Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

AJATUSHAUTOMOILLA kohti yleiskokousta TOTEUTUSAIKA HELMI-HUHTIKUU 2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "AJATUSHAUTOMOILLA kohti yleiskokousta TOTEUTUSAIKA HELMI-HUHTIKUU 2013."— Esityksen transkriptio:

1 AJATUSHAUTOMOILLA kohti yleiskokousta TOTEUTUSAIKA HELMI-HUHTIKUU 2013

2 Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku Ajatushautomoissa pohditaan Suomen Punaisen Ristin toiminnan tulevaisuuden painotuk- sia suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan sekä järjestön sisäisiä kehittämistarpeita. Ajatushautomoiden tulokset määrittävät osaltaan Turun yleiskokouksessa hyväksyttävän toimintalinjauksen sisältöä ja kehittämisalueita Ajatushautomoiden teemat perustuvat: 1.Järjestössä toteutettujen sisäisten kyselyiden tuloksiin Vapaaehtoisten tyytyväisyyskysely 2012, jossa kartoitettiin vapaaehtoisten kokemuksia saamaansa tukeen vapaaehtoistoiminnan eri vaiheissa. Kyselyyn vastasi 3124 henkilöä. Strategiamittaus 2012, jossa selvitettiin miten SPR:n Toimintalinjauksen 2011-2014 tavoitteet ovat toteutuneet tähän mennessä sekä miten toimintaa tulisi kehittää. Kyselyyn vastasi 160 henkilöä. 2.Järjestön ulkopuolisiin selvityksiin ja tutkimustuloksiin Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelma 26/2012, Taloustutkimuksen hyväntekeväisyys 2012 –selvitys, Nuorisobarometri 2012, Henrietta Grönlundin vapaaehtoisuutta käsittelevä väitöskirja jne. Ajatushautomot ja niiden rooli Turun yleiskokoukseen 2014 valmistautumisessa

3 Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku 1.Meidän tulee vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymistä arjessa 2.Meidän tulee olla valmiina auttamaan kriiseissä ja onnettomuuksissa paikallisesti ja alueellisesti 3.Suomen Punaisen Ristin tulee edistää rohkeammin inhimillisiä arvoja ja auttamismieltä yhteiskunnassa ja järjestössä 4.Tulevaisuuden vapaaehtoistoiminta on luovaa, joustavaa ja kiinnostavaa 5.Jokaisella vapaaehtoisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta palkatulta työntekijältä 6.Punaisen Ristin tulee lisätä osallisuuden tunnetta ja vaikutusmahdollisuutta järjestön sisällä Väittämät

4 Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku Eteneminen kohti uutta strategiaa Syksy 2012 Taustaselvitykset ja kyselyt käynnistyivät Kevät 2013 Turun yleiskokousvalmistelujen prosessikuvaus hallitukselle hyväksyttäväksi Tiedonkeruu & ajatushautomoiden toteutukset Sisäinen ja ulkoinen analyysi Syksy 2013 Strategiatyöskentely käynnistyy. Hallitus aloittaa toimintalinjauksen työstämisen Osastojen yleiskokousedustajien määrän määräytyminen 31.12.2013 Kevät 2014 Hallituksen virallinen ilmoitus kokousajasta ja paikasta (10.2 mennessä) Toimintalinjausluonnos järjestökäsittelyyn Kokousedustajien järjestökoulutukset Hallitus kutsuu vaalitoimikunnan koolle (helmikuun loppuun mennessä) Osastot ja piirit käsittelevät toimintalinjauksen luonnosta ja toimittavat omat muutosehdotuksensa Aloitteet (12.4.2014 mennessä) ja ehdokkaat (26.4.2014 mennessä) Yleiskokous Turussa 7.-8.6.2014

5 Yleiskokous 7.-8.6.2014, Turku Ajatushautomon materiaalit (väittämät sekä vastauslomake) löytyvät http://rednet.punainenristi.fi/ajatushautomot 1.Mihin väittämään vastattiin? 2.Mitä toimenpiteitä tulee järjestössä tehdä väittämän suhteen? 3.Kenen tulee tehdä; mitkä ovat osaston, piirin ja keskustoimiston roolit toimenpiteiden toteutuksessa? 4.Muuta huomioon otettavaa / kommentoitavaa? Kysymykset


Lataa ppt "AJATUSHAUTOMOILLA kohti yleiskokousta TOTEUTUSAIKA HELMI-HUHTIKUU 2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google