Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

22.6.2014Tieto-osasto / PATI1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "22.6.2014Tieto-osasto / PATI1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon."— Esityksen transkriptio:

1 22.6.2014Tieto-osasto / PATI1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitustiedoista (AvoHILMO) Maaliskuu 2014

2 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot, maaliskuu 2014 •Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui 1.1.2014. •Hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaan hoitoonpääsykyselystä ja AvoHILMO-aineistosta. •AvoHILMO-aineistosta hoitoonpääsyn toteutumatiedot 22.6.2014Esityksen nimi / Tekijä2

3 22.6.2014Tieto-osasto / PATI3 Hoitoonpääsykysely terveyskeskuksiin keväällä 2014 •Hoitoonpääsykyselyssä tiedusteltiin yhteydensaantiin ja hoitoonpääsytietojen julkaisemiseen liittyviä kysymyksiä. •Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille toteutettiin maaliskuussa 2014. •Vastaus saatiin 6.5.2014 mennessä 93 prosentista terveyskeskuksia (n=150). Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella. •Kyselyn tulokset ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa

4 •AvoHILMO aineisto saatiin 87 prosentista terveyskeskuksia (kokonaismäärä 150). •Hoidon toteutumisen seurantatietoja tarkastellaan avosairaanhoidon kiireettömistä käynneistä. •Tarkastelu toteutettiin maaliskuussa 2014 lääkärillä tai sairaan-/terveydenhoitajalla käyneiden odotusajoista. 22.6.2014Esityksen nimi / Tekijä4 AvoHILMO hoidon toteutuminen keväällä 2014

5 Miten välitön yhteydensaanti toteutuu terveyskeskuksessanne, %? 22.6.20145Tieto-osasto / PATI Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille

6 Yhteydensaanti puhelimitse 22.6.20146Tieto-osasto / PATI •Kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista 120 oli (86 %) soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmän piirissä. •Puhelujen määrät (soitetut ja vastatut) ilmoitti 87 prosenttia kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista. Soitetuista puheluista 84 prosenttia kirjautui vastatuksi. (Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei- vastatuksi.) Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille

7 Hoidon tarpeen arviointi 22.6.2014Esityksen nimi / Tekijä7 •Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. •Saadun AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissa tietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenotto terveyskeskuksiin.

8 Kuinka pitkä odotusaika on lääkärin vastaanotolle? 22.6.2014Esityksen nimi / Tekijä8 •Maaliskuussa 2014 hieman alle puolet lääkärin avosairaanhoidon ei-kiireellisistä käynneistä toteutui viikon kuluessa yhteydenotosta. •Noin 15 prosentissa käynneistä vastaanotolle pääsyä joutui odottamaan yli 30 päivää.

9 Kuinka pitkä odotusaika on hoitajan vastaanotolle? 22.6.2014Esityksen nimi / Tekijä9 •Useimmiten sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömälle vastaanottokäynnille pääsi viikon sisällä yhteydenotosta. •Seitsemässä prosentissa käynneistä joutui vastaanotolle pääsyä odottamaan yli 30 päivää. •2 prosentissa käynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi.

10 Kuinka usein julkaisette tiedot jonotusajoista? Terveyskeskukset, lkm 22.6.201410Tieto-osasto / PATI Lähde: THL, Perusterveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2014 terveyskeskusten johtaville lääkäreille

11 Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystä maaliskuussa 2014 (1/2) 22.6.201411Tieto-osasto / PATI •Yhteydensaanti terveyskeskuksiin ei kyselyyn vastanneiden terveyskeskusten mukaan toteudu aivan yhtä hyvin kuin syksyllä 2013. •86 prosentilla kyselyyn vastanneista terveyskeskuksista oli käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. •58 prosenttia (55 % syksyllä 2013) seurasi puheluihin vastaamisaikaa operaattoriseurannan avulla.

12 Yhteenveto terveyskeskusten hoitoonpääsystä maaliskuussa 2014 (2/2) •AvoHILMO-aineiston toimitti 131 terveyskeskusta (kokonaismäärä 150). •Noin 15 prosentissa lääkärin avosairaanhoidon käynneistä odotettiin vastaanotolle pääsyä maaliskuussa 2014 yli 30 päivää. •Hieman alle puolet lääkärin avosairaanhoidon kiireettömistä vastaanottokäynneistä toteutui AvoHILMO aineiston perusteella maaliskuussa 2014 viikon kuluessa hoidon tarpeen arviosta. •Hoitajan kiireettömälle avosairaanhoidon vastaanottokäynnille pääsyä joutui odottamaan yli viikon vajaassa kolmasosassa käyntejä. 2 prosentissa käynneistä odotusaika hoitajan vastaanotolle venyi yli 90 päivän pituiseksi. •Hieman alle viidennes terveyskeskuksista julkaisi hoitoonpääsytiedot harvemmin kuin terveydenhuoltolaki edellyttää tai ei julkaissut tietoja ollenkaan. 22.6.2014Tieto-osasto / PATI12


Lataa ppt "22.6.2014Tieto-osasto / PATI1 Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Hoitoonpääsyn toteutumistiedot perusterveydenhuollon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google