Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuus Jorma Manninen Ekokem Oy Ab 31.01.2002.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuus Jorma Manninen Ekokem Oy Ab 31.01.2002."— Esityksen transkriptio:

1 1 Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuus Jorma Manninen Ekokem Oy Ab 31.01.2002

2 2 Johdanto Käytöstä poistetut TV- ja tietokonelaitteet luokitellaan ongelmajätteiksi niiden sisältämien terveydelle tai ympäristölle haitallisten tai vaarallisten aineiden takia Keräys-, kuljetus- ja käsittelytyössä on tunnistettavissa samoja riskejä kuin työssä ongelmajätteiden parissa. Vaaratilanteet voivat aiheuttaa vahinkoa terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

3 3 TV- ja tietokonelaitteiden nouto syntypaikalta Tyypillisiä tapaturmia ja vahinkoja ovat: liukastumiset, venähdykset, käsien ja jalkojen puristumiset, sekä viillot ja laitteiden putoamiset ja rikkoutumiset.

4 4 TV- ja tietokonelaitteiden keräys ja kuljetus TV- ja tietokonelaitteiden pakkaaminen syntypaikalla asianmukaisiin keräysastioihin vähentää nostojen ja ajoneuvoon siirtojen tapaturmariskejä. Kuvaputkellisten laitteiden pakkaaminen erikseen suljettuihin keräysastioihin vähentää laitteiden rikkoutumisriskiä kuljetuksen aikana ja helpottaa kuormien purkamista sekä lajittelua vastaanottopisteessä.

5 5 TV- ja tietokonelaitteiden huolto, kunnostus ja uudelleen käyttö Huolto- tai kunnostustyössä on vähän vaarallisista aineista johtuvia työ- tai ympäristöturvallisuusriskejä, sillä laitteiden käsittely tapahtuu niitä rikkomatta - koulutetun henkilökunnan toimesta. Merkittävin riski liittyy viallisten komponenttien varastointiin, jos jätteiden määrä kasvaa suhteettoman suureksi.

6 6 TV- ja tietokonelaitteiden vastaanotto, varastointi ja käsittely Käsittelytilat on erotettava selkeästi laitteista poistettujen jätteiden varastotilasta. Käsittelytilassa on oltava riittävä yleis- ja kohdeilmanvaihto, mikä vähentää altistumisriskiä pölylle, joka on kertynyt laitteiden sisälle käytön aikana. Kuvaputkien käsittelyssä vapautuu loisteaine- ja lasipölyä työilmaan, mikä on otettava erityisesti huomioon ilmanvaihdon suunnittelussa. Komponenttien irrottamisessa vapautuvat metallihöyryt on hallittava tarkoitukseen suunnitelluilla laitteilla..

7 7 TV- ja tietokonelaitteiden terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai vaarallisia osia Piirikortit Akut ja parisot Kondensaattorit LED:it Katodisädeputket Nestekidenäytöt Eristetyt virtajohdot Metallit Muovit Tulostinvärikasetit

8 8 TV- ja tietokonelaitteiden terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita Antimoni Barium Beryllium Kadmium Kloori (PVC) Litium Elohopea Loisteaineet Bromi Lyijy

9 9 Altistuminen Altistuminen tapahtuu ihon, hengitysteiden ja limakalvojen kautta. Pöly aiheuttaa jatkuvan altistumisvaaran - erityisesti kuvaputkien loisteaine- ja lasipöly voi aiheuttaa erityistä haittaa terveydelle. Henkilökohtaisilla suojaimilla voidaan vähentää altistumisriskiä. Turvalliset työtavat ja -menetelmät vähentävät altistumisriskiä.

10 10 Ongelmajätteiden varastointi Eri tyyppiset ongelmajätteet on varastoitava erillään toisistaan ja ne pakataan erikseen niille tarkoitettuihin kuljetusastioihin. Huolimaton varastointi saattaa aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten yhdisteiden muodostumisen tai tulipalovaaran. Ongelmajätepakkaukset on merkittävä jätteiden vaaraominaisuuksien mukaan siirtoa varten.

11 11 Ongelmajätteiden kuljetus Ongelmajätteiden haltija vastaa jätteistään kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai on luovutettu vastaanottajalle, jolla on jätelupa. Siirtoasiakirjalla dokumentoidaan haltijan vaihtuminen. Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset koskevat joidenkin ongelmajätteiden kuljetusta ja vientiä. Siirtoasiakirja tarvitaan ongelmajätekuljetukseen aina!

12 12 Yhteenveto työ - ja ympäristöturvallisuusriskeistä Pieni riski: - laitteiden käyttö - keräys - kuljetus - varastointi - käsin purku Suuri riski: - osien irrottaminen ja purkaminen - leikkaaminen - murskaaminen - sulattaminen - kierrätyspolttoaineen valmistus - hyödyntäminen energiana - loppusijoitus

13 13 Lyijy Päästöt maahan tai (pohja)veteen: Kuvaputkien, lyijyakkujen tai piirikorttien tai niiden sulatuksessa tai poltossa syntyvien kuonien tai tuhkien loppusijoitus. Päästöt ilmaan: Komponenttien irrottaminen piirikorteista; Kuvaputkien, lyijyakkujen tai piirikorttien murskaus, sulatus tai polttaminen; Kuvaputkien halkaisu.

14 14 Kadmium Päästöt ilmaan: Metallien sulatus; Muovien murskaus tai polttaminen; Kuvaputkien halkaisu.

15 15 Beryllium Päästöt ilmaan: Metallien sulatus; Piirikorttien murskaus tai polttaminen.

16 16 Elohopea Päästöt ilmaan: Metallien sulatus Piirikorttien tai litteiden näyttöjen murskaus tai polttaminen

17 17 Litium Päästöt ilmaan: Piirikorttien murskaus Litiumparistojen pakkaus

18 18 Kloori ja Bromi Päästöt ilmaan: PVC-muovien tai bromatuilla palonestoaineilla käsiteltyjen muovien kuumennus, sulatus tai poltto.

19 19 Antimoni Päästöt maahan tai veteen: Kuvaputkien loppusijoitus kaatopaikalle..

20 20 Bariumoksidi Päästöt ilmaan: Kuvaputkien halkaisu tai murskaus.


Lataa ppt "1 Kuvaputkellisten laitteiden käsittelyn työ- ja ympäristöturvallisuus Jorma Manninen Ekokem Oy Ab 31.01.2002."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google