Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ympäristökeskuksen varautuminen katupölyyn

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ympäristökeskuksen varautuminen katupölyyn"— Esityksen transkriptio:

1 Ympäristökeskuksen varautuminen katupölyyn
Katupölyseminaari Ympäristötarkastaja Outi Väkevä Helsingin ympäristökeskus

2 Katupölylle altistuminen
Katupöly koostuu pääosin karkeista hiukkasista (halkaisijaltaan 2,5-10 µm), joita ei vielä 1990-luvulla pidetty yhtä haitallisina kuin pienhiukkasia (<2,5 µm) (Huom! hiuksen halkaisija on n. 60 µm) Liikenteen pakokaasupäästöt ja autojen ilmaan nostattama katupöly tulevat hengityskorkeudelle, mikä lisää niille altistumista (vrt. korkeista piipuista tulevat savut) Altistuminen katupölylle ja muille liikenteen päästöille suurinta vilkkaiden väylien varrella ja keskustan katukuiluissa, joissa päästöt laimenevat huonosti Ilmanlaatu yleensä heikointa kylminä pakkasaamuina (ns. maanpintainversio heikentää laimenemista) ja kevään katupölykaudella, kun katujen pinnat kuivuvat

3 Katupölyn terveyshaitat (lähde THL)
Uudet tutkimukset ovat osoittaneet, että sekä karkeat että pienemmät hiukkaset ovat haitallisia sydämelle ja keuhkoille (aiemmin katupölyä pidettiin vähemmän haitallisena) Karkeiden hiukkasten on todettu useissa tutkimuksissa olevan yhteydessä hengityselinsairauksiin (mm. astma, keuhkoahtauma) ja sydänsairauksiin > sairaalaan otot ja kuolleisuus lisääntyvät katupölypitoisuuksien ollessa korkeita Herkät väestöryhmät saavat oireita helpoimmin kaikenikäiset astmaatikot ikääntyneet sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat lapset mahdollisesti myös diabeetikot ja ylipainoiset, mutta tutkimustietoa aiheesta on toistaiseksi vähän

4 Katupölyn terveyshaitat (lähde THL)
Tyypillisiä lasten oireita ovat nuha ja yskä, kun taas hengitys- ja sydänsairailla voi esiintyä heidän sairaudelleen tyypillisiä oireita, kuten hengenahdistusta tai rintakipua > sydäninfarktin riski kasvaa Talvisin pakkanen ja keväisin siitepölyt voivat pahentaa ilmansaasteista aiheutuvia oireita Myös terveillä aikuisilla 2 tunnin altistuminen karkeille hiukkasille lisäsi hieman tulehdusta keuhkoissa Kahden tunnin kävely vilkkaan tien varrella pahentaa astmaa

5 Katupölyn torjuntatoimet
1. Helsingin ilmansuojeluohjelman mukaiset pitkän aikavälin toimet (HKR, Ymk, muita hallintokuntia) Koko katualueen puhdistamisen hallinta Katupölyn torjuntaan liittyvät tutkimushankkeet Nastarenkaiden käytön vähentämiskeinojen selvittäminen 2. Varautumissuunnitelma äkilliseen ilmanlaadun heikkenemiseen sisältää lyhyen aikavälin toimet akuuttiin katupölyn torjuntaan uusi koko pääkaupunkiseudun yhteinen varautumissuunnitelma valmistui 2010 (Helsingin edellisen suunnitelman mukainen)

6 Varautumissuunnitelma katupölyyn
Ennuste tilanteita on vuosittain useita Ennakkotieto pölyämisestä (kun raja-arvotason arvioidaan ylittyvän ensimmäisen kerran) tilanteita joka kevät tieto myös asukkaille Tiedottaminen pölyämisestä ja mahdollinen kastelupyyntö (raja-arvotaso on ylittynyt ed. päivänä) ylitystilanteita on joka kevät monta kertaa, usein monena päivänä peränjälkeen Hgin ympäristökeskus lähettää harkintansa mukaan toimenpidepyynnön kasteluiden aloittamisesta HKR:lle ja UUD-ELY-keskukselle ( pyyntö koskee kantakaupunkia tai koko kaupunkia)

7 Kiinteistöjen toimet tärkeitä katupölyn torjumiseksi
Helsingin ympäristökeskus tuotti keväällä 2010 esitteen, jossa annetaan ohjeita pölyn torjunnan hyvistä käytännöistä kiinteistöhuoltoyhtiöille ja isännöitsijöille: Lumi ja jää kannattaa poistaa jalkakäytäviltä mahdollisimman aikaisin Pestyn ja seulotun hiekoitushiekan käyttö vähentää pölyämistä Hiekka on poistettava oikeaan aikaan jalkakäytäviltä (sen saa lakaista kadulle ennen kuin kaupunki poistaa kaduilta hiekat, hiekanpoiston aikataulu löytyy HKR:n sivuilta) Asukkaita ja asiakkaita opastettava siirtämään ajoneuvonsa kadun varresta kun kaupunki on asettanut siirtokyltit kadulle As part of its road dust mitigation measures, the Environment Center has produced a brochure with the aim of informing the real estate management and maintenance companies of what they can do to reduce the road dust problem. The brochure list what the responsibilities of real estates are and gives them recommendations as to how they can effectively reduce road dust by their own operations.

8 Rakennustyömaiden pölyn torjunta
Helsingin ympäristökeskus laati vuonna 2010 esitteen, jossa kerrotaan rakennustyömaiden pölyn torjunnan parhaista käytännöistä, mm.: Ajoreittien päällystäminen ja kastelu Alustojen ja renkaiden pesu (pesulaitteita käytössä isoilla työmailla) Työmaalta lähtevien ja sinne tulevien kuormien peittäminen Lietteiden valumien estäminen Esite perustuu Lontoon kaupungin rakennustyömaiden pölyntorjunnan parhaiden käytäntöjen oppaaseen Esitettä on jaettu kaupungin eri virastoista erilaisten rakennustyömaiden luvan hakijoille When the sources of PM10 during exceedance situations have been analysed, it has been found out that some exceedances are due to construction sites and road works. Several departments of the city of Helsinki are cooperating to reduce the dust problems resulting from construction and demolition sites. Dust mitigation measures are set out as requirements in construction permits. The Environment Center produced a brochure to be handed out to applicants informing them of best practices to dust control. The brochure is based on the Best Practice Guidance of the City of London for the control of dust from consruction and demolition.

9 Lähde HSY

10 PM10-raja-arvotason ylitykset HSY:n pk-seudun ilmanlaadun mittausasemilla 2010
Lähde HSY

11 Kiitos! Lisätietoja: Outi Väkevä, puh. 310 31516,
sähköposti


Lataa ppt "Ympäristökeskuksen varautuminen katupölyyn"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google