Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen digitaalinen kirjasto Pitkäaikaissäilytys Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009 Esa-Pekka Keskitalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen digitaalinen kirjasto Pitkäaikaissäilytys Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009 Esa-Pekka Keskitalo."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen digitaalinen kirjasto Pitkäaikaissäilytys Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009 Esa-Pekka Keskitalo

2 Hankkeen tavoite Sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen tuottaminen –Vaatimusmäärittely yhteisen PAS-tietojärjestelmän rakentamiseksi sekä kehitetään –PAS-organisaatio- ja toimintamalli. Eli tuotetaan tässä vaiheessa pikemminkin ratkaisumalli kuin ratkaisu Tehdään mahdollisimman paljon valmiiksi ennen varsinaista hanketta. Taustalla vuoden 2007 PAS-työryhmä http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Sahkoisen_aineiston_pitkaaikaissailytys_ja_kaytto.html http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Sahkoisen_aineiston_pitkaaikaissailytys_ja_kaytto.html

3 Mitä aineistoja hanke koskee Sekä syntyjään digitaaliset aineistot että digitoidut aineistot Sekä lakisääteisesti säilytettävät että muut säilytettävät kulttuuriperintöaineistot OPM:n hallinnonalalla – ja laajemmin...? (Lähinnä muiden hallinnonalojen muistiorganisaatiot) POIKKEUS: Tutkimusaineistojen hallintaa ja säilyttämistä käsitellään myöhemmin asetettavassa työryhmässä.

4 Mitä aineistoja kirjastosektorilla? Kansalliskirjastossa erityisesti –elektroniset vapaakappaleet Kirjastoissa yleensä –Kirjastojen digitointiprojektit –Tietokannat? –Kirjastot taustaorganisaatioiden edustajina Julkaisutoiminta (vapaakappaleina) Ei-julkaisut; oppimateriaalit, rajoitetut aineistot yms. Tutkimusdata selvitetään erikseen –Aineistoselvitys

5 KDK-PAS-hankkeen lähtökohtia Erilaisia toimijoita, erilaisia aineistoja, erilaisia käyttötapoja – kunnioitetaan niiitä Omat digitaaliset tuotantolinjat säilyvät Pyritään kuitenkin yhdenmukaisuuteen –Metadata; tiedostomuodot yms. –Tuotantojärjestelmien ja –prosessien laatuvaatimukset Edetään yhteisistä tavoitteista ja ratkaisuista kohti tapauskohtaisia soveltamistapoja Päämääränä digitaalisen informaation turvallinen säilytys –Samalla toki mahdollisuus kustannussäästöihin ja parempiin palveluihin

6 PAS-visio KDK:ssa Yhteinen ratkaisu = yksi järjestelmä, yksi instanssi Avoimet rajapinnat ”Yhteinen toimija” = järjestelmän hallinnointi Aineiston omistus ja päätösvalta siihen säilyy organisaatioilla

7 Aikataulu 30.5.2010 valmiina PAS-järjestelmän toiminnallinen ja tekninen vaatimusmäärittely –Toteuttaminen sitten erikseen –Mietittävä valmiiksi myös hallinnon ja talouden ratkaisut

8 Pilotointi PAS-pilotoinnin tarkoituksena olisi auttaa määrittelyjen ja suunnitelmien tekemisessä. Toteutettaneen pääosin 2009. Hyvin rajallinen määrä organisaatioita ja aineistoja Valmistelu meneillään, päätöksiä 14.5.

9 Taustajärjestelmät rajoitetut aineistotrajoittamattomat aineistot Kansallinen digitaalinen kirjasto Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät Kansallinen pitkäaikaissäilytysjärjestelmä kirjasto-, arkisto- ja museojärjestelmät sekä muut järjestelmät metadata luovutuspaketit (objekti + metadata) metadata jakelu- paketit metadata Kansallinen asiakasliittymä metadata haku objektien haku objektien haku

10 Kokonaisarkkitehtuurityö Toiminnan taso –Palvelukartta –Sidosryhmät –Prosessikartta –Prosessikuvaukset –Toimintamallit Tiedon taso –Standardit –Sanastot –Tietovarannot Tietojärjestelmien taso –Standardit –Tuotantomallit –Järjestelmäsalkku –Järjestelmäkartta Tekniikan taso –Standardit –Käytetyt teknologiat –Looginen ja fyysinen arkkitehtuuri –Rajapinnat ja integraatio

11 PAS:n, loppukäyttäjien ja asiakasliittymän suhde PAS ei liene täysin pimeä arkisto. PAS:ssa oleva aineisto voisi olla käytettävissä asiakasliittymästä – aineistosta riippuen

12 ”Taustajärjestelmän” ja PAS:n suhde ”Taustajärjestelmä” = järjestelmä, jolla organisaatio tuottaa ja/tai hallitsee jokapäiväisesti digitaalista aineistoa. Esim. kuva-arkisto. Tyypillisesti siirretään standardimuotoista dataa Standardit haaste pienemmille toimijoille - kenties isommillekin. Miten tuetaan? - Missä ovat PAS- järjestelmän ja PAS-toimijan roolin rajat? Paljon keskusteltu: voisiko jotakin aineistoa hallita vain PAS-järjestelmässä? –Joka tapauksessa palvelut pitäisi rakentaa asiakasliittymään. –Voisi tulla kysymykseen tietyissä tapauksissa.

13 Kirjastojen erityiskysymyksiä KK: Muiden tuottama aineisto: miten parantaa sen säilytettävyyttä ilman säädösvaltaa Julkaisumuotoisen aineiston digitoinnin metadata- ja laatukysymykset Asiantuntijuuden jakaminen ja vaihtaminen esim. organisaatioiden digitaalisen julkaisutoiminnan kanssa


Lataa ppt "Kansallinen digitaalinen kirjasto Pitkäaikaissäilytys Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009 Esa-Pekka Keskitalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google