Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulvariskien hallinta lainsäädännössä Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulvariskien hallinta lainsäädännössä Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen."— Esityksen transkriptio:

1 Tulvariskien hallinta lainsäädännössä Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen osasto / Vesitalousyksikkö

2 Sääntelyn tarve 1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen

3 1. Tulvadirektiivin vaatimusten täyttäminen •Määritelmät: tulva, tulvariski •Toimivaltaiset viranomaiset •Suunnitteluasiakirjojen sisältö, määräajat - tulvariskien alustava arviointi; vaara- ja riskikartat; tulvariskien hallintasuunnitelmat •Liityntä vesienhoidon järjestämiseen - yhdenmukaiset tiedot, osallistumismenettelyt, tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksyminen •Karttojen ja hallintasuunnitelmien julkaiseminen •Normitaso harkittava asiakohtaisesti - laki, asetus, viranomaistehtäviä koskevat hallinnolliset määräykset tai ohjeet

4 Vesilainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö Pelastustoiminta Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen

5 Vesilainsäädäntö •Hydrologisten olosuhteiden muutos paremmin huomioon = veden määrällinen muutos vesistössä, joka on toteutunut tai ennakoitavissa ja vaikuttaa vesilain mukaisen hankkeen edellytyksiin. •Merkitys lupaa myönnettäessä / määräyksiä tarkistettaessa •Peruste tarkistaa voimassa olevaa lupaa - Mm. juoksutusmääräykset poikkeuksellisia tilanteita varten •Lupa- ja valvontajärjestelmän kytkentä tulvariskien hallinnan suunnitteluun •AYK:n toimivalta tulvavaaran estämiseksi - Tarpeelliset toimenpiteet valvontaviranomaisen päätöksellä •Vesistöaluenäkökulma: vesilain mukaisten hankkeiden yhteensovittaminen •Tulvavesien johtaminen ja pidättäminen maa-alueille 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen (1)

6 Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö • Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet; tarkistukset 2008 - Tulviin liittyvien riskien ehkäisy - Varautuminen rankkasateisiin ja taajamatulviin - Ei uutta rakentamista tulvavaara-alueille • Mahdollisia tarkistuksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - Kaavojen sisältövaatimukset: ilmastonmuutoksesta aiheutuvat olosuhteiden muutokset, tulvavaara - Taajamatulvien estäminen - Hulevesien hallinnan järjestäminen 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen (2)

7 Pelastustoiminta • Viranomaisten toimivallan ja tehtävien selventäminen tulvantorjunnassa: varautuminen, johtaminen, pakkokeinot • Alueen pelastustoimi / alueellinen ympäristökeskus / muut viranomaiset • Kustannusten jako 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen (3) Kuva. Veikko Roininen

8 Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä • Nykyisen järjestelmän rajoitukset - vain vesistötulvasta aiheutuneet vahingot - rajoitettu korvauksensaajien piiri - vahingonkärsijöille hidas, hallinnollisesti raskas • Korvaussuojan laajentaminen meri- ja taajamatulvista aiheutuviin vahinkoihin • Korvausmenettelyn nopeuttaminen • Valmisteilla ehdotus vakuutuksiin perustuvaksi tulvakorvausjärjestelmäksi 2. Tulvariskien hallinnan yleinen kehittäminen (4)


Lataa ppt "Tulvariskien hallinta lainsäädännössä Tulvariskityöryhmä: keskustelutilaisuus 14.5.2008 Pekka Kemppainen Lakimies Maa- ja metsätalousministeriö Yleinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google