Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uudelle maatalousyrittäjälle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uudelle maatalousyrittäjälle"— Esityksen transkriptio:

1 Uudelle maatalousyrittäjälle
© Mela 2011

2 Maatalousyrittäjyys on valinta
maatalousyrittäjän työ on itsenäistä ja haastavaa maatalousyrittäjän ammattia arvostetaan maatalous turvaa kotimaiset elintarvikkeet Mela turvaa maatalousyrittäjän sosiaaliturvan ”Yrittäjä on oman elämänsä herra!” © Mela 2011

3 Maatalousyrittäjyys on valinta
maatalousyrittäjän sosiaaliturva on yhtä kattava kuin palkansaajalla myös nuoren yrittäjän kannattaa hyödyntää nämä mahdollisuudet riippumatta tilan koosta tai tuotanto- suunnasta lomituspalvelut saa vain maatalousyrittäjä Kaikki maatalousverotettu toiminta kuuluu Mela-turvan piiriin. © Mela 2011

4 Aloittava yrittäjä Maatalousyrittäjäksi ryhtyvän on itse
huolehdittava MYEL-vakuutuksen ottamisesta viimeistään 6 kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan aloittamisesta. Myös osa-aikaviljelijä kuuluu MYEL-vakuutuksen piiriin ja kartuttaa palkkatyön ohella itselleen eläkettä. MYEL-vakuutus ei ole pelkkä eläke-vakuutus. Se turvaa ansionmenetyksen myös äitiys- tai vanhempainlomalla, sairausajalla tai tapaturman sattuessa. © Mela 2011

5 Vakuutus maatalousyrittäjille
MYEL-vakuutuksen saa, jos on täyttänyt 18 vuotta viljelee yli 5 hehtaarin peltoalaa tai harjoittaa metsätaloutta viljelee tilaa maatilayhtymän tai kuolinpesän osakkaana työskentelee maatilalla MYEL-vakuutetun avio- tai avopuolisona © Mela 2011

6 Vakuutus turvaa toimeentulon
Työeläkkeet ja kuntoutus Lomitus Tapaturma- korvaukset Aloittava yrittäjä Sairaus-päivärahat Äitiys- ja vanhempain-raha Opintoraha © Mela 2011

7 Uudeksi yrittäjäksi Yleisin tapa ryhtyä maatalousyrittäjäksi on, että vanhemmat luovuttavat tilan lapselleen (sukupolvenvaihdos). Maataloudesta luopuvan toimeentulo pitää varmistaa miettimällä löytyykö sopiva eläkevaihtoehto onko muuta ansiotoimintaa, mitä jatkaa olisiko luopumistuki oikea vaihtoehto. Jos luopuja ei hae luopumistukea, uuden yrittäjän ei tarvitse tehdä viljelysitoumuksia. © Mela 2011

8 Suunnitteilla sukupolvenvaihdos
tehdäänkö sukupolvenvaihdos vaiheittain vai yhdellä kaupalla jatketaanko tilan viljelyä päätoimisesti vai sivutoimisesti tilan tuotantosuunta ja lähiajan investoinnit luopujien asuminen ja toimeentulo tilakaupan rahoitus kauppaehdot ja kaupan veroseuraamukset Suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja kysyä neuvoa asiantuntijoilta. © Mela 2011

9 Yrittäjäksi luopumistuen kautta
Luopumistuki (LUTU) on tarkoitettu luopujalle toimeentulon turvaksi, kun myydään tila jatkajalle (sukupolvenvaihdos) myydään tai vuokrataan pellot lisämaaksi lähiviljelijälle (vuokrausmahdollisuus poistuu v alusta lukien) (lisämaaluovutus) LUTU 56–63-vuotiaalle luopujalle, jolla ei ole muita eläkkeitä Luopumistukilaki on nykymuodossaan voimassa vuoden 2014 loppuun. © Mela 2011

10 LUTU-sukupolvenvaihdostila
maatilan tulee olla taloudellisesti elinkelpoinen ja siitä tehdään erillinen laskelma tilan pitää täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset Mikäli ehdot eivät täyty, jatkaja voi sitoutua kehittämään tilaa niin, että ehdot täyttyvät. © Mela 2011

11 Jatkajalta vaaditaan Sukupolvenvaihdosjatkaja (LUTU) alle 40-vuotias
maatalouden koulutus muut tulot alle euroa vuodessa antaa viljelysitoumuksen Jatkaja voi toimia pää- tai sivutoimisena maatalousyrittäjänä. © Mela 2011

12 Lisäpeltoa luopumistuen avulla
Lisämaan hankkijalta vaaditaan ennestään rakennettu maatila MYEL-vakuutettu alle 50-vuotias viljelysitoumus Yhdellä tilalla voi olla useita lisämaan ostajia, jos jokaiselle tulee vähintään 2 hehtaaria lisäpeltoa. Ostajan tilalla ei elinkelpoisuus- tai kokovaatimusta. © Mela 2011

13 Tehtävä 1 Tutki Melan nettisivuilta
mihin luopumistukitilan jatkaja sitoutuu? miten määritellään taloudellisesti elinkelpoinen tila? Tutki muilta nettisivuilta, mitä etuja tai taloudellisia tukia jatkaja saa sukupolvenvaihdokseen. (Maa-ja metsätalousministeriö> ELY-keskukset, pankit, neuvontajärjestöt, verottaja> © Mela 2011

14 Tehtävä 2 Mieti asioita, jotka mielestäsi takaavat onnistuneen sukupolvenvaihdoksen. Miksi maatalouden koulutus on tärkeää uudelle yrittäjälle? © Mela 2011


Lataa ppt "Uudelle maatalousyrittäjälle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google