Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö Muutosfoorumi 3 13.6.2009 Eero Yrjö-Koskinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö Muutosfoorumi 3 13.6.2009 Eero Yrjö-Koskinen."— Esityksen transkriptio:

1 Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö Muutosfoorumi 3 13.6.2009 Eero Yrjö-Koskinen

2 Vuosituhattavoitteet 2015 •Äärimmäinen köyhyys ja nälkä poistuvat •Peruskoulutus kaikille •Parannetaan naisten asemaa •Vähennetään lapsikuolleisuutta •Parannetaan odottavien äitien tilaa •Taistellaan aidsia ja malariaa vastaan •Taataan ympäristön kestävä kehitys •Sitoudutaan kehityskumppanuuteen

3 Ilmastonmuutos ja kehitys •YK:n Millennium Ecosystem Assessment: 2/3 ihmisille elintärkeistä ekosysteemi- palveluista (viljelykelpoinen maaperä, puhdas juomavesi, luonnon monimuotoisuus) on vakavasti järkkynyt •Sen seurauksena ravinnontuotanto, vesivarat, terveydenhuolto ja ihmisten toimeentulo uhattuina etenkin köyhimmissä maissa

4 Ilmastonmuutos ja Afrikka •Vuonna 2020 arviolta 75-200 miljoonaa ihmistä kärsii veden niukkuudesta •Maatalous vähenee puoleen nykyisestä •Sopeutumisen kustannukset kasvavat 5-10 prosenttiin maiden BKT:sta •Merenpinnan nousu vaikuttaa tiheästi asutettuihin rannikkoalueisiin

5 Ilmastonmuutos ja Aasia •Makean veden saatavuus vähenee merkittävästi suurilla vesistöalueilla •Merenpinnan nousu koettelee erityisesti tiheään asutettuja jokisuistoja •Kaupungistuminen ja teollistuminen kärjistää luonnonvaroihin kohdistuvia paineita •Kuolleisuus nousee kuivuuden ja tulvien seurauksena

6 Ilmastonmuutos ja Latinalainen Amerikka •Amazonin itäosien trooppiset metsät muuttuvat savanniksi •Tropiikin luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja lajien sukupuuttoaalto •Tärkeiden viljelykasvien sadot ja karjatalouden tuottavuus pienenevät •Sateiden muutos ja jäätiköiden häviäminen vaikuttaa vesihuoltoon, maatalouteen ja vesivoimantuotantoon

7 Seuraukset näkyvät jo nyt •Ankarimmin kärsivien alueiden evakuointi on jo alkanut: Papua-Uuden- Guinean Carteret-atollit tyhjennetään seuraavan kymmenen vuoden aikana •Tuvalun saarivaltio siirtää asukkaansa Uuteen-Seelantiin •Tulvavallien rakentaminen rannikkoalueilla käynnistynyt

8 Sopeutumisen edellytykset •Paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden ymmärrys •Ekosysteemien ja infrastruktuurin suojelu ilmastonmuutoksen vaikutuksilta •Sopeutumistoimien ulkopuolinen rahoitus ja yhdistäminen laajempiin kehityssuunnitelmiin •Tiedon ja teknologian tarjonta kohdealueille •Instituutiot tukemaan sopeutumistyötä

9 Ilmastonmuutoksen torjunta •Metsä- ja lajikadon hillitseminen •Taakanjako ilmastoneuvotteluissa •Teknologian siirto kehitysmaihin •Kehitteillä olevien innovaatioiden nopea hyödyntäminen •Ilmastoystävällisten käytäntöjen käyttöönotto lämmityksessä ja ruuanvalmistuksessa

10 Ilmastoneuvottelut •80 prosentin päästövähennykset nykyisissä teollisuusmaissa 2050 mennessä •Sektorikohtaiset päästövähennykset uusissa teollisuusmaissa •Sopeutumistoimet ja teollisuusmaiden rahoittamat päästövähennykset teollistuvissa ja kaikkein köyhimmissä maissa

11 USA, EU ja Suomi •Päästöleikkaukset vähintään 80% vuoteen 2050 mennessä •Ilmastovaikutusten arviointi kaikessa julkisella rahoituksella toteutetussa toiminnassa •Kattavat taloudelliset ohjauskeinot luonnonvarojen kulutuksen hillitsemiseksi •Ekologinen verouudistus

12 Taloudelliset ohjauskeinot •Syöttötariffit, investointituet ja t&k satsaukset uusiutuvien edistämiseksi •Saastuttaja maksaa -periaate •Ruuhkamaksut ja julkisen liikenteen tuet •Polttoaineverotuksen korotukset ja porrastaminen CO2-päästöjen mukaan •Energian säästö ja energiatehokkuuden edistäminen

13 Ilmasto-oikeudenmukaisuus •Teollisuusmaiden aiheuttamasta ongelmasta kärsivät eniten köyhimmät •Haavoittuvimpien ääni kuuluu ilmastokysymyksissä heikoiten •Nykysukupolvet ratkaisevat tulevien sukupolvien elinmahdollisuudet •Kompromissit eivät riitä, asennemuutos välttämätön

14 Lopuksi Kiitos! Lisätietoja: eyk@sll.fieyk@sll.fi Puh: 050-3478778


Lataa ppt "Ilmasto-oikeudenmukaisuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö Muutosfoorumi 3 13.6.2009 Eero Yrjö-Koskinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google