Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mallituskysely Dynaamisen ohjelmoinnin mallit lihasika- ja emakkopaikan arvottamiseen Jarkko Niemi, MTT taloustutkimus 21.8.008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mallituskysely Dynaamisen ohjelmoinnin mallit lihasika- ja emakkopaikan arvottamiseen Jarkko Niemi, MTT taloustutkimus 21.8.008."— Esityksen transkriptio:

1 Mallituskysely Dynaamisen ohjelmoinnin mallit lihasika- ja emakkopaikan arvottamiseen Jarkko Niemi, MTT taloustutkimus 21.8.008

2 Mallien rakenne •Mallin luokittelu: Rekursiivinen stokastinen dynaamisen ohjelmoinnin malli, numeerinen optimointi •Käyttöympäristö: Windows •Ohjelmointikieli: Matlab-ohjelmaan (http://www.mathworks.com/) koodattu malli, joka ratkaisee optimointiongelman numeerisesti. Joissain sovelluksissa käytetään econometrics-toolboxia (freeware).http://www.mathworks.com/ •Suunniteltu käytettäväksi (mallista eri variaatioita) : –Lihasiat: sikapaikan tuottoarvon määrittäminen, ruokinnan ja teurastuksen ajoituksen optimointi, eläinaineksen arvottaminen, ruokintateknologian arvottaminen, hinta- ja hinnoittelumuutosten vaikutusten tarkastelu –Emakot: emakkopaikan tuottoarvon määrittäminen, uudistuksen ajoituksen optimointi, hinta- ja hinnoittelumuutosten vaikutusten tarkastelu tulevaisuudessa myös ruokinnan optimointi ja eläinaineksen valintaan liittyvät päätösongelmat –HYÖTYLANTA: Lannan arvon muutosten vaikutus sikapaikan enimmäishintaan. Mikäli lannan arvo tuotteena muuttuu (esim. Voidaan myydä tilalta pois), se voi muuttaa tuotannon kannattavuutta ja edelleen tuotannon johtamista. DP-malli voi ottaa nämä vaikutukset (esim. teuraspainoon) huomioon sikapaikan arvoa simuloitaessa. On mahdollista laajentaa myös siten, että otetaan huomioon muutosten mahdolliset vaikutukset sikapaikkaa kohti tuotetun lannan / ravinteiden määrään. •Käyttäjän tietotaito-vaatimukset: Matlab-kielen perusteet (käyttö command/editor windows:ssa), dynaamisen ohjelmoinnin perusperiaatteet, tuotantoprosessin periaatteiden ymmärtäminen

3 •Lähtötiedot (lyhyt kuvaus tai luettelo) –Tiedot rehujen, porsaan ym. keskeisten tuotantopanosten hinnoista, lihan hinnoittelusta, tiedot sikatuotannolle maksettavista tuista –Käytettävissä olevien rehujen koostumus (energia, valkuainen) –Tuotostaso tai tuotoskäyrä (oletusparametrit on estimoitu MTT:ssä kotimaisista aineistoista) •Tärkeimmät mallin toimintaan vaikuttavat parametrit: tuotostaso, kasvuyhtälöiden parametrit, hintasuhteet (ks. lähtötiedot), todennäköisyysparametrit •Tulokset –Sikapaikan tuottoarvo annetulla lähtötiedoilla –Päätössäännöt: Lihasioilla optimoitu ruokinta ja teurastuksen ajoitus (+niistä seuraavat kasvukäyrät, lihaprosentit), emakoilla uudistuskriteerit –Tulosteet helposti muokattavissa ja lisätietoja tulostettavissa. Tulokset voidaan raportoida numeerisesti ja tarvittaessa myös graafisesti (Matlabissa monipuoliset grafiikkaominaisuudet) •Mallin viitteitä tai artikkeleja: –Emakkomallista ei vielä julkaisuja –Lihasikamallin periaatteet (pl. stokastiikka): https://oa.doria.fi/handle/10024/3334

4 •Käyttö HYÖTYLANTA-hankkeessa –Voidaan määrittää lannan arvon muutosten vaikutus sikapaikan enimmäishintaan. Mikäli lannan arvo tuotteena muuttuu (esim. se voidaan myydä entistä pienemmin kustannuksi tilalta pois), se voi muuttaa tuotannon kannattavuutta ja edelleen tuotannon johtamista. Tämä voi vaikuttaa tuotannon intensiteettiin ja sikatilojen investointihalukkuuteen. DP-malli voi ottaa nämä vaikutukset (esim. teuraspainon mahdollinen muutos) huomioon sikapaikan arvoa simuloitaessa. On mahdollista laajentaa myös siten, että otetaan huomioon muutosten mahdolliset vaikutukset sikapaikkaa kohti tuotetun lannan / ravinteiden määrään. –Voidaan tehdä ”mitä jos”-tarkasteluja esim. prosessointiteknologian hinnoittelemiseksi •TIETOTARPEET: –Lannan markkina-arvo, kuljetus ja prosessointikustannukset eri käsittelyvaihtoehdoilla, miten lannan käsittely vaikuttaa tuotantokustannuksiin –Muuntoyhtälöt tai muuntokertoimet: Miten rehun koostumus ja rehun syöntimäärä vaikuttavat lannan ja siinä olevien ravinteiden määrään? Malli  HYÖTYLANTA


Lataa ppt "Mallituskysely Dynaamisen ohjelmoinnin mallit lihasika- ja emakkopaikan arvottamiseen Jarkko Niemi, MTT taloustutkimus 21.8.008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google