Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Globaaliin maankäyttöön liittyviä näkökohtia Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastopaneelin tiedotustilaisuus 22.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Globaaliin maankäyttöön liittyviä näkökohtia Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastopaneelin tiedotustilaisuus 22.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Globaaliin maankäyttöön liittyviä näkökohtia Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastopaneelin tiedotustilaisuus 22.5.2013

2

3 Ruoantuotannon maankäytöstä • 11 % (1,5 miljardia ha) maapallon maa-alasta on viljelyskäytössä • FAO on arvioinut, että 4,2 miljardia ha olisi jollakin tavalla kestävästi otettavissa viljelykäyttöön, mutta monet näkevät lisäyspotentiaalin olevan vain hyvin vähäinen • Tällä hetkellä suurin osa viljelyalasta palvelee eläintuotantoa • Maatalouden piirissä nyt noin 38 % maapallon maa-alasta, määrä ei ole kasvanut viimeiseen 10 vuoteen (Maailmanpankki 2013).

4 Ruoan kulutus asukasta kohti (kg/person/vuosi) Lähde: Alexandratos & Bruinsma 2012

5 • Jos ruoankysyntäennuste toteutuisi, tarvittaisiin vähintään 25 % enemmän maa-aluetta vuoteen 2050 jos tuottavuus/ha nykytasolla • Lisäksi  ilmastonmuutoksen seurauksena tuottava maa-alue vähenee merenpinnan nousun seurauksena (Maailmanpankki 2012: yli puolen metrin valtameren nousu vuoteen 2060 mennessä)  maatalousmaita peittyy vedellä rannikkoalueilla (tulvat lisääntyvät), pohjavesien suolaantuminen • nyt jo 40 % maapallon väestöstä rannikkoalueella -> vedenpinnan nousu pakottaa ihmisiä hakemaan uusia asuinseutuja sisämaasta  ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuudesta kärsiviä alueita lisää, mutta toisissa paikoissa sateisuuden/myrskyjen lisääntyminen vaikeuttaa maataloustoimintaa ja lisäävät eroosiota  kuivuusongelma haittaa jo nyt noin 15 prosenttia maailman viljelyalasta. Lämpötilan noustessa kuivuusongelmia olisi jo 44 prosentilla viljelyalasta 2060. • ihmiset pakotettuja siirtymään uusille alueille  maaperän köyhtyminen muutoinkin liiallisen viljely- ja laiduntamisaktiviteetin sekä ihmistoiminnan maankäyttömuutoksista johtuvan eroosion seurauksena  Ihmiset pakotettuja siirtymään uusille alueille  muut kasvavan kulutuksen ja kaupungistumisen luomat maankäyttötarpeet  raaka-ainetarpeet muuttavat aikaisemmat maankäyttömuodot, uusi infrastruktuuri vaatii maata  biopolttoaineet varaavat maa-alueita, joissa voitaisiin tehdä ruokaa tai raaka- aineita muihin tarpeisiin  biopolttoaineiden tieltä väistyvien tarpeiden maankäyttövaraukset uusille alueille

6 • Ihmiskunnalla tarve raivata luonnon ekosysteemejä maatalous- ja muihin käyttöihin  maankäytön kasvihuonekaasupäästöt kasvavat merkittävästi ja ekosysteemipalvelut heikkenevät • Ilmastonmuutos itsestään synnyttää valtavia suoria ja epäsuoria maankäyttömuutoksia pienentäen käyttökelpoista maapinta-alaa samalla kun ihmiskunta tarvitsisi sitä lisää


Lataa ppt "Globaaliin maankäyttöön liittyviä näkökohtia Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Ilmastopaneelin tiedotustilaisuus 22.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google