Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ostamiseen vaikuttavat tekijät…

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ostamiseen vaikuttavat tekijät…"— Esityksen transkriptio:

1 Ostamiseen vaikuttavat tekijät…
…vähittäiskaupan ketjuissa OSTAMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VÄHITTÄISKAUPAN KETJUISSA Vähittäiskauppojen toiminnassa on viime vuosina noussut erittäin tärkeäksi logistiikka. Logistiikalla tar-koitetaan yrityksen tuote- ja tietovirtojen kokonaisuutta ja sen hallintaa. Kaupan kannattavuuden elinehto on tavaravirtojen hallinta niin, että asiakkaat saavat haluamiaan tuotteita oikeaan aikaan siten, että tuotteet eivät seiso turhaan varastossa tai kaupan hyllyllä. Siksi ostopäätösten tekeminen, ostaminen, tilaaminen ja tavaroiden toimittaminen on vähittäiskaupan ketjuissa hyvin suunni-telmallista toimintaa. Ostojen suunnittelu ja organisointi Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka. Siihen kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. Logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, ja sen hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä. Ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä. Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva:

2 Logistiikka rulettaa! Niin MIKÄ????
Vähittäiskauppojen toiminnassa on viime vuosina noussut erittäin tärkeäksi logistiikka Niin MIKÄ???? logistiikalla tarkoitetaan yrityksen tuote- ja tietovirtojen kokonaisuutta ja sen hallintaa ostopäätökset, tilaus, tavara, toimitus, laskutus ja rahavirrat toimivat katkoitta ”Logistiikka on materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaan erikoistunut käytännönjohteinen tieteenhaara.” Logistiikkakustannukset ovat keskim. 11,5 % suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja 17 % bruttokansantuotteesta Logistiikan määritelmä: Kaupan kannattavuuden elinehto on tavaravirtojen hallinta niin, että asiakkaat saavat haluamiaan tuotteita oikeaan aikaan siten, että tuotteet eivät seiso turhaan varastossa tai kaupan hyllyllä. Siksi ostopäätösten tekeminen, ostaminen, tilaaminen ja tavaroiden toimittaminen on vähittäiskaupan ketjuissa hyvin suunni-telmallista toimintaa. Ostojen suunnittelu ja organisointi Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka. Siihen kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. Logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, ja sen hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä. Ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä. Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

3 Materiaali (tavara) liikkuu
Kaupan kannattavuuden elinehto on tavaravirtojen hallinta niin, että asiakas saa haluamansa tuotteen ja, tehdas saa raaka-aineensa oikeaan aikaan tuotteet ja raaka-aineet eivät loju varastossa tai kaupan hyllyllä ”hyllynlämmittäjinä” Ostopäätösten tekeminen, ostaminen, tilaaminen ja tavaroiden toimittaminen on vähittäiskaupan ketjuissa suunnitelmallista toimintaa Ostojen suunnittelu ja organisointi Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka. Siihen kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. Logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, ja sen hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä. Ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä. Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

4 Raha liikkuu Rahan on liikuttava ajallaan! tilaus on maksettava
asiakkaalta on saatava raha vastikkeeksi hänelle luovutetusta tuotteesta valtiokin haluaa omansa erilaisina veroina eikä pankkikaan voi jäädä odottelemaan saataviaan kukapa nyt palkatta töitä tekisi! rahavirtojen on liikuttava toimintaan nähden oikea-aikaisesti Ostojen suunnittelu ja organisointi Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka. Siihen kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. Logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, ja sen hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä. Ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä. Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

5 Tieto liikkuu Tiedon liikkuminen
tilaukset, laskutus, kirjanpito tiedot yrityksen johdolle (raportit) asiakaspalaute, ja muu yrityksen toimintaan liittyvä tietovirta sekä yrityksen sisällä, että sidosryhmien kanssa Tiedon on liikuttava myös oikea-aikaisesti sitä tarvitsevalle Ostojen suunnittelu ja organisointi Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka. Siihen kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. Logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, ja sen hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä. Ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä. Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

6 Ostojen suunnittelu ja organisointi
Valtakunnallisten ketjujen ostoja ohjaa yhtenäinen valikoimapolitiikka (MIKSI?) yhteinen markkinoinnin suunnittelu ja valikoimien muodostus ostoineen ja tavarantoimittajasopimuksineen. logistiikka on yksi oleellinen ketjun kilpailukykyyn vaikuttava tekijä logistiikan hallinta edellyttää myös ostojen keskittämistä ketjuissa ostaminen on useimmiten osto-organisaation tehtävä Vähittäiskaupassa on kuitenkin tärkeää tietää asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavai-suudet, ja sen vuoksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa. Vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin. Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

7 Eipä unohdeta asiakkaitten tarpeita!
Vähittäiskaupassa on tiedettävä asiakkaan tarpeet ja toivomukset sekä paikalliset eroavaisuudet ”Mitä tämä voisi tarkoittaa?” Siksi myös nämä näkökulmat pyritään ottamaan huomioon ostamisessa vähittäiskaupassa, kuten muussakin yritysten ostamisessa, ostot perustuvat vuosibudjetointiin… Useimpien tuoteryhmien ostaminen on kuitenkin sesonkiluonteista, ja budjetitkin laaditaan osabudjettei-na. Esimerkiksi vaatekaupassa voi olla kuusikin sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot. Muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun. Usein sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli lähes vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään. Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

8 APUA! Sesongit! Useimpien tuoteryhmien ostaminen on sesonkiluonteista
Budjetit laaditaan osabudjetteina vaatekaupassa voi olla jopa kuusi sesonkia, joille tilataan erilaiset mallistot (mitähän ne olisivat?) muotituotteita voidaan myös ostaa pienehköjä eriä, jotka myydään nopeasti loppuun (uutta ei tule tilalle) Sesongin budjetti tehdään heti edellisen vastaavan sesongin päätyttyä eli jopa noin vuosi ennen kuin tavarat lopulta myydään Miksi? esim. verrataan kulunutta sesonkia edellisiin ja tehdään budjetti arvioidun kasvun tms. mukaan Mitä erilaisemmasta kaupankäyntikulttuurista on kyse, esimerkiksi ostettaessa Kauko-Idän maista, sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat. Vastaavasti logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia kotimaisten valmistajien kanssa lyhyelläkin aikavälillä. Päivittäistavaroiden, etenkin elintarvikkeiden, ostorytmi on nopea, ja ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä. Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

9 ”Hello World!” Mitä kauempana ollaan tutusta kaupankäyntikulttuurista (esim. ostot Kauko-Idästä)… …sitä pidemmän aikavälin ostaminen ja tavaran lopullinen myyminen kuitenkin vaativat juna Shanghaista pari viikkoa, laiva 1,5 kk ja aikansa tavarantekokin ottaa Logistiikan kehittyessä tavarantoimituksista voidaan sopia (EU-)valmistajien kanssa lyhyellä aikavälillä päivittäistavaroiden (mm. elintarvikkeet) ostorytmi on nopea ostoja tehdään jopa päivittäin ja toimitukset voivat tapahtua useita kertoja päivässä ”paista itse -pakastepatonkia Ranskasta” Jippii! Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas. Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä, ja tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostaji-en näkökulmasta. Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

10 ”Vahva perustelu olisi…?”
Hankintapäätökset Vähittäiskaupassa päätöksentekoon vaikuttaa ensisijaisesti lopullinen asiakas Hankittavien tuotteiden täytyy kiinnostaa tärkeimpiä asiakasryhmiä Tuotteiden hinta-laatusuhdetta arvioidaan lopullisten ostajien näkökulmasta viime kädessä asiakas määrittää tuotteen hinta-laatusuhteen? Hankintapäätösten on myös sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan. Valittavien tuotteiden on lisäksi sovittava ketjun yleisiin linjauksiin, esimerkiksi kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatte-luun. Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: ”Vahva perustelu olisi…?” /hm (16)

11 Ketjun tavoitteet ja valikoimat
Hankintapäätösten on sovittava ketjun tavoitteisiin ja valikoimapolitiikkaan Valittavien tuotteiden on sovittava ketjun yleisiin linjauksiin kotimaisuusvaatimuksiin ja ympäristöajatteluun julkisissa hankinnoissa tulee vastaan aika nopsaan kansallinen raja ja sen ylittyessä tilausten kilpailuttaminen koko EU:n alueella tavara- ja palveluhankinnat rajana e urakat rajana e sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnoille ja työvoimahallinnon koulutuspalveluille rajana e yksityinen yrittäjä tilaa mistä haluaa! Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset. Tuotteiden elinkaari pitää pystyä arvioimaan jo ostovaiheessa. Tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikoke-muksista. Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin. Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

12 Trendit ja muoti Ostopäätöksiin vaikuttavat odotettavissa olevat kulutustrendit ja muotivirtaukset tuotteiden elinkaari pitää arvioida ostovaiheessa tärkeätä tietoa saadaan myös edellisen kauden myyntikokemuksista Vähittäiskaupassa ostaminen ja markkinoinnin suunnittelu kulkevat käsi kädessä, joten erilaiset markkinointipäätökset, kuten kampanjat vaikuttavat luonnollisesti ostomääriin kampanjoihin varaudutaan suuremmilla hankinnoilla kampanjatuotteet voivat olla myös tavanomaista edullisempia Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia. Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon. Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: Miksi? /hm (16)

13 Tavarantoimittajat Sopimukset tavarantoimittajien kanssa ovat useimmiten vuosisopimuksia Tavarantoimittajien kanssa on tärkeää päästä laajaan yhteistyöhön, jossa molemmilla osapuolilla on sitoumuksensa, mutta he saavat myös hyötyä mahdollisimman paljon win-win –periaate; kummankin tulee pärjätä Kun tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun osta-jien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta. Tavarantoimittajat voivat lähettää mallikappa-leita tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu. Useat vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä esim. Euroopasta ja Kau-koidästä. Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa. Suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa. Esim. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

14 Yhteistyö tavarantoimittajan kanssa
Kun: tuotteiden hinta/laatusuhde on kohdallaan (viimekädessä asiakas arvioi) ja yhteistyö tavarantoimittajien kanssa sujuu, ketjun ostajien on helppo hankkia uudetkin tuotteet tutuilta tuottajilta Tavarantoimittajat voivat: lähettää mallikappaleita*) tai näytteitä materiaaleista, väreistä ja laadusta, joiden perusteella ostaminen tapahtuu *)omat kokemukset Philipsin ja CEIECin tehtailta Pekingistä 06/1992 Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

15 Ei välikäsiä! Vähittäiskaupan suuret ketjut tuovat itse tuotteet maahan ilman välikäsiä Euroopasta ja Kaukoidästä Mikä ihmeen VÄLIKÄSI? Ketjut tekevät myös hankintayhteistyötä eurooppalaisten vähittäiskauppaketjujen kanssa suomalaisilla osto-organisaatioilla on edustus useissa suurissa yhteisosto-organisaatioissa mm. Inex Partners tekee yhteistyötä Coop Nordenin kanssa ( ) Uusia muoti-ideoita saadaan messuilta ja näyttelyistä. Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat käyvät tutustumassa tuleviin trendeihin, kuten esim. malleihin ja väreihin. Sieltä hankitaan usein myös kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään esim. Kiinassa, Hong Kongissa tai Ukrainassa. Kuva: /hm (16)

16 Messut ja näyttelyt Uusia muoti-ideoita messuilta ja näyttelyistä
Pariisin muotimessut on vaatekaupan tapahtuma, jossa ketjujen ostajat ja suunnittelijat tutustuvat tuleviin trendeihin (mallit, värit jne.) hankitaan ehkä kankaat seuraavan sesongin tuotteisiin, jotka sitten teetetään Kiinassa, Ukrainassa, Filippiineillä, Malesiassa (ja muitten vastaavien maitten ”hikipajoissa”?) omat Luhta –vaatekokemukset Pekingistä 06/1992 /hm (16)


Lataa ppt "Ostamiseen vaikuttavat tekijät…"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google