Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 10.1.2006 MMM/SR Yritystuet Maaseutuohjelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Markku Alm.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 10.1.2006 MMM/SR Yritystuet Maaseutuohjelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Markku Alm."— Esityksen transkriptio:

1 1 10.1.2006 MMM/SR Yritystuet Maaseutuohjelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Markku Alm

2 2 10.1.2006 MMM/SR

3 3

4 4 Tukijärjestelmät •Yritystuet: 1. Maaseudun mikro-yritykset (alle 10 henkeä) Sekä maatilan yhteydessä toimivat, että muut maaseudun mikroyritykset. –Investoinnit ja yrityksen kehittäminen: Yksittäiset yritykset ja yritysryhmät. Kehitetty myös nopea yrityssetelityyppinen kehittämisavustus. –Alkavan yrityksen tuki: Kahden ensimmäisen työntekijän palkkaukseen 2v. ajalla, ei yrittäjän omaan palkkaan. 2. Elintarvikkeiden ensimmäisen asteen jalostuksen (meijerit, teurastamot, kuorimot, pakkaamot, myllyt jne.) osalta myös pk –yritykset tuen piirissä

5 5 10.1.2006 MMM/SR Tukijärjestelmät •lisäksi kehittämishankkeina voidaan toteuttaa: –koulutusta ja tiedon välitystä parantavia hankkeita mm. yritysneuvontaan –toimintaympäristön kehittämistä ja verkostointia, kuten alueelliset klusterihankkeet tai sektorikohtaiset hankkeet –yleisiä alueen asukkaiden aktiivisuutta lisääviä hankkeita ja yleishyödyllisiä, paikallisia investointeja. Hankkeet toteutetaan pääasiassa TE-keskusten alueella, mutta myös alueiden välisinä ja jonkin verran myös kansainvälisinä hankkeina.

6 6 10.1.2006 MMM/SR Muutoksia päättyvään kauteen verrattuna: 1) Laajemmat elintarvikealan kehittämistoimet mahdollisia yhdellä rahoituspäätöksellä: maatalous ja ensiasteen jalostus ja markkinointi -myös pk- yritykset mukana ohjelmassa. 2) Tukea voivat hakea myös muut kuin maatilalla toimivat mikroyritykset. Ei väliinputoajia. 3) Tukitasot ja järjestelmät pitkälle yhtenäiset MMM ja KTM välillä. - Harvaan asutut maaseutualueet huomioidaan korkeampina tukitasoina aluetukikartan tukialueiden mukaisesti 4) Tutkimus- ja kehittämistoimiin enemmän panostuksia. 5) Tuki pääosin ”de-minimis –ehtoista” (max 200 000 / 3 verovuotta.) - De-minimis tuki mahdollista myös maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukijärjestelmässä (käynnistystuki mahdollinen) 6) Seudullista yrityspalvelua kehitetään. - Neuvontapalvelut joustavammalla menettelyllä, samoin 7) Alueellinen yhteistyö ja strateginen ote tiiviimpi.

7 7 10.1.2006 MMM/SR Investointituki •Tuki on suunnattu kehitysalueille ja tukitasot määräytyvät kehitysaluevyöhykkeen (I-III) mukaan. •Tukea myönnetään yritystoiminnan aloitus- ja laajennusvaiheen kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin •Tukitasot (TALPO 28.3.2006) (Valtiontukikartta) •Investointituen tukitaso:mikro ja pk-yritykset •KehitysalueMMMKTM (ohjeellinen) I35 % 30 % (35) II25 % 20 % (25) III20 % 15 % (20) (Kartat)

8 8 10.1.2006 MMM/SR Käynnistystuki •Aloitus- tai laajennusvaiheen palkkakustannuksiin enintään 2 vuoden ajalta •Käynnistystuen palkkakustannuksiin voidaan lukea ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja välillisten työvoimakustannusten yhteismäärä •Käynnistystuki on enintään 45 % tuen perusteena olevista menoista, myönnetään de minimis-tukena (myös jalostuksen ja markkinoinnin tukijärjestelmässä mahdollista)

9 9 10.1.2006 MMM/SR Kehittämistuki Yritysten tuotteiden tai tuotantomenetelmien tason parantaminen •ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot, ostettu tutkimustieto, tekninen tietämys ja patentit •kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokrauksesta aiheutuvat menot (24 kk ajalta, ei tuotantotoimintaan käytettäviä koneita) •raaka-aine- ja puolivalmistehankinnoista aiheutuvat menot •palkka- ja matkakustannuksista aiheutuvat menot (välillisten työvoimamenojen määräksi katsotaan 50 % tehdyn työajan palkoista) •tukitaso 35 % hyväksyttävistä kustannuksista

10 10 10.1.2006 MMM/SR Kehittämistuki Liikkeenjohto- tai markkinointitaitojen parantaminen •ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot, uuden avainhenkilön palkkaamisesta aiheutuneet menot •50 % tuen perusteena olevista menoista

11 11 10.1.2006 MMM/SR Kehittämistuki Kansainvälistymisen edistäminen •ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot ja menot, jotka aiheutuvat palkka- ja matkakustannuksista tai osallistumisesta ulkomailla pidettävään näyttelyyn •kansainvälistymistuen määrä voi olla enintään 50 % tuen perusteena olevista menoista

12 12 10.1.2006 MMM/SR Kehittämistuki Perustamis- tai toimintaedellytysten selvittäminen •ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot •50 % tuen perusteena olevista menoista •90 % pienet liiketoimintaedellytysten selvitykset, max. 1000 € kust.

13 13 10.1.2006 MMM/SR Muiden rahastojen toimet maaseudulla kaudella 2007 - 2013 •EAKR: –mm. liikenneyhteydet, viestintäyhteydet, bioenergiahankkeet, yritysrahoitus, yrityshautomot, kansainvälistyminen, maakunnalliset hankkeet kasvuyritykset, tutkimus- ja kehitystoimet •ESR: –mm. koulutus, osaamiskeskittymät, yritysten osaaminen, maahan muuttajat, työvoiman välitys, työhyvinvointi, muutoksen hallinta, sosiaalinen pääoma jne. EKTR: –kalatalouteen liittyvät hankkeet, myös jalostus ja markkinointi


Lataa ppt "1 10.1.2006 MMM/SR Yritystuet Maaseutuohjelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Markku Alm."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google