Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja
Suomen Akatemia 2013: Tieteen parhaaksi Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomen Akatemia Rahoitus Rahoituksen haku ja hakemusten käsittely Rahoituspäätökset

2 Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa

3 T&k-toiminta Suomessa
Tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa • T&k-tehtävissä työskenteli henkilöä • Suhteellisesti enemmän kuin muissa maissa • T&k-rahoitus 7,1 mrd euroa • Yritysten osuus lähes 70 % • Valtion t&k-rahoitus 2,0 mrd euroa • T&k-panostus 3,6 % bkt:sta Julkisen t&k-rahoituksen osuus bkt:sta 0,99 % • 14 yliopistoa ja 25 ammattikorkeakoulua • Yliopistoista valmistuu yli tohtoria vuodessa

4 T&k-menot Suomessa Tutkimus- ja kehittämismenot sektoreittain Suomessa 1991–2012 Yhteensä 7,1 mrd euroa Lähde: Tilastokeskus,

5 Valtion tutkimusmenot 2012
Valtion tutkimusrahoitus 2013 Yhteensä 2 mrd euroa Lähde: Tilastokeskus 2013

6 T&k-panostus eräissä OECD-maissa
Tutkimus- ja kehittämispanostus eräissä OECD-maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä (t&k-menojen osuus bkt:stä) Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators, ; Tilastokeskus 2013

7 Suomalaisten tutkijoiden kansainväliset julkaisut vuosina 1991–2011
Lähde: Thomson Reuters, Web of science -tietokannat, : SCI, SSCI, A&HCI

8 Suomen Akatemia Suomen Akatemia • Tehtävät
• Myöntää rahoitusta tieteelliseen tutkimukseen, tutkijankoulutukseen ja tutkimusedellytysten kehittämiseen; 317 milj. euroa vuonna 2013 • Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä • Kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä • Toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muita tiedepoliittisia asiantuntijatehtäviä • Neljä tieteellistä toimikuntaa, joiden toiminta kattaa kaikki tieteenalat • Akatemian tutkimusrahoituksella työskentelee vuosittain noin henkilöä • Akatemiassa työskentelee noin 140 henkilöä

9 Akatemian strategia Suomen Akatemian strategia
Tutkimuksen vaikuttavuuden ja laadun vahvistamiseksi Akatemia • Edistää • korkeatasoista ja eettisesti kestävää tutkimusta • rahoittamansa tutkimuksen tulosten ja asiantuntemuksen hyödyntämistä julkisessa päätöksenteossa ja elinkeinoelämässä • tutkimuksen osuutta innovaatioihin tähtäävässä kehitystyössä • Tukee • suomalaisten tutkijoiden kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia • tieteen uudistumista, monitieteisyyttä, uusia lähestymistapoja ja läpimurtoja • Vahvistaa • tutkimusympäristöjen kansainvälistymistä ja houkuttelevuutta • Seuraa ja arvioi • suomalaisen tutkimuksen kansainvälistä kehittymistä • Toimii yhteistyössä • eri tahojen kanssa suomalaisen tieteen uudistamiseksi

10 Tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntemus
Suomen Akatemia tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana • Tiedepoliittiset linjaukset ja kannanotot sekä tiedepoliittinen keskustelu • Hakemusten arviointi • Tutkimuksen arviointi • Tutkimusohjelmien arviointi • Tieteen, tutkimuksen ja tieteenalojen arviointi • Tieteen ja tutkimuksen ennakointi sekä vaikuttavuuden analysointi • Tiedeindikaattorit • Eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen tiedepolitiikkaan vaikuttaminen

11 Tieteen ja tutkimuksen arviointi ja ennakointi (1)
Suomen tieteen tilan ja tason arviointi • Säännölliset katsaukset. Akatemia laatii seuraavan katsauksen yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä. • Arviointiprosessia kehitetään. Määräajoin laaditut katsaukset mahdollistavat yliopistojen tutkimustoiminnan ja tieteenalojen laadun pitkäaikaisen seurannan sekä antavat pohjaa tiedepoliittiselle päätöksenteolle. Vaikuttavuusarvioinnin ja indikaattoreiden kehittäminen • Kehitystyössä keskeistä yhteistyö opetus- ja kulttuuriministeriön, CSC:n, Tilastokeskuksen ja Tekesin kanssa Suomen Akatemian kansainvälinen arviointi • Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttama arviointi valmistuu vuonna 2013

12 Tieteen ja tutkimuksen arviointi ja ennakointi (2)
Tieteenala- ja tutkimusala-arvioinnit • Kansainvälinen paneeli arvioi alan tutkimuksen asemaa ja laatua • Vuosittain muutama arviointi tieteellisten toimikuntien valitsemilta aloilta Tutkimusohjelma-arvoinnit • Vuosittain päättyneiden ohjelmien arviointeja Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) arviointi • Tulokset keväällä 2013 Tulevaisuusselonteko: Suomen kestävä kasvu ja hyvinvointi • Tulevaisuusselonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2013 • Tulevaisuusselonteon ennakointiprosessi; vastuutaho VNK, muut osapuolet Suomen Akatemia, Sitra, Tekes ja TEM, verkkoraportti helmikuussa 2013 • Ennakointiprosessin arviointi: Akatemian osarahoitus, valmis kesällä 2013

13 Organisaatio (suppea)

14 Organisaatio (laaja) Organisaatio

15 Akatemian tutkimusrahoitus
• Avoin kilpailu, määräaikainen rahoitus • Rahoituspäätöksiä tehdään noin 317 miljoonalla eurolla vuonna 2013. Hakemuksia yli kpl, arvoltaan 1,5 mrd euroa vuonna 2012. Päärahoitusmuotojen hakemusten määrästä laskettu hyväksymisprosentti alle 22 % ja lukumäärästä laskettu hyväksymisprosentti 35 % vuonna 2012. • Rahoitus suunnataan parhaille tutkijoille ja lupaavimmille nuorille tutkijoille korkeatasoisen tutkimuksen toteuttamiseen • Rahoituspäätökset perustuvat • Akatemian hallituksen tutkimuspoliittisiin linjauksiin • Tutkimusrahoituspäätösten perusteet -asiakirjaan • Tutkimussuunnitelman ja hakijan tieteelliseen vertaisarviointiin: puolueeton ja asiantunteva arviointi • Avoimeen ja läpinäkyvään päätöksentekoon: kriteerit, prosessit ja päätökset julkisia • Hakijoiden tasa-arvoiseen kohteluun

16 Akatemian rahoitusmuodot

17 Haut tutkijan uran eri vaiheissa
• Akatemiaprofessori • Laaja-alaisia ja kaikkein vaativimpia tutkimus- ja opetustehtäviä • Alansa tieteellinen ja akateeminen johtaja • Myötävaikuttaa tutkimuksen edistymiseen tieteenalallaan • Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan • Akatemiatutkija • Itsenäisiä, akateemiseen johtajuuteen kykeneviä tutkimuksen ja koulutuksen ammattilaisia • Edellytetään menestyksekästä ja korkeatasoista tieteellistä työskentelyä • 5-vuotisia • Tutkijatohtori • Äskettäin tohtoritutkinnon suorittaneita • 3-vuotisia

18 Akatemiahankkeet Akatemiahankkeet • Suurin ja keskeisin rahoitusmuoto
• Edistävät tutkimuksen laatua, monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä tarjoamalla mahdollisuuden tieteellisesti kunnianhimoiseen tutkimustyöhön Rahoitusta saavat korkeatasoiset tutkijat ja tutkimusryhmät Ensisijaisesti ryhmät, jotka koostuvat jo väitelleistä tutkijoista Palkkoihin Tarvikkeiden ja tutkimusvälineiden hankintaan Matkakuluihin Kansainväliseen yhteistyöhön

19 Tutkimusohjelmat Tutkimusohjelmat Lisäarvo
monitieteisyys kansainvälisyys yhteistyö vaikuttavuus Vastaavat tieteen ajankohtaisiin kysymyksiin ja yhteiskunnan suuriin haasteisiin Ovat aiheeltaan rajattuja, määräaikaisia ja koordinoituja tutkimushankkeiden monitieteisiä kokonaisuuksia  Tuovat lisäarvoa hankekohtaiseen erillisrahoitukseen verrattuna Ovat eri tieteenalojen tutkijoiden, tutkimustiedon käyttäjien ja tutkimuksen rahoittajien välisen yhteistyön alustoja Edistävät kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Ohjelmien kansainväliset verkostot Yhteisrahoitteiset kansainväliset tutkimushankkeet

20 Käynnissä olevat tutkimusohjelmat
• Akvaattisten luonnonvarojen kestävä hallinta, AKVA (2012–2016) • Asumisen tulevaisuus, ASU (2011–2015) • Fotoniikka ja modernit kuvantamismenetelmät, FOTONIIKKA (2010–2013) • Ihmisen mieli, MIND, (2013–2016) • Ilmastonmuutos - vaikutukset ja hallinta, FICCA (2011–2014) • Kestävä tuotanto ja tuotteet, KETJU (2006–2013) *) • Laskennalliset tieteet, LASTU (2010–2016) • Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys, SKIDI-KIDS (2010–2015) Ohjelmoitavat materiaalit, OMA (2012–2016) Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys ELVIRA (2007–2014) *) *) Kansainvälinen rahoitusyhteistyö jatkuu Valmistelussa ja haettavana olevat ohjelmat • Arktinen tutkimus • Energiatutkimus • Synteettinen biologia, FinSynBio • Tulevaisuuden oppiminen ja osaaminen, TULOS

21 Tutkimuksen huippuyksiköt
Tavoitteet • Tutkimuksen laatutason nostaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen • Näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen • Huippututkimuksen integrointi osaksi tutkimus-, koulutus- ja teknologiapolitiikkaa • Korkeatasoiset, luovat ja tehokkaat tutkimus- ja tutkijankoulutusympäristöt Edellytykset • Koostuu yhdestä tai useasta korkeatasoisesta tutkimusryhmästä • On alansa kansainvälisessä kärjessä tai lähellä sitä • Omaa selkeät yhteiset tutkimukselliset päämäärät ja yhteisen johdon Kaikki huippuyksikköohjelmat • 2000–2005 (26 huippuyksikköä) • 2002–2007 (16 yksikköä) • 2006–2011 (23 yksikköä) • 2008–2013 (18 yksikköä) • 2012–2017 (15 yksikköä) • 2014–2019 haussa

22 Tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2008–2013

23 Tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2012–2017

24 Tutkimuksen huippuyksikköohjelma 2014–2019
Analyysin ja dynamiikan tutkimus Mitochondria, Metabolism and Disease (FinMIT) Auringon pitkäaikaisen muutoksen ja vaikutusten tutkimus Laserkeilaus Biosynteettisten hybridimateriaalien molekyylimuokkauksen tutkimus Primaarituottajien molekyylibiologian tutkimus Ilmakehäntutkimus - molekyyli- ja biologisista prosesseista globaaliin ilmastotutkimukseen Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa Järki ja uskonnollinen hyväksyminen Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimus Kalvotutkimus: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin Translationaalisen syöpäbiologian tutkimus Kokeellisen ja laskennallisen kehitysbiologian tutkimus Verenkierto‐ ja aineenvaihdunta-sairauksien tutkimus

25 Pohjoismaiset huippuyksiköt
• Yhteisillä huippuyksikköohjelmilla vaikutetaan pohjoismaisen tutkimuksen tasoon, laatuun, tehokkuuteen ja näkyvyyteen • Rahoitus pohjoismaisilta tieteellisiltä toimikunnilta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja NordForskilta. Suomen Akatemia on yksi rahoittajista. • Alkamassa: • NeGI (Nordic eScience Globalisation Initiative) NcoE aiheesta eScience in Climate and Environmental Research (yhdestä kolmeen huippuyksikköä) • Ohjelma pohjautuu eNoria-ohjelman jälkeen laadittuun pohjoismaiseen eScience-toimintasuunnitelmaan • NcoE Education for Tomorrow (yksi huippuyksikkö) • Osa ohjelmaa, johon kuuluu viisi tutkimushanketta sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama kouluruokailua koskeva tutkimushanke

26 Kansainvälistyminen ja tutkijoiden liikkuvuuden tukeminen
Tuetaan kaikissa rahoitusmuodoissa, kuten • Akatemiahankkeet • Tutkimusohjelmat ja huippuyksikköohjelmat: ohjelmien yhteishaut ja verkottuminen • Finland Distinguished Professor -ohjelma • Akatemiatutkijat ja tutkijatohtorit • ERA-NET-haut • Sopimuksiin perustuva liikkuvuus • Yhteishankehaut ulkomaisten rahoittajaorganisaatioiden kanssa

27 Akatemiaprofessorit ja akatemiatutkijat
Akatemiaprofessori (41 henkilöä) • Huippututkija, joka vaikuttaa tutkimuksen edistymiseen oman tutkimusalansa piirissä • Toteuttaa tutkimussuunnitelmaansa ja johtaa tutkimusryhmäänsä • Ohjaa nuoria tutkijoita sekä antaa tutkimustyöhön liittyvää opetusta • Enintään viideksi vuodeksi kerrallaan Akatemiatutkija (289 henkilöä) • Pätevöityminen ylimpiin tutkijan tehtäviin tai muihin asiantuntijatehtäviin • Näyttöä tohtorintutkinnon jälkeisestä menestyksellisestä tieteellisestä työstä ja julkaisutoiminnasta • Suunnitelman mukaista itsenäistä tieteellistä työskentelyä • Oman tutkimusalan opetusta ja opinnäytetyön ohjausta • 5-vuotisia

28 Tutkijatohtori Tutkijatohtori
• Tutkija, joka on äskettäin väitellyt ja pätevöityy ammattitutkijaksi • Enintään 4 vuotta tohtoriksi tulemisesta • Toteuttaa omaa tutkimussuunnitelmaa, ohjaa opinnäytetöitä ja opettaa Rahoitetaan tutkijan palkkaus- ja tutkimuskuluja 3-vuotisia

29 FiDiPro Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)
• Akatemian ja Tekesin rahoitusohjelma ulkomaisten tai ulkosuomalaisten huippututkijoiden työskentelyyn Suomessa • Tavoitteet: • Vahvistaa Suomen tieteellistä ja teknologista osaamista • Kansainvälistää suomalaista tutkimusjärjestelmää • Tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimuksellista profiloitumista • Tieteellisesti, teknologisesti ja teollisesti merkittäville aloille • Hakijana suomalainen yliopisto tai tutkimuslaitos Rahoitus myönnetään kilpailuun perustuen ja määräajaksi Akatemia on rahoittanut 48 vierailevaa FiDiPro-professoria ja Tekes 52 FiDiPro-professoria sekä 14 FiDiPro-fellow’ta

30 Infrastruktuurit Infrastruktuurit
• Tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön innovaatiotoiminnan eri vaiheissa • Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurien strategia ja päivitetty tiekartta (ESFRI), julkaistu vuonna 2010  • Kansallinen tiekartta 2009, päivitys vuonna 2013 • FIRI-asiantuntijaryhmä ja FIRI-jaosto • Rahoitus • Yhteensä 11,1 milj. euroa vuonna 2010; suunnatut haut ESFRI/FI-toiminnoille ja yliopistoille • Yhteensä 15 milj. euroa vuonna 2011; suunnatut haut yliopistoille ja ESFRI/FI-toiminnoille • Yhteensä 10,14 milj. euroa vuonna 2012; suunnatut haut ESFRI/FI-toiminnoille sekä ESFRI/FI-toiminnoille/tiekarttaan ja CERN-kokeeseen • Yhteensä 15 milj. euroa vuonna 2013; avoin haku FIRI2013 sekä suunnattu haku ESFRI/FI-toiminnoille

31 Strategisen huippuosaamisen keskittymät
• Akatemia edistää strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOK) palvelevaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta kaikilla rahoitusmuodoillaan • SHOKien teemoihin kuuluvia tai niitä sivuavia hankkeita rahoitettiin vuonna 2012 noin 52  milj. eurolla, josta noin 23 milj. euroa suuntautui hankkeille, jotka liittyvät suoraan SHOKeihin • Erillisessä suunnatussa SHOK-haussa rahoitettiin SHOK-hankkeita yhteensä 8 milj. eurolla vuonna Haun teemat oli valmisteltu yhdessä SHOKien kanssa. Teemat olivat uudenlaiset ohjausmenetelmät ja  käyttöliittymät sekä metsäbiomassan innovatiiviseen käyttöön perustuvan biotalouden uudet kemikaalit, materiaalit ja tuotantoteknologiat. • Yhteistyössä Tekesin kanssa järjestetty SHOKien kansainvälinen arviointi julkistettiin helmikuussa 2013 • Keskittymien kehittämisessä, rahoituksessa ja toiminnan seurannassa Akatemia toimii yhteistyössä Tekesin kanssa sekä osallistuu TEMin asettaman SHOK-johtoryhmän sihteeristön työhön

32 Arviointitoiminta Arviointitoiminta

33 Hakemusten käsittely - kuka tekee mitä
Pitää huolen hakemuksesta Antaa tieteellisen arvion (lausunnon) hakemuksesta; kansainvälinen raati Tekee päätöksen hakemuksesta; lausunto on keskeisessä asemassa

34 Arviointiperusteet Hakemusten arviointiperusteet
• Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja innovatiivisuus • Hakijan / tutkimusryhmän pätevyys • Tutkimussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus • Tutkimusympäristön laatu ja sen vahvistaminen Tutkimuksen kansainväliset ja kansalliset yhteistyösuhteet sekä tutkijoiden liikkuvuus Tutkimushankkeen merkitys ammattimaisen tutkijanuran edistämiselle ja tutkijankoulutukselle

35 Rahoituspäätöksiin vaikuttavavia tekijöitä
Rahoituspäätöksiin vaikuttavat tekijät • Tieteellinen laatu • Akatemian tutkimuspoliittiset tavoitteet • Tutkimuksen kansainvälistäminen • Tutkimuksen monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden edistäminen • Laajempien tutkimuskokonaisuuksien toteuttaminen • Nuorten ja naisten tutkijanuran edistäminen • Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen tutkimuksessa • SHOKeja palvelevan tutkimuksen edistäminen • Rahoitusmuotokohtaiset tavoitteet • Tutkimusohjelmien erityistavoitteet • Huippuyksiköiden tukeminen • Muita tekijöitä • Akatemialta tai muualta saatu tutkimusrahoitus • Hakijan kyky hallita tutkimusvaroja • Hyvä tieteellinen käytäntö (ml. eettiset kysymykset) ja aineettomat oikeudet • Akatemian halukkuus ottaa riskejä rahoituksessaan

36 Rahoituspäätökset 1995–2012 Suomen Akatemian rahoituspäätökset vuosina 1997–2012

37 Toimikunnittain 1995–2012 Suomen Akatemian rahoituspäätösten jakautuminen toimikuntien toimialoille 1997–2012

38 Päätösten jakautuminen toimikuntien toimialoille 2011
Suomen Akatemian rahoituspäätösten jakautuminen toimikuntien toimialoille 2012 PÄIVITYS tulossa

39 Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset 2012

40 Tutkimusrahoitus Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätökset 2012
Yhteensä 327 milj. euroa

41 Suorituspaikoittain 2012 Suomen Akatemian rahoituspäätökset suorituspaikoittain 2012 Total €327 million

42 Yliopistoittain 2012 Suomen Akatemian rahoituspäätökset yliopistoittain 2010–2012 * * Kymmenen eniten rahoitusta saanutta vuoden 2012 mukaan

43 Lisätietoja Suomen Akatemia toimii tieteen parhaaksi Lisätietoja:
• Akatemiasta • tiedepolitiikasta • tieteestä ja tutkimuksesta • tieteestä kansantajuisesti • tutkijoiden liikkuvuudesta facebook.com/suomenakatemia @suomenakatemia LinkedIn youtube.com/academyoffinland slideshare.net/suomenakatemia Kuva Hakaniemenranta 6:sta. Esityksen muut kuvat huippuyksiköistä ja Picmax.fi-kuvapankista


Lataa ppt "Suomen Akatemia 2013: Tutkimus ei tunne rajoja"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google