Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kustannuslaskennan ja hinnoittelun

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kustannuslaskennan ja hinnoittelun"— Esityksen transkriptio:

1 Kustannuslaskennan ja hinnoittelun
teoreettiset perusteet Koodi: LASK3007 Luentomateriaali Wingren 1

2 Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet
SISÄLTÖ: OSA Kustannuslaskennan problematiikka (käytön) OSA Esimerkkejä kustannuslaskenta menetelmistä TAVOITTEET: Tavoitteena on esittää erilaisia lähestymistapoja ja tilanteita, joihin kustannuslaskennan käytössä tänä päivänä joutuu ottamaan kantaa ja tekemään valintoja. Lisäksi tavoitteena on esittää muutamalla esimerkillä millaisia rakenteita käytössä olevat kustannuslaskentamallit sisältävät ja millaisia asioita niiden rakentamisessa on jouduttu ratkaisemaan. 2

3 Kustannuslaskennan problematiikka
Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet OSA Kustannuslaskennan problematiikka 3

4 Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet
Kustannuslaskenta (Cost Accounting) Laskentatoimen osa-alue, jonka menetelmien avulla selvitetään tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden sekä muiden laskentakohteiden aiheuttamat kustannukset. Kustannuslaskennan yleisin käyttötarkoitus on tuote- ja asiakaskannattavuuden laskennassa. 3

5 Kustannuslaskennan ja hinnoittelun teoreettiset perusteet
Kustannuslaskenta (Cost Accounting) Kustannuksilla tarkoitetaan resurssien rahassa mitattavaa käyttöä tiettyyn ajanjaksoon ja käyttötarkoitukseen. Resursseilla tarkoitetaan esim. tuotannontekijää, jonka seuraaminen erillään muista tuotannontekijöistä on yrityksen mielestä tarkoituksenmukaista. Resurssi voi olla esim. työntekijäryhmä, raaka-aine tai jokin muu prosessin osa. Kustannus = Hintatekijä x Määrätekijä 3

6 Kustannuslaskennan problematiikka
Kustannuslaskennalla on useampia eri dimensioita laajuus ja syvyys ja sitä voidaan lähestyä eri näkökulmista tavoite Eri lähtökohdista lähestyttäessä kustannuslaskennan laskentamalli ja sen käyttötarkoitus saattavat muuttua hyvinkin paljon. 4

7 Kustannuslaskennan problematiikka
Kustannusmallin kolme tärkeää asiaa ovat: tavoite (käyttö), malli (laskenta) ja data (sisältö) Hyvään lopputulokseen päästään jos ne tukevat toisiaan. Hyvään lopputulokseen pääsemistä edesauttaa Tavoitteen tiedostaminen Mallin rakenteen hallitseminen Datan hallinta 4

8 Kustannuslaskennan problematiikka
Esimerkiksi asioita, jotka vaikuttavat mallin rakenteeseen: Laskenta-alueen laajuus ja syvyys: Osasto, koko organisaatio, arvoketju vai verkosto ? - Markkina-alue, asiakas, tuote, tuoteperhe, palvelu, projekti Laskentamallin käytön tavoite strateginen tai operatiivinen: - Aikajänne, tarkkuus, tietojen päivittäminen - Tehdä itse, ostaa palveluna 5

9 Kustannuslaskennan problematiikka
Mitä kustannuslaskenta on? Kustannuslaskennan avulla halutaan mm: Laskea kohteen (tuotteiden tai palveluiden) kustannuksia Laskea organisaation osan (prosessi tai toiminto) kustannuksia Tukea osta tai valmistaa itse päätöksenteolle Tehdä erilaisia ad hoc analyysejä Arvioida erilaisia riskejä Laskea skenaarioita (tulevaisuus, investoinnit, arvo) Kehittää omaa toimintaa, projektit Tukea tulos- ja taselaskelmien laskentaa 6

10 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: Laskea kohteen (tuotteiden tai palveluiden) kustannuksia - välitön ja välillinen kustannus ja niiden kohdistaminen - volyymin, käytön vai jonkin muun perusteella - kustannusten kohdistaminen laskentakohteille - tileiltä aina tuotteelle / palvelulle - tuotteiden/palveluiden rakenteet - mistä osista tuote/palvelu koostuu - ostohintojen päivittämiset - kustannusrakenteen muutokset/päivitykset - jako tuotanto- / myynti- / organisaation kustannuksiin. 7

11 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: Laskea organisaation osan (prosessi tai toiminto) kustannuksia - välitön ja välillinen kustannus ja niiden kohdistamine - volyymin, käytön vai jonkin muun perusteella - kustannusten kohdistaminen tekemiselle - osastot, funktiot, prosessit, toiminnot - organisaation rakenteet (prosessit ja toiminnot) - mistä tehtävistä ja toiminnoista prosessit koostuvat - prosessikuvausten päivittämiset - muutokset työn kohteessa ja työmenetelmissä - jako tuotanto- / myynti- / organisaation kustannuksiin. 8

12 Kustannuslaskennan problematiikka
Kustannuslaskentamalli voidaan jakaa seuraaviin osiin, jolloin se palvelee tuotannon valmistettavuuden analysointia, asiakas palvelukustannusten seurantaa, tuote-asiakas dimension laskentaa sekä koko organisaatiotason laskentaa. TUOTANTO ASIAKAS YRITYS LIIKEVAIHTO KATE % % % asiakas kustan- nukset yhteensä Yritys- tason muut kustan- nukset yhteensä tuotanto kustan- nukset yhteensä KUSTAN- NUKSET 9

13 Kustannuslaskennan problematiikka
Mallin rakenteen jakaminen edesauttaa eri analyysien ja raporttien tekoa. TUOTANTO ASIAKAS YRITYS LIIKEVAIHTO KATE % 25% % 10% 7% yritys kust. KUSTAN- NUKSET A B 10

14 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: 3. Tukea osta vai valmistaa päätöksenteolle - yksi vaikeimmin laskettavista asioita ! - huomioidaanko: - vain välittömät kustannukset - välittömät ja osa välillisistä tai - kaikki kustannukset - oma kustannus: osaprosessin ja toimintojen kustannus - mitä nykyisille kustannuksille tapahtuu - tekevätkö resurssit tuottavampaa työtä jatkossa - mitä uusia kustannuksia ulkoistaminen aiheuttaa - miten logistiikka kustannukset muuttuvat - miten ns. hiljainen tieto siirretään, entä sen kustannus - miten laadun muutoksen kustannukset huomioidaan - mitä vaikutuksia ulkoistamisella on läpimenoaikaan tai joustavuuteen 11

15 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: Tehdä erilaisia ad hoc analyysejä - hinnoitteluun - tarjouskyselyt - katevertailut - myyntineuvottelut - hankintojen johtamiseen - merkitys kasvussa ! - hankintaneuvottelut - erilaiset kyselyt - prosessin/toiminnan kehittämiseen - mistä ja missä lisäarvo muodostuu - mitä vaikutuksia kehittämisellä on - perusteluina päätöksenteolle 12

16 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: 5. Arvioida riskejä - liiketoiminnan jatko ongelmatilanteissa - oma ja alihankintaverkoston - riippuvuus (toimittaja, tuote, komponentti, raaka-aine - arvoketjussa - osana toimittaja-auditointeja (liikevaihto, kate, riski) 6. Laskea eri skenaarioita (tulevaisuus, investoinnit, arvo) - tulevaisuuden ennustaminen - investointien takaisinmaksuaika - koneet ja laittee - kehitysprojektit - toiminnan kehittämisen vaikutus organisaation arvon kehittymiseen 13

17 Kustannuslaskennan problematiikka
Millaisia asioita tulee huomioida kussakin lähestymistavassa: 7. Kehittää omaa toimintaa, projektit - projektikohtaiset laskelmat 8. Tukea tulos- ja taselaskelmien laskentaa - olla perustana tulos- ja taselaskelmalle - tuote ja palvelukohtaisen materiaalin ja työn laskenta - varastomuutoksien hallinta - inventoinnin työväline - budjetoinnin työväline 14

18 Kustannuslaskennan problematiikka
Kustannuslaskennalla on - Monia eri tehtäviä - Niitä varten tehdään omia kustannuslaskentamalleja - Yleisin malli on tuote- ja asiakaskannattavuuslaskelma - Kustannuslaskenta on jo tänään mutta jatkossa yhä enemmän levittäytynyt organisaation eri toimintoihin. 15

19 Kustannuslaskennan problematiikka
Huomenna jatkamme esimerkkien parissa…. 15


Lataa ppt "Kustannuslaskennan ja hinnoittelun"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google