteettimoduulia. Tästä syystä auktoriteettitietueet ovat tietokantakohtaisia. •Kansalliskirjaston ylläpitämia asiasanastoja on jaeltu aiemmin VESA- ja nykyisin ONKI-palvelun kautta. ONKI-palvelun •Nimiauktoriteetit ja yhtenäistetyt nimekkeet eivät ole olleet selattavissa tai haettavissa erikseen. Tavoitetila •Kaikki auktoriteetit ylläpidetään erillisessä yhteisluettelon auktoriteettikannassa. Se tarjoaa sekä ylläpitoalustan että standardinmukaiset haku- ja poimintarajapinnat kaikkiin muihin järjestelmiin. •Siihen voidaan myös poimia tietueita muista järjestelmistä, esim. kansainvälisestä VIAF- kannasta tai suoraan kustantajilta

3 Sibelius : nykytila FENNICA VIOLA ALMA ARSCA jne…

4 Sibelius : tavoitetila ASTERI

5 Uusia toimijoita kuviossa •Kansainvälinen auktoriteettivaihto –VIAF (Virtual International Authority File) –hankeVirtual International Authority File –Kukin maa auktorisoi vain omat nimimuotonsa –Ulkomaiset saadaan vaihtoina ko. maasta •KDK-auktoriteettivaihto –Muistiorganisaatioilla yhteisiä toimijoita, esim. Gallen-Kallela maalarina, kuvittajana ja elämäkerran kohteena •Kustantajat, tekijät –Nimiauktoriteetti voidaan saada suoraan kustantajalta (ONIX- konversio) tai jopa tekijältä itseltään (esim. julkaisuarkistot)

6 Toteutusvaihtoehto1: vain Kansallisbibliografian auktoriteetit hyödyt / mahdollisuudetriskit / uhatylläpito / resurssitarve • lakisääteiset velvoitteet • kv. suositukset • keskitetty palvelu kansallisesta aineistosta • kv. yhteistyön suora hyödyntäminen ja siihen vaikuttaminen • palvelee myös yhteistyötä muiden muistiorganisaatioiden kanssa • palvelee myös julkaisualaa ja tekijänoikeusjärjestöjä • mahdollisuuksia automaattiseen auktoriteettituotantoon (digitoitu aineisto) • palvelee vain osittain kansallista yhteisluetteloa • resursointi riittämätöntä auktoriteettien osalta • musiikkiaineistot eivät ole LINDAssa (pääsääntöisesti) • ylläpidetään kokonaan Kansallis- kirjastossa • verkostomainen tuotanto + vastuu KKssa (tiedontuottaja- sopimukset: esim. ÅA, BTJ, ONIX- tuottajat)

7 Toteutusvaihtoehto 2: Kaikki kansalliset auktoriteetit (kansainväliset muualta) hyödyt / mahdollisuudetriskit / uhatylläpito / resurssitarve • työmäärän jakaminen kirjastoverkon kesken • kv. yhteistyön hyödyntäminen kirjastojen ja muiden muistiorganisaatioiden erilaisiin tarpeisiin • täydentää kansallisen aineiston kattavuutta • monikielisyyden ja erikoisalojen tuki • henkilötietolain rajoitukset (tietyt vapautukset koskevat vain kansallisbibliografiaa) • useampi auktoriteetti- tietokanta samassa bib.tietokannassa mahdollinen, mutta ei ongelmaton • hajautettuun ylläpitoon sitoutuminen • osaaminen, laadunvarmistus • sisällöllinen ylläpito hajautettu > resurssitarve kentällä • tekninen ylläpito Kansalliskirjastossa • ohjeistus ja koulutus vaativat lisäresursseja

8 Keskeiset intressiristiriidat •Kansallisbibliografia: –lakisääteiset velvoitteet ja rajoitteet –kansainvälisen vaihdon asettamat laatuvaatimukset ja reunaehdot –kansalliset kielet (suomi, ruotsi) •Yhteisluettelo: –yksi tietue / monta kuvailua –useampi auktoriteettitietokanta taustalla mahdollinen, mutta ne on asetettava auktoriteettivalvonnassa prioriteettijärjestykseen –monikielinen

9 Poliittiset kysymykset •Keskitetty vs. hajautettu tuotanto ja ylläpito –Vaatii resursseja aina jossakin –Laadunvalvonta ja sitoutuminen •Maksullinen / maksuton käyttö –LINDAn hakukäyttö maksutonta, poimintaluettelointi ei –Intressejä myös muissa kirjastoissa (esim. Axiellin kanssa ollaan jo testaamassa rajapintoja) –Auktoriteettitiedot on listattu keskeisiin kansallisiin tietovarantoihin, joita toivotaan avoimen viranomaistiedon piiriin (Linked Open Data julkishallinnossa) > resursointi saattaa ratketa myös tätä kautta

10 Muita ongelmakohtia •Haun lisäarvo ei välttämättä ole luetteloinnin lisäarvo –Kaikilla muodoilla voidaan hakea, mutta auktoriteettitietueessa pitää määritellä yksi ensisijaiseksi –Automaattinen auktoriteettivalvonta voidaan kytkeä pois päältä, jolloin poiminta tehtävä käsin > ei anna suurta lisäarvoa luetteloijalle •Suora haku kaikilla muodoilla mahdollista vain yhteisluettelossa –Lisäarvo ei siirry paikalliskantoihin tai METS-paketteihin –Teknistä ratkaisua pohditaan

11 Hankkeen aikataulu •Vaihe 1: –Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit –alkaa Q1/2010; valmis Q4/2010 •Vaihe 2: –Muut yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit –alkaa Q4/2010; valmis 2011 •Vaihe 3: –KDK-auktoriteetit –valmistelu aloitettu: valmis 2011-2012??

12 Lisätietoa verkossa osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/hankkeet/ auktoriteettitietokanta.html (sivulla mm. linkki taustaselvitysraporttiin)

13 Esimerkki (1) •Tekijä: Hakala, Juha –Fennica6 kpl (numeroimaton + 1-5) –Linda (nyt)4 (Fennican henkilöt 0, 1, 3 ja 5) –Muut Linnea-kannat1 (kattaa kaikkien tuotannon) (ml. Helka jossa ovat muut Kansalliskirjaston kokoelmat) –HelMet1 (kattaa kaikkien tuotannon) –WorldCat1 (kattaa kaikkien tuotannon)

14 Esimerkki (2) •Jos tällä hetkellä hakee Lindasta YKn julkaisuja, saa tekijähaulla seuraavat tulokset: –Yhdistyneet kansakunnat 157 viitettä –YK 189 –Förenta nationerna 40 –FN 49 –United Nations15479 –UN 221 > Auktoriteettitietokannan avulla kaikki nämä löytyvät yhdellä ja samalla haulla!

15 DEMO Testikanta löytyy Aleph-testitietokannan kautta http://libtest.csc.fi:8992

16 Kiitos!


Lataa ppt "Auktoriteettitietokanta Kirjastoverkkopäivät 27.10.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google