Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulvadirektiivin esittely Tulvadirektiivityöryhmä 3.12.2007 Minna Hanski, MMM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulvadirektiivin esittely Tulvadirektiivityöryhmä 3.12.2007 Minna Hanski, MMM."— Esityksen transkriptio:

1 Tulvadirektiivin esittely Tulvadirektiivityöryhmä 3.12.2007 Minna Hanski, MMM

2 2 Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta (2007/60/EY) •Komission ehdotus 18.1.2006 •Yhteinen kanta 23.11.2006 •Parlamentti hyväksyi 27 tarkistusta 25.4.2007 •Neuvosto hyväksyi direktiivin 18.9.2007 •Julkaiseminen virallisessa lehdessä 6.11.2007 •Direktiivi voimaan 26.11.2007

3 3 Direktiivi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta •Soveltamisalana kaikki vesistöt, niiden osat ja rannikkoalueet –viemäritulvat voidaan jättää ulkopuolelle •Tulvasuojelun tasot ja tulvariskien hallinnan keinot jäsenmaiden päätettävissä •Olemassa olevat kartat ja suunnitelmat käyttökelpoisia

4 4 Tulvadirektiivin aikataulut •Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 26.11.2009 (17 art.) •Toimivaltaiset viranomaiset ja hallintayksiköt 26.5.2010 (3 art.) •Tulvariskien alustava arviointi 22.12.2011 (4 art) - uudelleentarkastelu 22.12.2018, jatkossa joka 6 vuosi (14 art) •Tulvavaara- ja tulvariskikartat 22.12.2013 (6 art) - uudelleentarkastelu 22.12.2019, jatkossa joka 6 vuosi •Tulvariskien hallintasuunnitelmat 22.12.2015 (7 art) - uudelleentarkastelu 22.12.2021, jatkossa joka 6 vuosi

5 5 Siirtymätoimenpiteet (13 art) •Tulvariskien alustava arviointi -jo tehdyssä riskinarvioinnissa todettu ennen 22.12.2010 että merkittävä tulvariski on olemassa -päätetty ennen 22.12.2010 laatia tulvakartat ja tulvariskien hallintasuunnitelmat •Tulvavaara- ja tulvariskikartat -tehty ennen 22.12.2010 -tiedot vastaavat tasoltaan direktiivin vaatimuksia •Tulvariskien hallintasuunnitelmat -tehty ennen 22.12.2010 -sisältö vastaa direktiivin vaatimuksia

6 6 Tulvariskien alustava arviointi •Selvitetään alueet, joilla tulvariski merkittävä •Arvio saatavissa olevan tiedon pohjalta ­pitkän aikavälin kehitys, erityisesti ilmastonmuutos •Sisältö •kartat •aikaisemmin esiintyneet tulvat ja niiden vaikutukset •arvio tulevien tulvien vahingollisista seurauksista

7 7 Tulvavaara- ja tulvariskikartat •Tulvavaarakartat •3 toistuvuutta -vähäinen todennäköisyys / äärimmäiset olosuhteet -keskisuuri todennäköisyys (toistumisaika > 100 a) -tarpeen mukaan korkea todennäköisyys •Tulvariskikartat •Tulvien vahingolliset seuraukset ­asukkaat ­taloudellisen toiminta ­ympäristövahingot

8 8 Tulvariskien hallintasuunnitelmat •Tulvariskien hallintatavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi •Kaikki riskienhallinnan näkökohdat ­keskitytään tulvien ehkäisyyn, suojeluun sekä valmiustoimiin ­otetaan huomioon vesistöalueen erityispiirteet •Sovitetaan yhteen VPD:n hoitosuunnitelmien kanssa

9 9 tulvaennusteet, tulvantorjunta, säännöstely, tila- päiset rakenteet, pelastustoiminta MeteorologiaVesistön hydrologia Hydrologinen vaaraJokiuoma Tulvan vaaraAlttius VahinkoriskiTulvatilanteen hallinta Vahingot korvaaminen maankäyttö, rakentaminen, rakenteiden tulvansieto altaiden ja uomien koko, pengerrykset tulvavesien pidättyminen valuma-alueella, vesistön varastokapasiteetti vaara riski Tulvariskien hallinta

10 10 Vesienhoidontavoitteet Tulvariskienhallinnantavoitteet Vesivarojen käytön tavoitteet Vesistöalueen yhteensovitettu hoito Vesienhoidonsuunnittelu Tulvariskienhallinnansuunnittelu Vesivarojen käytön tarpeet •vedenhankinta •vesiliikenne •virkistyskäyttö •kalastus •vesivoima •jne.


Lataa ppt "Tulvadirektiivin esittely Tulvadirektiivityöryhmä 3.12.2007 Minna Hanski, MMM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google