Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinkaariajattelu autoalalla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinkaariajattelu autoalalla"— Esityksen transkriptio:

1 Elinkaariajattelu autoalalla

2 Mikä on tuotteen ELINKAARI?
Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ, HUOLTO TUOTESUUNNITTELU KIERRÄTYS RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO JÄTE

3 Esimerkkinä sanomalehden elinkaaren vaiheet
RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO Puun kasvatus, puun korjaus, sellun valmistus TUOTESUUNNITTELU Paperilaadun ja painotekniikan suunnittelu TUOTANTO Paperin valmistus, sisällön tuotanto, lehden painaminen MARKKINOINTI Lehden markkinointi JAKELU, KAUPPA Postijakelu, irtonumeromyynti KÄYTTÖ, HUOLTO Lehden lukeminen KIERRÄTYS / JÄTE Paperin kierrätys, keräyspaperin kuljetus, uusiokuidun valmistus

4 Elinkaariajattelu Elinkaariarviointi
Koko tuotteen elinkaaren huomioon ottaminen ja haitallisten ympäristö- ja muiden vaikutusten vähentäminen esim. tuotesuunnittelussa Elinkaariarviointi (LCA=Life Cycle Assessment) Menetelmä, jolla pyritään yleensä laskennallisesti määrittämään ja arvioimaan tuotteen koko elinkaaren aikaisten panos-tuotos ketjujen ympäristö- ja muita vaikutuksia.

5 Elinkaariajattelu Elinkaariajattelussa tarkastellaan tuotteen elinkaaren eri vaiheita raaka-ainelähteeltä valmistuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen tapahtuvaan hyötykäyttöön (kierrätys, energiantuotanto, uusiokäyttö raaka-aineena tai tuotteena tai loppusijoitus kaatopaikalle). Kussakin vaiheessa käytetään erilaisia panoksia, kuten materiaaleja, energiaa ja vettä ja aiheutetaan erilaisia päästöjä ja ympäristökuormitusta ilmaan, veteen tai maaperään.

6 Elinkaariarviointi Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on menetelmä, jonka avulla pyritään systemaattisesti selvittämään tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti. Elinkaariarvioinnin toteuttamiseen on laadittu standardisoituja menetelmiä (ISO sarja)

7 Raaka-aineiden hankinta
Panokset Elinkaaren vaiheet Tuotokset Energia Raaka-aineet Raaka-aineiden hankinta Valmistus, jalostus Jakelu, kauppa Käyttö Uudelleenkäyttö Kierrätys Käsittely jätteenä Päästöt: veteen, ilmaan, maahan Jätteet Muut ympäristöä muuttavat ja kuormittavat tekijät Lähde.Loikkanen T., et al., Elinkaariarvionti yritysten ja viranomaisten ympäristönhallinnan päätöksenteon tukena - nykytila ja kehittämistarpeet, Teknologiakatsaus 68/99. Tekes. Helsinki 1999.

8 Mihin elinkaariarviointia käytetään?
Alunperin elinkaariarviointi on kehitetty selvittämään tuotteiden välisiä eroja ympäristönäkökohtien kannalta. Nykyisin menetelmän mahdollisuudet on ymmärretty yhä laajemmin ja sitä sovelletaan lukuisiin erilaisiin kohteisiin. Esimerkkejä: Ympäristömerkkien myöntäminen Erilaisten järjestelmien tai tuotantovaiheiden vertailu Hyödyntäminen mm. investointipäätöksissä, tiedottamisessa ja markkinoinnissa

9 Elinkaariarvioinnin käyttökohteita yrityksissä
Raaka-aineiden ja energiankäytön vähentäminen Vaarallisten aineiden korvaaminen tuotannossa Ympäristölle vaarallisen jätteen määrän vähentämien Uusiokäyttöä lisäävän tuotannon edistämien Yksinkertaisten muotojen löytäminen tuotteiden ympäristöominaisuuksien mittaamiseen

10 Esimerkki Pohjoismainen ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle, jolla pienemmät ympäristövaikutukset kuin tuoteryhmän tuotteilla keskimäärin. Arvioinnissa tarkastellaan ympäristövaikutuksia koko elinkaaren aikana. Kriteereissä otetaan huomioon mm. luonnonvarojen ja energian kulutus, haitalliset päästöt, melu, haju, jätteet ja mahdollisuus hyötykäyttöön. Ympäristömerkkikriteerit on laadittu mm. seuraaville autoalan tuotteille (10/2009): Ajoneuvorenkaat Ajoneuvonpesulat Ajoneuvon polttoaineet (biopolttoaineet) Auton- ja veneenhoitotuotteet Biopolttoaineet Voiteluöljyt Lähde ja lisätietoa:

11 Esimerkki autoteollisuudesta: Volkswagen Golf
Alumiinitölkki vai lasipullo? Kuva: Life Cycle Inventory for the Golf A4, G. W. Schweimer & M. Levin.

12 Tuotteen ympäristövaikutusten esittäminen ja vertaaminen
Tuotteilla monia erilaisia ympäristövaikutuksia: mm. päästöt ilmaan, veteen, maaperään, energian ja luonnonvarojen kulutus, ilmastovaikutus jne. Erilaisten vaikutusten vertaaminen keskenään on vaikeaa  laadittu erilaisia yksinkertaistettuja malleja, joissa verrataan tuotteiden koko elinkaaren ajalta esim. CO2-päästöt (nk. Hiilijalanjälki) Luonnonvarojen kulutus (nk. Ekologinen selkäreppu) Tuotantoon tarvittava maapinta-ala (nk. Ekologinen jalanjälki)

13 Auton elinkaari

14 Auton elinkaaren vaiheet
mm. Alumiinin ja teräksen valmistus, öljyn ja energian tuotanto, muovien valmistus, kumin valmistus… RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO TUOTESUUNNITTELU Auton suunnittelu: teknologia, muotoilu… TUOTANTO Autojen valmistus: runko, moottori, vaihteisto… MARKKINOINTI Autojen mainonta ja markkinointi JAKELU, KAUPPA Autojen kuljetus ja myynti KÄYTTÖ, HUOLTO Autojen käyttö, ylläpito ja huolto KIERRÄTYS / JÄTE Auton kierrätys, osien uudelleenkäyttö, käsittely jätteenä

15 Ympäristövaikutukset auton elinkaaren aikana, esimerkkinä CO2-päästöt
Auton elinkaaren aikaiset CO2-päästöjen syyt (keskimäärin) 67 % polttoaineen kulutus 13 % polttoaineen valmistus 12 % auton valmistus 8 % muu (esim. tiet ja parkkipaikat) Keskivertoauton elinkaari (käyttöaika) on n. 18 vuotta Lähde: Kimmo Klemola Lisätietoa: Eko-Ake, uusien autojen päästötiedot,

16 Auton elinkaaren aikaiset CO2-päästöt eri automerkeillä
Lähde: Kimmo Klemola, (8/2008) Smart for two cabrio 33 kW cdi passion diesel 39 tCO2 Ford Escort 1,6i -98 83 tCO2 Hummer H1 WAGON 319 tCO2 Honda Civic 1,4i CVT AT Hybridi Business 52 tCO2 Mitsubishi Outlander 2,0 DID Limited 79 tCO2 Ford Escort 1,6i -98 83 tCO2

17 Automatkan ympäristövaikutukset mittatikulla
Kuva:

18 Auton elinkaaren vaiheet Toimijat eri vaiheissa
RAAKA-AINEIDEN TUOTANTO RAAKA-AINEIDEN TUOTTAJA TUOTESUUNNITTELU TOIMEKSIANTAJA/SUUNNITTELIJA TUOTANTO AUTON VALMISTAJA MARKKINOINTI MARKKINOIJA TUKKU/VÄHITTÄISKAUPPA JAKELU, KAUPPA AUTOILIJA, KORJAAMOT, AUTOPESULAT KÄYTTÖ, HUOLTO KIERRÄTYS KIERRÄTTÄJÄ JÄTE JÄTEHUOLTO


Lataa ppt "Elinkaariajattelu autoalalla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google