Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työnantajavelvoitteista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työnantajavelvoitteista"— Esityksen transkriptio:

1 Työnantajavelvoitteista
Jorma Laine © 4 / 2008

2 Käsitteitä Työsuhde - Toimeksiantosuhde
Työnantaja – Suorituksen maksaja Varsinainen työpaikka – Erityinen työntekemispaikka Työmatka Matkakustannusten korvaus Matkustamiskustannus Yleishyödyllisen yhteisön maksama korvaus Palkka – Työkorvaus Verovapaa – Ennakonpidätysvapaa Oma-aloitteinen vero/maksu

3 Työsuhde - Toimeksiantosuhde
Johto- ja valvontaoikeus Työ on tehtävä henkilökohtaisesti Vastikkeen määräytyminen Työnantaja järjestää vakuutus- ja eläketurvan Työnantaja tarjoaa työtilat, työvälineet ja -tarvikkeet Vastuut ja takuut Ansiotarkoitus; oltava liikeidea ja siinä vakaa ansiotarkoitus Taloudellinen riski Yleinen yrittäjäasema Kokonaisarviointi 

4 Palkalla tarkoitetaan
1) kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa; luontoisedut, lisät, jne 2) kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmä-palkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa sekä luottamustoimesta saatua korvausta; huom. ei työsuhteessa Harkittaessa sitä, onko korvaus saatu työsuhteessa, ei oteta huomioon sellaisia työn teettäjän ja työn suorittajan välisen sopimussuhteen ulkopuolisia seikkoja, joita työn teettäjä ei voi havaita. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi työn suorittajan toimeksiantajien lukumäärä ja muun toiminnan laajuus.

5 Työkorvaus ja käyttökorvaus
Harkittaessa, onko työstä maksettua suoritusta pidettävä palkkana vai työkorvauksena, on aina ensin tutkittava, täyttyvätkö palkan edellytykset. Työkorvaus on määritelty palkan käsitteen avulla. Työkorvaus on siten palkkaan nähden toissijainen suoritusmuoto. Työkorvauksen määrittelyssä on kaksi tekijää; toinen liittyy palkan käsitteeseen ja toinen siihen, maksetaanko korvaus työstä vai jostakin muusta. Käyttökorvauksella tarkoitetaan kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen tekijänoikeuden, valokuvaan perustuvan oikeuden tai patentin, tavaramerkin, mallin, muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai salaisen valmistustavan käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä tai teollisia, kaupallisia ja tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista suoritettavaa korvausta

6 Palkka - Työkorvaus / käyttökorvaus
Ennakonpidätyksen toimittaminen ja maksaminen, lähdeveron periminen Ilmoittaminen Sotu-maksun maksaminen Palkkakirjanpito- tai muistiinpanovelvollisuus Ennakonpidätys Eläke- ja muut vakuutukset Vuosi-ilmoitus Tosite Työkorvaus / käyttökorvaus Ennakonpidätys ellei saaja ennakkoperintärekisterissä Oy ja Ay/Ky 13 %, luonnollinen henkilö (sivu)kortti tai 60 % Ei muita sivukuluja kuten sotu-maksu, eläkevakuutukset Erillinen verokortti Ei vuosi-ilmoitusta, jos saaja rekisterissä Tosite, jos pidätyksiä

7 Ennakkoperintärekisteri
Verohallinnon ylläpitämä Y-tunnus Voimassaoloaika yleensä vuosi Vapaaehtoinen Asiakas voidaan poistaa laiminlyöntien vuoksi Uudelleen rekisteröinti tarkistus: tai

8 Ennakonpidätys Verokortin mukaan kumulatiivinen kausilaskenta
yksi vuosituloraja portaikkoverokortti kiinteä prosentti lähdeverokortti Päätoimen verokortti aina työnantajalle; myös suorasiirroissa Sivutoimi => sivutuloprosentin mukaan Ellei verokorttia => 60 %

9 . . . Ennakonpidätys Pidätyksen toimittaa suorituksen maksaja
Pidätys toimitetaan maksuhetkellä sentin tarkkuudella Palkassa kassaperiaate Yksittäinen, satunnainen suoritus => pidätysraja enintään 20 € Muutosverokortti aina, jos pidätystä alennetaan; puh , Internetissä tai verotoimistossa käynti Pidätysvapautus VH:n päätös 1056/2004

10 Työnantajan sosiaaliturvamaksu
Työnantaja suorittaa palkkojen yhteismäärän perusteella (sis. luontoisedut) Jos ei työsuhdetta, mm. kokous- ja luentopalkkioista ei sotua, jos työeläkemaksua ei makseta Samalla kun palkka maksetaan Maksuluokat, jotka porrastettu palkkojen ja poistojen mukaan Pientyönantajan yleisin luokka - I 2,771 %

11 Verovapaat matkakustannusten korvaukset
VH:n vuotuinen päätös Työmatkasta, jonka palkansaaja tekee tilapäisesti, työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi, erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle Päiväraha Matkavuorokausittain Erityinen työntekemispaikka yli 15 km varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta ja erityinen työntekemispaikka 5 km sekä asunnosta että varsinaisesta työpaikasta Yli 6 t => 14 €; myös kun viimeinen matkavrk ylittyy 2 tunnilla Yli 10 t => 32 € tunnilla

12 . . .Verovapaat matkakustannusten korvaukset
Ateriakorvaus Kun palkansaaja ei voi ruokailla tavanomaisella ruokailupaikalla, työnantaja ei ole järjestänyt muuta ruokailua eikä päivärahaoikeutta 8 €, ei aikarajoja Matkustamiskustannukset Km-korvaus 0,44 €/km; korotuksia esim. lisämatkustajasta Matkalasku Käytävä ilmi mm. ajon alkaminen ja päättyminen + reitti Luotettava ajopäiväkirja

13 Yleishyödyllinen yhteisö maksajana
Sen hyväksi ja toimeksiannosta Verovelvollinen ei työsuhteessa Verovapaasti 20 päivärahaa majoittumiskorvaus matkustamiskustannusten korvaus asunnolta 2000 € muu kuin julkinen kulkuneuvo Työsuhde > korvaukset normaalisti

14 Velvoitteita Työnantaja A) Säännöllinen työnantaja
Yksi kokovuotinen palkansaaja tai enintään viisi alle vuoden Vähintään kaksi kokovuotista palkansaajaa => ilmoittauduttava ta-rekisteriin; Y-lomakkeet Maksaa oma-aloitteiset maksut saamansa maksuohjeen mukaan viitetietoineen B) Satunnainen työnantaja Maksaa oma-aloitteiset suoritukset oma-aloitteisten verojen tilisiirtolomakkeella VH 7619 Maksut tallennustunnuksin verolajeittain

15 . . . Velvoitteita Maksaminen
Ennakonpidätys, sotu-maksu ja lähdevero maksetaan suorituksen maksukuukautta seuraavan 10. päivään mennessä Maksajan kotikunnan verovirastolle Myöhästymisestä veronlisäys vähintään 3 € Vuosi-ilmoitus (verolomake nro 7801) Työnantajan on annettava palkasta ja siitä toimitetusta ennakonpidätyksestä vuosi-ilmoitus; myös työkorvauksesta, jos tekijä ei ennakkoperintärekisterissä Säännöllinen työnantaja kuukausittain, satunnainen heti työsuhteen päättyessä tai viimeistään palkanmaksuvuotta seuraavan vuoden tammikuussa, maksajan kotikunnan verovirastolle

16 Sähköinen asiointi www.vero.fi Ohjeita työnantajavelvoitteista
Lomakkeet Veroprosenttilaskuri Verokortti verkossa –palvelu ”kelloon katsomatta” Ennakkoperintärekisteröinnin tarkistus www. palkka.fi Pientyönantajille suunniteltu, Internetissä toimiva maksuton palvelu Kotitalousversio myös työkorvauksiin ja kotitalousvähennykseen www. suomi.fi /Verot; joitakin lomakkeita ja mm. tilinumeron ilmoittaminen

17 . . . Sähköinen asiointi www.ilmoitin.fi
Maksuton palvelu, jolla voi tarkastaa, korjata ja lähettää ilmoitustietoja verohallintoon Lähettäminen edellyttää tunnistamista Katso-tunnisteella Katso -tunniste Tarkoitettu yrityksen edustajan luotettavaan tunnistautumiseen asiointipalveluissa; myös Kela, Tulli Itse tai valtuutus Tunnistautuminen Verkkopankkitunnuksin Sirullinen HST-kortti Verotili tulossa; luovutaan verolajikohtaisesta erottelusta


Lataa ppt "Työnantajavelvoitteista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google