Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LUK-TUTKINTO Pääaine Maantiede tai aluetiede. Vuosi 1-2-3 •

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LUK-TUTKINTO Pääaine Maantiede tai aluetiede. Vuosi 1-2-3 •"— Esityksen transkriptio:

1 LUK-TUTKINTO Pääaine Maantiede tai aluetiede

2 Vuosi 1-2-3 • http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi-opiskelu/ http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi-opiskelu/ • - vuonna 1. ainakin pakolliset perus- ja aineopinnot, ( max. 62 op.), kieliopintoja ym. - vuonna 2. loppuja kirjatenttejä ed. mainituista, kieliopintoja sekä väh. 50 op = sivuainekokonaisuudet • - vuonna 3. erikoistumisalan vaihtoehtoiset aineopinnot LuK- tutkielmineen (23 op) sekä loput Luk-tutkinnon opinnot. • - Pakollisia sivuaineita on vain aineenopettajiksi opiskelevilla. • - HUOM: opettajaksi aikovilla pakollinen pääaine: maantiede

3 Vuosi 3. • Kolmantena vuonna tehdään loput pää- ja sivuaineiden ym. valinnaiset opinnot loppuun niin, että LuK-tutkintoon vaadittavat 180 op saadaan kokoon. • Jos • - pääaineen perus- ja aineopinnot 85 op (minimi) • - 2 lyhyttä sivuainetta á 25 op • 85 + 50 = vasta 135 op, tarvitaan vielä n. 30 op: joko 1 sivuaine lisää tai muihin riittävästi valinnaisia opintoja

4 Vuosi 3 - jatkuu • Kohtaan muut opinnot kuuluu myös: • - akateeminen kirjoittaminen, 1 op • - kieliopinnot toinen kotimainen, 3 op = ylioppilastutkinnon äidinkielestä poikkeava kieli • vieras kieli 4 op - englanti  työnhaussa valmiiksi osoitettu taito • - työharjoittelu1-3 op • - hops 1 op

5 HOPS, 1 op • - 1. vuonna tehdään ryhmässä tai itsenäisesti suunnitelma ensimmäisen vuoden opintojen suorittamiseksi • - varmistetaan että opinnot etenevät eikä mitään pakollista jää pois • - käytännössä 1. vuoden hops = perusopinnot 25 op ja pakolliset aineopinnot, ainakin harjoitustyökurssit, 27 op • - 2-3 vuoden hops: varmistetaan riittävät op- kertymät/periodi ja /vuosi sekä tutkinnon valmistuminen ajoissa. • Opettajaksi opiskelevilla menee väh. puoli vuotta kauemmin opetusharjoitteluista ym. johtuen.

6 LuK-seminaari • - 3. opiskeluvuosi, osa erikoistumisalan vaihtoehtoisia aineopintoja 23 op • - sivuaineet = pääainetta tukevat aineet tehty, valmius tieteelliseen kirjoittamiseen kypsynyt • - seminaariin ilmoittaudutaan edeltävän periodin alussa • - samoin järjestäytymiskokous edeltävän periodin aikana: • * sovitaan esitelmä- ja opponointivuorot, siksi seminaariin aikovien oltava paikalla järjestäytymiskokouksessa. • * käsitellään yleisiä seminaarin tekoon liittyviä asioita • * seminaarin alkuun liittyy myös kirjaston tiedonlähdeopetusta

7 Kirjoittamisen avuksi - edeltävät suoritukset • 56212 Tieteellinen kirjoittaminen - luennoidaan syksyisin periodissa I • - suoritetaan ennen seminaariin osallistumista, vuonna 2 tai viim. 3. 99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet • - suoritetaan ennen seminaariin osallistumista, vuonna 2 tai viim. 3. • - ryhmiä maantiede/geologia eri periodeissa, ks. weboodi • - ruotsinkielinen ainakin periodissa IV

8 LuK-seminaari  LuK-tutkielma • Mistä aiheesta se tehdään?? • - oma aihe viim. seminaarin järjestäytymiskokouksessa, edes ”sinnepäin” • - jos aihe ei kiinnosta, työ ei oikein suju • Kanditutkielman kirjoittaminen kannattaa aloittaa heti seminaarin jälkeen • - yleensä tehdään samasta aihepiiristä • - saatu palaute ja jatkoideat vielä muistissa • - voi sopia myös uuden aiheen seminaarin vetäjän kanssa, jos tuntuu ettei ideat riitä!

9 Kypsyysnäyte • Ks. Opiskelijan sivut: • http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi- opiskelu/kypsyysnayte/ http://blogs.helsinki.fi/geotiede/kandiksi- opiskelu/kypsyysnayte/ • Kielijelppi ks. http://www.kielijelppi.fi/http://www.kielijelppi.fi/ • Kannattaa hyödyntää myöhemminkin

10 Pääaineen nimi???? • Kaikille maantieteeseen hyväksytyille tiedekunta rekisteröi alkutiedoksi: Maantieteen koulutusohjelma/maantiede • Todistuspyyntöön opiskelija merkitsee todellisen pääaineen, kandissa esim: Maantieteen koulutusohjelma/Aluetiede • LuK-tutkinnossa ei näy vielä erikoistumisala, vasta FM- tutkinnossa, syventävien opintojen nimessä

11 Opintokokonaisuuden arvosana: painotettu keskiarvo - Kurssin arvosana kerrotaan op-määrällä ja kaikkien opintojen summa jaetaan sitten kokonaisop-määrällä • Esim. perusopinnot 25 op - jakajana 25 • Ei kannata stressata siitä liikaa! • Jos 5-6 op:n kurssi tai tentti menee todella huonosti, se kannattaa uusia heti.

12 Tutkintovaatimukset - uudet (2012- 2014) vai vanhat • - Opiskelijalla on oikeus suorittaa kokonaisuus loppuun niiden tutkintovaatimusten mukaisesti, joilla ne on aloitettu • - Ratkaisevaa esim. minkä vaatimusten mukaan suoritettu pakolliset metodikurssit tai harjoitustyökurssit • - Uudet tutkintovaatimukset koskevat syksyllä 2012 aloittaneita • - Saa halutessaan siirtyä uuteenkin, mutta katsottava sitten että kaikki sen kokonaisuuden kohdat tulevat suoritettua ja esim. aineopintoja syntyy vähintään 60 op.

13 LuK tutkinto ensin! • Tutkintosääntö: Opiskelijan on suoritettava luonnontieteiden kandidaatin tutkinto tai hänellä on oltava sitä tasoltaan vastaava koulutus ennen filosofian maisterin tutkintoon kuuluvien opintojen aloittamista. • Karsintaperuste erikoistumisalan syventäviin opintoihin • Ainakin pääaineen eli maantieteen/aluetieteen opintojen olisi oltava valmiit LuK-tutkielmaa myöten syksyn alkuun mennessä, että voi aloittaa FM-opintojen metodikurssit. • Jos joku kielikurssi tai sivuaineen muutama op puuttuu, ei niin vakavaa …


Lataa ppt "LUK-TUTKINTO Pääaine Maantiede tai aluetiede. Vuosi 1-2-3 •"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google