Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?"— Esityksen transkriptio:

1 Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?
Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari

2 Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus?
Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta ja sen muutoksista Kokonaistaloudellinen tuottavuus Tuottavuuden kasvu rahataloudessa Rahatalous on kysyntävetoinen Kansantalouden tilinpito ja rahatalous Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn tuottavuuteen? Johtopäätökset

3 Mitä on tuottavuus? Yleisesti tuottavuus määritellään tuotannossa tuotosmäärän ja panosmäärän suhteena Tuotannon tehokkuudesta kertova suhdeluku tuottavuus = tuotos / panokset Tunnetuin tuottavuuskäsite lienee työn tuottavuus Työn tuottavuus = tuotos / työpanos

4 Mitä on tuottavuus? Esimerkkejä työn tuottavuudesta ja sen muutoksista: 2 kpl autoja / 200 tuntia työtä = 1/100 kpl/tunti  5 kpl autoa / 200 tuntia työtä = 1/50 kpl/tunti 300 litraa maitoa / 3 tuntia työtä = 100 litraa/tunti  300 litraa maitoa / 1 tuntia työtä = 300 litraa/tunti 10 lääkärin vastaanottoa / 5 tuntia työtä = 2 vastaanottoa/tunti  5 lääkärin vastaanottoa / 5 tuntia työtä = 1 vastaanottoa/tunti 40 palveltua ravintola-asiakasta / 8 tuntia työtä = 5 asiakasta/tunti  64 palveltua ravintola-asiakasta / 8 tuntia työtä = 8 asiakasta/tunti

5 Mitä on tuottavuus? Taloustieteessä ja -politiikassa ollaan kiinnostuneita kokonaistaloudellisesta tuottavuudesta: Kuvaa kansantalouden tuotannon tehokkuutta Yksi talouskasvun tekijöistä Pitkällä aikavälillä talouskasvu ainoastaan tuottavuudesta, kun muita panoksia ei voida lisätä Kokonaistaloudellisen työn tuottavuuden mittaaminen vaikeampaa kuin yksittäisen toiminnon Vaikka työpanoksen mittana työtunti, tuotokset eivät yhteismitallisia (omenat ja appelsiinit)

6 Mitä on tuottavuus? Työn tuottavuuden mittaaminen rahamääräisesti kansantalouden tilinpidossa: Yleensä mitataan tuottavuuden kasvua Tuotoksena kansantalouden tilinpidon tuotoksen tai arvonlisäyksen volyymin muutos Volyymilla tarkoitetaan tuotoksen määrää ja laatua volyymin muutos = markkina-arvon muutos – hinnan muutos Tuottavuuden laskemiseen tarvitaan arvonlisäyksen kiinteähintainen aikasarja (perusvuoden hinnoin tai ketjutettuna) Panoksena työtuntien muutos

7 Mitä on tuottavuus? Mittaamiseen liittyviä ongelmia:
Tuotoksen määrän kasvu samalla periodilla vaihtelee käytetystä perusvuodesta tai ketjutustavasta riippuen Eri tuotostyyppinen hintojen suhteellinen muutos tarkasteluperiodilla vaikuttaa niiden painoon yhteismäärän mittauksessa Nopeat hintojen muutokset voivat vaikuttaa tuloksiin hyvinkin paljon  ei yhtä lukua tuotokselle Kaikille tuotteille ei ole määrätietoja  ei voida määrittää yksikköhintaa Tuotteita tulee markkinoille ja poistuu markkinoilta Tuotteiden laatu saattaa muuttua  mikä osa arvon muutosta laadun ja mikä hinnan muutosta?

8 Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
Rahatalous on kysyntävetoinen talous Kokonaistulotaso ja arvonlisäys riippuvat kaikkina aikoina efektiivisestä kysynnästä (Keynes) Yritysten tuotanto- ja investointipäätökset määrittelevät tuotannon ja työllisyyden tason Efektiivisen kysynnän määrittelevät tulevaisuuden odotukset, joihin vaikuttavat yritysten näkemykset kokonaiskysynnän eli toteutuneiden myyntien kehityksestä Kokonaiskysyntään vaikuttavat myös kotitalouksien kulutus- ja investointipäätökset sekä julkisen sektorin kulutus-, investointi- ja verotuspäätökset Kokonaiskysynnän kasvu  efektiivisen kysynnän kasvu  kokonaiskysynnän kasvu…

9 Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
Kansantalouden tilinpito mittaa markkinoilla myytyjen tuotteiden arvoa ja volyymia Arvonlisäyksen volyymi on markkinoilla myytyjen tuotteiden fyysinen määrä ja laatu Ilman kysyntää ja myyntiä tuotettu hyödyke ei koskaan kirjaudu kansantalouden tilinpidon tuotokseen Kokonaiskysyntä ja kokonaistuotos aina yhtä suuret Kokonaiskysynnän taso määrittää tuotoksen

10 Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn tuottavuuden kasvuun? Tuotantopäätökset ennen varmuutta myynneistä  kokonaiskysynnän supistuessa osa valmistetuista hyödykkeistä jää myymättä tai kokonaan tuottamatta  palkattu työvoima saa aikaiseksi pienemmän tuotoksen  negatiivinen työn tuottavuuden kasvu Arvonlisäyksen muutokset yleensä selvästi suurempia kuin työtuntien muutokset

11 Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn tuottavuuden kasvuun? Tuotannossa lähes aina käyttämätöntä kapasiteettia eli tietyllä työpanoksella ei tuoteta maksimimäärää  kokonaiskysynnän kasvaessa tuotantoa voidaan lisätä ilman työpanoksen (työtuntien) lisäämistä  kysyntänäkymien parantuminen nostaa kapasiteetin käyttöasetta  työn tuottavuuden kasvu

12 Tuottavuuden kasvu rahataloudessa
Miten kokonaiskysyntä vaikuttaa työn tuottavuuden kasvuun? Kokonaiskysynnän kasvu kasvattaa yritysten voittoja ja kannustaa tuottavuutta parantaviin investointeihin (Verdoornin laki)  samalla työpanoksella suurempi potentiaalinen tuotos  investoinnit lisäävät samalla kokonaiskysyntää, joten tuotos saadaan myytyä markkinoilla  työn tuottavuuden kasvu  kokonaiskysynnän kasvu…

13 Työn tuottavuuden kasvu Suomen taloudessa vuosina 1976-2012

14 Johtopäätökset Kansantalouden tilinpidosta laskettu työn tuottavuus (arvonlisäys/työtunnit) kuvaa rahataloudellisen tuotannon tehokkuutta Kansantalouden työn tuottavuuden kasvu riippuu rahataloudessa paljolti autonomisen kokonaiskysynnän kasvusta  ei eksogeeninen muuttuja  potentiaalisen kasvuasteen määrittely mahdotonta Kumulatiivisen kasvun malli (Kaldor, Thirlwall) Kansantalouden työn tuottavuutta kuvaavien tilastojen tulkinnassa ja politiikkakäytössä oltava tarkkana

15

16


Lataa ppt "Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google