Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20121 Lasten päivähoito 2011 Salla Säkkinen ja Tuula Kuoppala.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20121 Lasten päivähoito 2011 Salla Säkkinen ja Tuula Kuoppala."— Esityksen transkriptio:

1 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20121 Lasten päivähoito 2011 Salla Säkkinen ja Tuula Kuoppala

2 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20122 Päivähoidossa olleet lapset vuosina 1985–2011 Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet *) Vuodesta 1996 alkaen subjektiivinen päivähoito-oikeus kaikille alle kouluikäisille lapsille. **) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta tuli voimaan 1.8.1997

3 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20123 Lasten päivähoito 1985–2011 Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet *) Mukaan lukien ryhmäperhepäivähoito.

4 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20124 Lasten päivähoidon jakautuminen yksityisen hoidon tuen sekä kunnan kustantaman perhepäivähoidon ja päiväkotien välillä 1997–2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

5 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20125 Päivähoidossa olleet lapset ikäryhmittäin vuosina 1997–2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet Lukumääriin sisältyy sekä kunnallinen päivähoito että yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset.

6 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20126 Päivähoidossa olevien lasten osuus vastaavasta väestön ikäryhmästä vuosina 1997–2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet Taustatietoa kuviossa 3 esitetyille ikäryhmille: 1-2-vuotiaat: Perhe, jonka alle 3- vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa voi saada kotihoidon tukea. 3-5-vuotiaat: Enemmistö (74 %) ikäluokan lapsista on päivähoidossa. 1-5-vuotiaat: Alle 1-vuotiaat lapset hoidetaan pääsääntöisesti kotona. 6 vuotta täyttäneet lapset ovat esikouluikäisiä. 1-6-vuotiaat: Päivähoitoon oikeuttava ikäryhmä josta on, pääsääntöisesti kotona hoidetut, alle 1-vuotiaat jätetty pois. 6 vuotta täyttäneet: Esikouluikäiset lapset.

7 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20127 Päivähoidossa olevien lasten osuudet ikäryhmittäin vuosina 1997–2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

8 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20128 Kunnallisessa koko- ja osapäiväpäivähoidossa olevat lapset vuosina 1997–2011, lasten lukumäärä Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

9 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20129 Kunnallisessa koko- ja osapäivähoidossa olevien lasten osuudet hoidossa olevista lapsista vuosina 1997–2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

10 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201210 Lapsia kunnallisessa kokopäivä- ja osapäivähoidossa 1997–2011 Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

11 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201211 Lasten päivähoito vuosina 1997–2011 palvelun tuottajan mukaan, % 1–6-vuotiaista Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

12 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201212 Lasten päivähoito vuosina 1997, 2000, 2005–2011 palvelun tuottajan mukaan, % 1–6-vuotiaista Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

13 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201213 Päivähoidossa olleiden 1–6-vuotiaiden lasten osuus vastaavanikäisestä väestöstä maakunnittain 2011, % Lähde: Lasten päivähoito, SOTKAnet

14 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201214 Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki vuosina 1998–2011 Lähde: KELA

15 20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/201215 Lasten päivähoito 2011 Suomessa oli 227 000 lasta päivähoidossa vuonna 2011 Kaikkiaan lähes 63 prosenttia suomalaisista 1–6-vuotiaista lapsista oli joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa Päivähoidossa olevista lapsista runsas puolet on päiväkodeissa kokopäivähoidossa. Perhepäivähoidon osuus on viimeisten kymmenen vuoden aikana laskenut tasaisesti Vuonna 2011 kunnallisen perhepäivähoidon osuus oli 18 prosenttia. Enemmistö eli hieman yli 74 prosenttia päivähoidossa olevista lapsista hoidettiin kuntien kustantamissa päiväkodeissa. www.thl.fi/tilastot/paivahoitowww.thl.fi/tilastot/paivahoito Tilastoraportti 30/2012


Lataa ppt "20.12.2011Lasten päivähoito 2011 – Tilastoraportti 30/20121 Lasten päivähoito 2011 Salla Säkkinen ja Tuula Kuoppala."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google