Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mikä on Keski-Suomen ELY-keskus ?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mikä on Keski-Suomen ELY-keskus ?"— Esityksen transkriptio:

1 Mikä on Keski-Suomen ELY-keskus ?
Osaajat kohtaavat, Jaakko Ryymin

2 Valtion aluehallinto on uudistunut
Kuudesta aluehallinnon virastosta kaksi uutta Ympäristölupavirasto Työsuojelupiiri Ympäristökeskukset Lääninhallitukset TE-keskukset Tiepiirit Peruspalvelu, oikeusturva ja luvat Poliisi Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöluvat Työsuojelu Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri Liikenne ja infrastruktuuri Ympäristö ja luonnonvarat

3 Miksi olemme olemassa? Edistämme alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Keski-Suomessa. ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. Keskus edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. Keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

4 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
Viestintäprosessi Asiakkuusprosessi Strategiaprosessi Ylijohtaja Juha S. Niemelä Johtoryhmä Kehittämisrahoitusyksikkö Hallintoyksikkö Maksatus- ja tarkastusyksikkö Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue Johtaja Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Seppo Kosonen Ympäristö ja luonnonvarat Kari Lehtinen Kehittämis- ja strategiayksikkö Työ- ja elinkeinotoimistot

5 ELY-keskuksen tehtävät
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys osaaminen ja kulttuuri kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen Liikenne ja infrastruktuuri maanteiden kunnossapito tiehankkeet liikenteen lupa-asiat liikenneturvallisuus joukkoliikenne Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus kulttuuriympäristön hoito luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö vesivarojen käyttö ja hoito ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

6 Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri -vastuualue
Vastuualueen johtaja Juha S. Niemelä Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri -vastuualue Innovaatiot ja yritysrahoitus -yksikkö Maaseutu ja energia -yksikkö Työllisyys, osaaminen, kulttuuri -yksikkö Yksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen Yksikön päällikkö Jyrki Saarivaara Yksikön päällikkö Lauri Hiltunen Osaamisen kehittäminen -ryhmä Työllisyys ja työvoimapalvelut -ryhmä Innovaatiot ja kv. liiketoiminta -ryhmä Yritysrahoitus -ryhmä Maaseutu ja kalatalous -ryhmä Tuki ja valvonta -ryhmä Ryhmän päällikkö Marja Pudas Ryhmän päällikkö Sirpa Lehto Ryhmän päällikkö Timo Taskinen Ryhmän päällikkö Jaakko Ryymin Ryhmän päällikkö Matti Sipponen Ryhmän päällikkö Marja Vesteri

7 Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoituksen jakautuminen
Perustienpito17 % Yritysten rahoitus 14 % Työvoima- politiikan rahoitus 25 % Maaseudun rahoitus 39 % Keski-Suomen ELY-keskus kehittää maakuntaa n. 220 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämän lisäksi 4-tien Lusi-Vaajakoski-hankkeeseen on varattu 32 M€.

8 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri –vastuualueen tehtävät
Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen Työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys Osaamisen kehittäminen Maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus Maaseudun tuki- ja valvontatehtävät Elinkeinokalatalouden ja vapaa-ajan kalastuksen tukeminen Maahanmuutto- ja pakolaisasiat yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen asioita hoitaa Pohjanmaan ELY-keskus

9 Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri –vastuualueen palveluja
Neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut yrityksille Kaupparekisteripalvelut Koulutukset ja valmennukset yrityksille Työllisyysperusteiset investointiavustukset Työllistämismäärärahat TE-toimistojen kautta Työllisyyspoliittinen avustus Palkkaturva Yritysten kasvun, kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kansainvälistymisen tukeminen

10 ELY- KESKUKSEN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE

11 Peruslähtökohtia yrityshankkeissa…
Tavoitteena yrityksen pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen Perustuu yritystutkimukseen ja hankkeen arviointiin Ei saa vääristää kilpailua Ei myönnetä esim. myyntiin ja markkinointiin Tuen myöntäminen on aina harkinnanvarainen asia Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

12 Uuden työntekijän palkkaukseen kohdistuvia tukia
Avustus pienelle yritykselle palkkamenoihin Tuki ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ns. yksinyrittäjätuki Avustus yrityksen ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkaukseen Kehittämisavustus muihin kehittämistoimenpiteisiin Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Kansainvälistyminen ja liiketoimintaosaamisen lisääminen Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

13 Avustus pienelle yritykselle palkkamenoihin
Avustusta myönnetään pääsääntöisesti vain pienelle innovatiiviselle yritykselle, esimerkiksi hautomoyritykselle tai vastaavalle. Yrityksen edellytetään olevan alkava tai laajeneva ja kehittyvä pienyritys, joka on toiminut enintään muutaman vuoden. Yrityksellä tulee olla uusi merkittävä tekninen tai palveluinnovaatio ja sen liiketoiminnalla arvioidaan olevan hyvät kasvumahdollisuudet ja potentiaalia kansainvälisille markkinoille. Yrittäjällä tulee olla riittävä osaaminen. Palkkakustannuksiksi hyväksytään kohtuullinen, ennakonpidätyksenalainen palkka enintään 24 kuukauden ajalta. Asiantuntija- ja muiden palveluiden ostoon ja vuokrakustannuksiin voidaan myöntää tukea enintään 24 kuukauden ajalta. Tukitaso max. 50 % Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

14 Avustus ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin
Yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamista koskevaa avustusta voidaan myöntää max. 24 kk Jämsän, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnissa. Tuki on 30 % ensimmäiset 12 kk ja 15 % seuraavat 12 kk. Tuen myöntämisen edellytyksenä on että hakijayrityksessä tai yrittäjän muussa yrityksessä ei ole ollut palkattua ulkopuolista työvoimaa työsuhteen alkamista edeltävän 12 kk:n aikana. Yksinyrittäjätukea voidaan myöntää samalle yrittäjälle vain kerran Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

15 Avustus yrityksen ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkaukseen
Rahoitus maaseutuohjelmasta mikroyrityksille (alle 10 htv) Tuki max. 24 kk:n ajalle kun yritys palkkaa ensimmäisiä ulkopuolisia työntekijöitä Esim. 1 htv 24 kk tai 2 htv 12 kk Yrityksen työllistävyys voi olla enintään 1,5 htv:tä yrittäjä mukaan lukien Tuki 50 % ennakonpidätyksen alaisista palkoista ilman sivukuluja Huom! Ei Jyväskylän asemakaava-alueelle, Palokkaan ja Vaajakoskelle Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

16 Kehittämisavustus tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen
Avustusta myönnetään yrityksen normaalista toiminnasta poikkeavaan ja yrityksen toiminnan kannalta merkittävään hankkeeseen Yrityksellä tulee olla uusi tekninen tai palveluinnovaatio ja sen liiketoiminnalla arvioidaan olevan hyvät kasvumahdollisuudet ja potentiaalia kansainvälisille markkinoille. Avustusta voidaan myöntää ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin kustannuksiin tai esim. avainhenkilön palkkaamiseen. Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä avainhenkilön ennakonpidätyksen alainen palkka ilman työnantajamaksuja (sisältäen hankeaikaan kohdistuvan ja työntekijälle maksetun lomapalkan ja lomarahan). Uuden palkattavan avainhenkilön omistusosuus yrityksestä voi olla enintään 10% sinä aikana kun ko. henkilölle maksettavat palkat ovat avustuksen piirissä Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

17 Kehittämisavustus liiketoimintaosaamiseen ja kansainvälistymiseen
Hankkeet voivat koskea yrityksen erilaisia liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämistoimenpiteitä kuten esimerkiksi liikkeenjohto- tai johtamisjärjestelmien kehittämistä, markkinointi- ja tuotteistamisvalmiuksien kehittämistä ja markkinatiedon lisäämistä, kansainvälisen liiketoiminnan valmiuksien kehittämistä yrityksen strategian kehittämistä ja vahvistamista, tai muuta niihin rinnastettavaa merkittävää kehittämistä. Tuen kohteena voi olla esim. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot kuten konsultointi-, asiantuntija-, kehittämis- ja testauspalveluiden hankinta EI tavanomaisen toiminnan menoihin ja niihin liittyviin hankintoihin kuten mainontaan, markkinointiin, myyntiin tai muuhun vastaavaan suoranaiseen myynnin edistämiseen Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

18 Kehittämisavustuksen tukitasot pk- yrityksille
Yrityksen koko Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen Liikkeenjohtotaidot, kansainvälistyminen Pieni yritys (< 50 hlö) 45 % 50 %, jos myönnetään de-minimiksenä 50% Keskisuuri (<250 hlö) 35 % Hyväksyttäviä kuluja ovat mm: Palkkakulut Kv- tuessa palkat- ja matkat aina de-minimistukea Asiantuntijapalveluiden ostot Raaka-ainekulut (prototyypin valmistus) Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 ja 2- tukialueilla aina de-minimistä De-minimis tuki: 3 vuoden aikana max euroa (väliaikainen tukiohjelma) Normaalisti max € / 3 v. Hakijan ilmoitettava aiemmin myönnetyt tuet Maaseutuohjelman yritystuet aina de-minimistä, max € / 3 v. Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

19 Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

20 Muistettavaa.. Tukea on haettava aina ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä vahvistetuilla lomakkeilla toimivaltaiselta ELY- keskukselta tai toimintaryhmältä Hanke katsotaan aloitetuksi jos on tehty esim. sitova tilaus (kone, konsultointi) tai rakentaminen on aloitettu Suunnittelua ja tarjousten pyytämistä ei katsota aloittamiseksi Tuen myöntäminen on aina harkinnanvarainen asia Hakemukseen on liitettävä hakemuslomakkeen ohjeen mukaiset liitteet Hyvin tehty hakemus ja suunnitelma edistää aina hankkeen sujuvaa käsittelyä sekä päätös- että maksatusvaiheessa Lomakkeita ja lisätietoa rahoituksesta: Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä

21 Asiantuntijat Keski-Suomen ELY-keskuksessa
Jaakko Ryymin rahoituspäällikkö, puh Markku Hovisalmi johtava yritysasiantuntija, puh (puu- rakennusaine- ja graafinen teollisuus) Paula Kerttunen yritysasiantuntija, puh (matkailu, yrityspalveluyritykset, energiahankkeet) Juha Keurulainen yritysasiantuntija, puh (metalli- ja konepajateollisuus) Lisätietoa kehittämis- ja koulutuspalveluista Marja Pudas kehittämispäällikkö, puh Panu Kässi yritysasiantuntija, puh (hoiva-ala, bioenergia) Risto Piesala yritysasiantuntija, puh (hevostalous, elintarvikkeet) Pirjo Suhonen kehittämispäällikkö, puh (alkavat yritykset, tuotteistetut palvelut, omistajanvaihdokset) Lisätietoa innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista Timo Taskinen innovaatio ja kv- liiketoimintaryhmän päällikkö. puh Heini Günther kansainvälistymispäällikkö, puh Keski-Suomen ELY, Jaakko Ryymin, yritysrahoitusryhmä


Lataa ppt "Mikä on Keski-Suomen ELY-keskus ?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google