Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YT-STRATEGIA JA JÄRJESTÖT Suomen Punaisen Ristin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti Arja Vainio, valmiustoiminnan päällikkö Materiaali: Kalle Löövi,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YT-STRATEGIA JA JÄRJESTÖT Suomen Punaisen Ristin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti Arja Vainio, valmiustoiminnan päällikkö Materiaali: Kalle Löövi,"— Esityksen transkriptio:

1 YT-STRATEGIA JA JÄRJESTÖT Suomen Punaisen Ristin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti Arja Vainio, valmiustoiminnan päällikkö Materiaali: Kalle Löövi, kansainvälisen avustustoiminnan johtaja

2 Suomen Punaisen Ristin organisaatio Keskustoimisto 12 piiriä, joista 3 ruotsinkielistä n. 530 paikallisosastoa n. 90 000 jäsentä n. 25 000-30 000 vapaaehtoista Veripalvelu Kalkun Logistiikkakeskus Kontti-kierrätystavarataloketju

3 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n toimintamuodot (Asetus 3§) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta ja harjoittaa humanitaarista avustustoimintaa; 2) ylläpitää auttamismieltä ja hankkii jäseniä; 3) harjoittaa ja kehittää osaltaan pelastustoimen vapaaehtois- toimintaa sekä huolehtii henkilötiedustelutoiminnasta; 4) harjoittaa tarvittavaa sosiaali- ja terveyspalvelutoimintaa; 5) harjoittaa veripalvelutoimintaa veripalvelulain (197/2005) mukaisesti; 6) harjoittaa nuorisotyötä ja -toimintaa; 7) harjoittaa monikulttuurisuustyötä ja kansainvälisyyskasvatusta; 8) kouluttaa vapaaehtoisia ja ammattihenkilöstöä sekä organisoi näiden työtä; 9) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;

4 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n toimintamuodot (Asetus 3§) 10) tekee tunnetuksi Suomen Punaisesta Rististä annetun lain (238/2000) 1 §:n 1 momentissa mainittuja valtiosopimuksia sekä muuta kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä omalta osaltaan edistää niiden täytäntöönpanoa ja noudattamista; 11) järjestää avustuskeräyksiä ja kampanjoita; 12) harjoittaa toimintansa tukemiseksi järjestön tarkoitusta edistävää taloudellista toimintaa sekä muuta varainhankintaa; 13) toimii yhteistyössä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen keskuselinten sekä muiden maiden kansallisten yhdistysten kanssa; 14) voi toimia yhteistyössä toisten oikeuskelpoisten yhteisöjen, säätiöiden ja laitosten kanssa; 15) ryhtyy tarvittaessa muihin järjestön tarkoitusta edistäviin tai tukeviin toimiin.

5 Löydä oma tapasi auttaa Järjestöt strategiassa Vapaaehtoistoimintaan perustuvilla järjestöillä on merkittävä rooli sekä varautumisessa ja käytännön turvallisuuden toteuttamisessa että kriisinkestokyvyn lisäämisessä. Järjestöt tuottavat ja ylläpitävät viranomaistoimintaa täydentäviä resursseja ja asiantuntijuutta sekä toteuttavat varautumista tukevaa ja edistävää valistusta ja viestintää. Järjestöillä on viranomaistoiminnan tukena merkittävä rooli muun muassa etsintä- ja pelastustoiminnassa, lento- ja meripelastus- toiminnassa, väestönsuojelussa ja palokunta- toiminnassa, vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa, ensiaputoiminnan järjestämisessä sekä henkisessä tuessa.

6 Löydä oma tapasi auttaa Järjestöt strategiassa • Kansallisilla ja kansainvälisillä järjestöillä on myös merkittävä rooli humanitaarisen avun toimittamisessa kriisialueille. • Järjestöjen toiminnan vahvuuksia ovat yksilötason tarpeiden tunnistaminen sekä hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot. Vapaaehtoistoiminnalle on ominaista, että tarvittaessa se voi käynnistää toimintansa nopeasti ja myös ilman viranomaisten ohjausta. • Järjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, että järjestöjen osallistuminen perustuu järjestöjen itselleen asettamiin toimintapäämääriin ja -periaatteisiin sekä kansalliseen ja kansainväliseen oikeuteen. Yhteistoiminnan on ulotuttava varautumisen ja harjoittelun lisäksi toiminnan suunnitteluun.

7 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n rooli/ YTS • rakentaa valmiutta toimia sodan ja selkkausten aikana humanitaarisen avun antamiseksi; • huolehtia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden koulutuksesta suurelle yleisölle ja puolustusvoimille, myös siviilikriisinhallintaan; • toimia viranomaisia avustavana sekä humanitaarisen avun että terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi (ensiapu, suojelu ja henkilöetsintä ensiapukouluttajat ja –koulutus); • SPR:n Veripalvelu normaaliajan ja poikkeusolojen terveydenhuollon keskeinen toimija;

8 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n rooli/ YTS • paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen valmiussuunnittelu, toimintavalmius ja koulutettu vapaaehtoisten sekä heitä tukevien ammattilaisten osaaminen; • kansainvälisen Punaisen Ristin liikkeen kautta saatava ja annettava apu; • humanitaarisen oikeuden koulutusta puolustusvoi- mille, kansainvälisiin rauhanturvaamisoperaatioihin lähteville ja päätöksentekijöille; • henkilöstöä ja välineistöä varataan kriisiajan organisaatiota varten;

9 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n rooli/ YTS • kansainvälisen avun reservi; • kenttäsairaalat, terveysasemat sekä vedenpuhdis- tus, viestiliikenne, logistiikka ja jakelun yksiköt; • Huoltovarmuus-sopimus sisältää mm. varustuksen 10'000 ihmisen hätämajoitusleirin rakentamiseen; • Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi ja 50 pelastuspalvelun siviilikansalaisjärjestöä mahdollistaa viranomaistoiminnan täydentämisen; • SPR:n psykologien valmiusryhmä viranomaisten apuna, tarvittaessa myös Puolustusvoimien. Henkisen tuen koulutusta Puolustusvoimille;

10 Löydä oma tapasi auttaa SPR:n rooli /YTS • SPR:n pandemiasuunnitelma osa kansallista yhteistyötä viranomaisten kanssa. Samaa valmiutta voidaan myös hyödyntää esim. vesihuollon vakavassa häiriössä tai talousveden käyttökelvottomuudessa; • SPR:llä edustajat vapaaehtoisen maanpuolustuksen alueellisissa neuvottelukunnissa ja SPR osallistuu aktiivisesti Puolustusvoiminen kehittämistyöryhmiin; • IDRL:n (International Disaster Response Law), ohjeiden eteenpäinvieminen lainsäädäntöön, asetuksiin tai kansallisiin ohjeisiin.

11 Löydä oma tapasi auttaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liike Punaisen Ristin kansainvälinen komitea Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen liitto Konfliktit Katastrofit, pakolaiset, kehitysyhteistyö Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset Kansalaisjärjestö, maan hallituksen apuna – 186 Ehkäisevä ja auttamistoiminta omassa maassa, kansainvälinen apu Geneven Sopimusten allekirjoittajavaltiot Sodan oikeussääntöjen noudattaminen ja edistäminen - 194 Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälinen konferenssi Ylin päättävä elin - päätöslauselmat, esim. Katastrofiavun periaatteet

12 Löydä oma tapasi auttaa Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun maailma 186 kansallista yhdistystä

13 Löydä oma tapasi auttaa Punaisen Ristin / Puolikuun valmius Ensiapu- ja pelastusryhmät (Paikallinen) Pelastus- viranomainen Yhteisö-valmius Järjestö-valmius Viranomais-valmius Kokonais-valmius

14 Löydä oma tapasi auttaa •Pelastustoiminnan tarpeet hoidettava paikallisesti (Punaisen Ristin katastrofivalmius kehitysyhteistyönä) •Välitön hätämajoitus ja –muonitus paikallisesti •Kadonneiden etsintä ja tietojen välitys paikallisesti (verkosto) •Korvaava tilapäinen majoitus •Täydentävä vesi- ja sanitaatiohuolto •Täydentävä lääkintä- ja terveydenhuolto, sisältää henkisen tuen •Täydentävä ruokahuolto ja avustustoiminta •Katastrofin uhrien puolesta puhumista •Viesti- ja johtamisjärjestelmät avustusorganisaatioille •Toimintatilat avustusorganisaatioille •Logistiset järjestelmät ja välineet avustusorganisaatioille •Rahaa – tähän kaikkeen Mitä katastrofeissa tarvitaan?

15 Löydä oma tapasi auttaa Katastrofien avunpyyntö ja vetoomus Internet ja email

16 Löydä oma tapasi auttaa Arviointi ja koordinaatio Kansainvälinen, monialainen asiantuntijajoukko. Tukee kansallista ja alueellista toimintavalmiutta. Arvioi vahinkoja ja tarpeita, tekee avustus- suunnitelman yhteistyökumppaneiden kanssa. Maailmanlaajuisesti FACT:ssä 580 henkilöä, joista 32 SPR:stä. RDRT 9 alueella 1'100 koulutettua, joista 7 SPR:stä. Toimiva ryhmä 4-12 henkilöä, useita ryhmiä. Toimintametodit täysin yhteensopivat YK:n UNDAC –ryhmien kanssa. Kansainväliset Internet/GSM – hälytykset suomalaisella järjestelmällä parissa minuutissa. Lähtö muutamassa tunnissa 2-6 viikoksi.

17 Löydä oma tapasi auttaa Katastrofivalmiusyksiköt Kansainvälisesti yhteensopivat järjestelmät ja koulutettu henkilöstö. Pakattu toimintavalmiiksi. SPR:llä 450 ERU koulutettua, joista 35 Federaation kouluttamaa ryhmänjohtajaa. Hälytys minuuteissa. Lähtövalmis 24 tunnissa. Omavarainen 1 kk ajan (vesi, polttoaine ja paikalliset), SPR huolehtii täydennyksistä 3 kk Yksiköstä riippuen 4 – 30 SPR:n delegaattia kerralla ja 5 – 250 paikallista työntekijää Tavoitteena jättää materiaalit ja luodut järjestel-mät tukemaan paikallista terveydenhuoltoa ja katastrofivalmiutta Terveysasema, yleissairaala, vesi ja sanitaatio (erityisvesi, puhdistus & tuotanto, kuljetus & jakelu, massasanitaatio), avustusjakelu, logistiikka, viestiliikenne.

18 Löydä oma tapasi auttaa Emergency Surgical Hospital - ESH ERU kirurginen sairaala

19 Löydä oma tapasi auttaa ERU terveysasema Emergency Basic Health Clinic - EBC

20 Löydä oma tapasi auttaa 10k Camp Telttoja 1'500 ja talvitelttoja 500 pakattuina 20 teltan eli 100 hengen yksiköihin. Huopia 20'000, 4'000 vesiastiaa ja 10'000 ruokailuvälineet. 20'000 saippuaa. Käytettyjä vaatteita lajiteltuna ja pakattuna riittävästi. Kenttäkäymälät ja jätehuolto, kenttäkeittiöt, kokoontumistilat Vedenpuhdistusyksikkö, klinikka, koulu, hallinto- ja ajoneuvoyksiköt. Sopimus Huoltovarmuuskeskuksen kanssa Arviolta 400,0 t/ 2'900 m 3 SPR:n hätä- majoitusleiri

21 Löydä oma tapasi auttaa Logistiikka & Relief ERUt Logistiikka ERU (3-4 SPR, 5-20 paikallista) lähtee kärkenä hoitamaan operaation avustus- materiaalien vastaanoton, tullauksen, varas- toinnin, paikallishankinnat ja raportoinnin. Yleensä lentokentällä, myös satamassa. 2,7 t/16 m 3 sekä trukki ja autot (2008) Relief ERU (2-3 SPR, 10-1000 paikallista) auttaa paikallista PR/PP arvioimaan avun tarpeet, määrittämään avun saajat ja organi- soimaan jakelut ja tarvittaessa jakelukes- kukset sekä kokoamaan jakelutilastoja. Jakelu elinkeinojen ja asuntojen tuhouduttua. Myös raha/voucher. 2,3 t/13 m 3 ja auto Uudet ERU:t

22 Löydä oma tapasi auttaa Nopean toiminnan perusteet Maailmanlaajuisesti ja kansallisesti parhaiten tunnettu avustusjärjestö, jolla valtioiden suomia etuoikeuksia avustustoiminnassa Kansainvälisesti ja kansallisesti harmonisoidut toimintatavat ja varautumissuunnitelmat Virallisesti oman maan viranomaisia avustava rooli ja usein vapaaehtoisorganisaatioiden koordinoija Hyvä verkosto täydentävien tietojen saamiseksi paikallistason tarpeista ja resursseista Väestön laaja ensiapukoulutus antaa perhe- ja työpaikkatason aloitusvalmiuden Hyvin omiin yhteisöihinsä linkittyneet toimintaryhmät välittömästi ihmisten ja viranomaisten apuna Kyky kanavoida kansainvälinen apu perille

23 SPR kotimaan vesihuoltotehtävissä Kotimaan huoltovarmuustehtävistä yksi erityisesti kansalaisten turvallisuuteen liittyvä sektori on vesihuolto suuronnettomuus-, erityis- ja poikkeusoloissa. SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan kapasiteetti vesituotannossa on enimmillään 10 yksiköllä 4'000 litraa/h arviolta 18 h/vrk eli yhteensä 720'000 litraa/vrk. Tehtäviä vesihuollossa: 1.Väestön varoittaminen ja opastaminen 2.Vedenpuhdistus 3.Vesijakelupisteiden järjestäminen 4.Terveyskasvatus 5.Veden jakelu erityisryhmille 6.Avustaminen evakuoinneissa ja ensihuoltotehtävissä

24 Löydä oma tapasi auttaa Myrskyt ja tulvat meillä


Lataa ppt "YT-STRATEGIA JA JÄRJESTÖT Suomen Punaisen Ristin tehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti Arja Vainio, valmiustoiminnan päällikkö Materiaali: Kalle Löövi,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google