Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Talouden tilanne ja näkymät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Talouden tilanne ja näkymät"— Esityksen transkriptio:

1 Talouden tilanne ja näkymät
Seppo Honkapohja Hämeenlinnan Paasikivi-Seura

2 Rahoituskriisin syyt ja tilanne Talouden tilanne
Esityksen rakenne Suomen Pankki tänään Rahoituskriisin syyt ja tilanne Talouden tilanne Kansainvälinen talous Suomi

3 Suomen Pankki tänään

4 Rahapolitiikka Rahoitusvalvonta Pankkitoiminta Rahahuolto
Miten Suomen Pankki toimii osana eurojärjestelmää? Neljä ydintoimintaa: Rahapolitiikka Rahoitusvalvonta Pankkitoiminta Rahahuolto

5 Rahapolitiikka Keskeiset tehtävät
Pääjohtaja on EKP:n neuvoston jäsen ja päättää tässä tehtävässä euroalueen rahapolitiikasta Rahapolitiikka- ja tutkimusosaston tehtävänä arvioida tapahtumien vaikutuksia kansantalouden kehitykseen, osallistuu EKP:n rahapolitiikan komitean työhön Rahamarkkinoiden, rahoitusmarkkinoiden ja siirtymätalouden, ennen kaikkea Venäjän tutkimus kuu- luu tähän osastoon.

6 Pankkitoiminta Keskeiset tehtävät rahamarkkinoiden kannalta
EKP:n rahapolitiikan toteuttaminen Suomessa Pankkijärjestelmän maksuvalmiuden turvaaminen Pankkitoimintaosasto osallistuu EKP:n markkinaoperaatioiden komitean työhön; EKP:n neuvosto päättää pitkän aikavälin markkinaoperaatioihin ja delegoi hienosäätöoperaatiot johtokunnalle; Markkinaoperaatiot toteutetaan hajautetusti; Pankkitoimintaosaston tehtävänä on seurata ja analysoida markkinainformaatiota.

7 Rahoitusvalvonta Keskeiset tehtävät
Edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta Suomen Pankki seuraa rahoitusjärjestelmää ja sen vakautta kokonaisuutena, rahoitusmarkkinaosasto osallistutaan EKP:n pankkivalvonnasta vastaavan komitean työhön Finanssivalvonta on Suomen Pankin yhteydessä ja valvoo yksittäisiä toimijoita kuten pankkeja Vastuut korostuvat rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteissa – Suomen Pankki on mm. hätärahoituksen lähde 4/16

8 Rahahuolto Keskeiset tehtävät
Setelien ja kolikkojen liikkeeseenlasku Suomessa. Turvata osaltaan käteisen kunto ja aitous Suomen Pankki toimii yhteistyössä pankkien ja rahahuoltoon erikoistuneiden yritysten kanssa Tavoite Kehittää kustannustehokkaasti koko rahahuoltojärjestelmää kuluttajien ja koko talouden eduksi.

9 Rahoituskriisin syyt ja tämänhetkinen tila

10 Luo ja hajauta -malli sekä sen kannustinjärjestelmä

11 Kansainvälinen rahoitusjärjestelmä ylivelkaantui ja sen riippuvuus markkinarahoituksesta kasvoi

12 Mikä epäonnistui rahoitusinnovaatioissa?
Alhaiset korot ja riskilisät lisäsivät uusien vähäriskisten, mutta korkeatuottoisten sijoitustuotteiden kysyntää. Subprime-markkinat ja monimutkaiset lainatuotteet vastaus tähän kysyntään Arvopaperistaminen (ja siihen liittynyt johdannaisten käyttö) vääristivät kannusteita Mahdollisti riskien myymisen edelleen. Luoton alkuperäiselle myöntäjälle ei jäänyt pysyvää suhdetta velalliseen, Palkkiot sidottiin lainojen volyymiin, ei lopulliseen arvoon. Seurauksena luotonannon kriteerien murentuminen

13 Subprime- ongelmat laukaisivat korjausliikkeen ylivelkaantuneessa rahoitusjärjestelmässä
Luottamus romahti; kaikkia lainapapereita, joissa oli subprime -luottoja, kartettiin; likviditeetti kuivui, Vahvasti velan lisäämiseen perustuvan liiketoimintamallin ongelmat paljastuivat: 1) Ohuet riskipuskurit, 2) Epätietoisuus tappioiden suuruudesta 3) Liiallinen turvautuminen markkinarahoitukseen

14 Tappiot ja markkinarahoituksen ongelmat alkoivat rajoittaa pankkien antolainausta

15 Esimerkki tappioiden ja riskinkarttamisen vaikutuksesta pankin taseen tavoitekokoon
RISKIEN KASVU NOSTAA VAKAVARAISUUS-TAVOITETTA TAPPIOT SYÖVÄT OMAA PÄÄOMAA ALUKSI Varat Velat LAINAT Arvo- paperi- sijoitukset Vieras pääoma Oma pääoma 90 10 100 Varat Velat 80 LAINAT Arvopaperi sijoitukset Vieras pääoma 72 8 Oma pääoma Varat Velat 64 LAINAT Arvopaperi sijoitukset Vieras pääoma 56 8 Oma pääoma Taseen supistus- tarve=36 Tappio=2 Alentunut oma pääoma= 8. Muuttumattomalla tavoitepääomasuhteella tavoiteltu taseen koko = 80. Tavoitepääomasuhde nousee prosenttiin. Uusi tavoiteltu taseen koko = 64.

16 Pankkien alaskirjauksia ja oman pääoman lisäyksiä 23.3.2009 mennessä

17 Finanssisektorin vakauttamistoimenpiteet
Likviditeetti ja varainhankinta: Pankkien keskuspankkilikviditeetin turvaaminen (EKP) Pankkien muun rahoituksen turvaaminen (hallitukset) Talletussuojan nosto Valtion takaukset pankkien velkakirjoille Vakavaraisuus (hallitukset): Valtion pääomasijoitukset elinkelpoisiin pankkeihin Taseiden puhdistaminen ongelmallisista omaisuuseristä Omaisuudenhoitoyhtiö, valtion tappiovakuutukset Kriisipankkien pelastaminen / uudelleenjärjestely

18 Keskeiset sääntelyn kehittämiskohteet
Pankkisääntelyn suhdanteita vahvistavien piirteiden (myötäsyklisyyden) vähentäminen (Basel II, IFRS) Kattavuuden laajentaminen (hedge rahastot, OTC- markkinat) Informaation ja läpinäkyvyyden lisääminen (markkinakuri) Ylikansallisten instituutioiden valvonnan tehostaminen Kriisinhallintavalmiuksien parantaminen Varhainen väliintulo, talletussuoja, pankeille erityinen selvitystilamenettely

19 De Larosiére –ryhmän ehdotus uudeksi EU-rahoitusvalvontarakenteeksi
European Systemic Risk Council (ESRC) (pj. EKP:n pääjohtaja) Tehtävät Makrovakausanalyysi ja politiikkapäätökset Signallointi riskeistä valvojille EKP:n yleisneuvoston jäsenet (varajäseninä valvonnan johtajat) EBA:n, EIA:n ja ESA:n pj:t EU:n komission edustaja + + Valvontatieto Riskivaroitukset European System of Financial Supervision (ESFS) Tehtävät Valvontastandardit Valvontakollegioiden koordinointi Kriisinhallinnan koordinointi Juridinen sitovuus! European Banking Authority (EBA, nyk. CEBS) European Insurance Authority (EIA, nyk.CEIOPS) European Securities Authority (ESA, nyk. CESR) Kansalliset pankkivalvojat Kansalliset vakuutusvalvojat Kansalliset arvopaperimarkki-navalvojat Tehtävät - Päivittäinen valvontatyö

20 Rahoitusmarkkinoiden tila Yhdysvalloissa suhteessa keskimääräisiin markkinaolosuhteisiin vuosina

21 EKP:n politiikkakorko ja euribor - korkojen kehitys

22 Pitkät korot Yhdysvalloissa, euroalueella ja Isossa-Britanniassa

23 Pankkien luottoriskin hintoja

24 Valtioiden luottoriskin hintoja

25 Osakemarkkinoiden kehitys (indeksoitu)

26 Euron dollarikurssi

27 Indeksoituja euron valuuttakursseja

28 Reaalitalous: kansainvälinen tilanne

29 Teollisuustuotanto keskeisillä talousalueilla

30

31 Luottamusindikaattorit Yhdysvalloissa

32 Asuntomarkkinat Yhdysvalloissa

33 Teollisuustuotanto ja -tilaukset euro-alueella

34 IFO- ja ZEW-indeksien tulevaisuusodotukset

35 Inflaatio ja pohjainflaatio euroalueella

36 Reaalitalous: Suomi

37 Teollisuuden indikaattoreita Suomessa

38 Yksityisen kulutuksen indikaattoreita Suomessa

39 YKHI-inflaation hajotelma Suomessa

40 Elintarvikkeiden hinnat Suomessa ja euroalueella

41 Ennuste: Suomi (SP:n ennuste 24.3.2009)

42 Ennusteen oletukset

43 Ennusteen keskeisiä muuttujia

44 Suomen vienti, vientimarkkinat ja maailmankauppa

45 Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, kulutus ja säästäminen

46 Vienti suhteessa bruttokansantuotteeseen

47 Investointiaste

48 Kysyntäerien vaikutus kasvuun

49 Työllisyys ja avoimet työpaikat

50 Julkinen talous

51 Ennusteen keskeiset tulemat
Kysyntä ja tarjonta 2008 2009e 2010e 2011e Käyvin hinnoin, mrd. euroa Määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote 186.2 0.9 -5.0 -1.1 1.5 Tuonti 75.0 -1.3 -17.5 -6.1 2.3 Vienti 82.2 -19.6 0.4 Yksityinen kulutus 95.7 2.0 -1.4 0.3 1.7 Julkinen kulutus 41.2 2.5 2.1 Yksityiset investoinnit 33.7 1.3 -15.1 -13.8 2.9 Julkiset investoinnit 4.7 3.8 4.9

52 KIITOS


Lataa ppt "Talouden tilanne ja näkymät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google