Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen"— Esityksen transkriptio:

1 Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen
Lastensuojelu 2011 Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

2 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sekä niistä huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina * *Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

3 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kiireellisesti sijoitetut ja huostaan otettuina olleet lapset vuosina 1991–2011* *Sijoitettujen lasten ja nuorten lukumääriin sisältyvät huostassa olleiden ja kiireellisesti sijoitettujen lasten lisäksi myös avohuollon tai jälkihuollon tukitoimin sijoitetut lapset ja nuoret. *Lapsi on saatettu vuoden aikana ensin sijoittaa kiireellisesti ja myöhemmin huostaan ottaa tai huostassa ollut nuori on 18-vuotta täytettyään siirtynyt jälkihuollon sijoitukseen. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

4 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kiireellisesti sijoitetut ja huostaan otettuina olleet lapset aluehallintovirastojen aluejaon mukaisesti 2011* *Lukumäärissä ovat mukana kaikki ne lapset jotka ovat olleet huostassa ja/tai sijoitettuna ko. vuoden aikana. Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisiin sijoituksiin että huostassa olleiden lukumääriin. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

5 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan maakunnittain , % (N=8 964) Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

6 Huostassa olleet lapset sijoitusmuodon mukaan maakunnittain 31.12.2011
Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

7 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Ensimmäistä kertaa huostaanotettujen tai ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitettujen lasten lukumäärät ikäryhmittäin vuonna 2011* * Huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

8 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset sukupuolen mukaan ikäryhmittäin 2011* (N=2 797) * Kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus, mutta lapsi ei ole aiemmin ollut huostaanotettuna. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

9 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Ensimmäistä kertaa huostaanotetut tai ensimmäistä kertaa kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991–2011* * Huostaanottoa tai kiireellistä sijoitusta on saattanut edeltää lastensuojelun avohuollon tukitoimen sijoitus. * Tieto ensimmäistä kertaa huostaan otetuista tai kiireellisesti sijoitetuista lapsista on luotettavin vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneillä lapsilla, koska valtakunnallista lastensuojelurekisteriä on alettu ylläpitää vuodesta 1991 alkaen. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

10 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat sekä kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2011* * Henkilötunnuksia sisältävän sijoitettujen lasten ja nuorten rekisteritietojen lisäksi kerätään tilastotietoa myös lastensuojelun avohuollon asiakkaista. Osa lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevista lapsista ja nuorista sisältyy kodin ulkopuolelle sijoitettuihin. * Kuviossa esittelyjä lukumääriä ei voi laskea yhteen. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

11 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret viimeisimmän sijoitustiedon mukaan vuosina 1995, 2000–2011 * * Aiemmin julkaistuja tietoja on tarkistettu ja päivitetty kuntien antamien korjausten mukaisesti. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

12 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kodin ulkopuolelle sijoitettuina olleet lapset ja nuoret sukupuolen mukaan vuosina 1991–2011 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

13 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleet lapset ja nuoret sijoitusmuodon mukaan vuosina 1991–2011, % Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

14 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2011 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

15 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä ikäryhmittäin vuonna 2011, % Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

16 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojelun avohuollon 0–17-vuotiaiden asiakkaiden osuus vastaavasta väestöstä vuosina 1996–2011 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

17 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olleet lapset ja nuoret vuosina 1996–2011 1) Espoon mukaantulo avohuollon asiakastilastointiin vuonna nosti vuosimuutosta. 2) Muutamissa suuremmissa kaupungeissa siirryttiin vuonna 2005 kokonaan uuteen asiakastietojärjestelmään, jonka käyttöönoton yhteydessä tarkennettiin lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määritelmiä. 3) Vuosina ei kerätty tietoa uusista 18 vuotta täyttäneistä asiakkaista. Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

18 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lastensuojeluilmoitusten ja lasten lukumäärät ikäryhmittäin ja maakunnittain vuonna 2011 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

19 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, suhteutettuna väestön 0–17-vuotiaisiin maakunnittain vuonna 2011, % Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

20 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Uudet lastensuojelun avohuollon asiakkaat tuhatta vastaavan ikäistä 0–17-vuotiasta lasta kohden maakunnittain vuonna 2011 Lähde: Lastensuojelu.SVT.THL Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012

21 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012
Kodin ulkopuolelle oli vuoden aikana sijoitettuna 17 409 lasta ja nuorta. Määrä kasvoi 1,4 prosenttia. Vuoden 2011 aikana oli huostassa lasta. Kiireellisesti sijoitettiin vuoden aikana yhteensä lasta. Huostassa olleiden lasten määrä lisääntyi edellisvuodesta vajaa 3 prosenttia. Kiireellisesti sijoitettuja oli 13 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli noin lasta ja nuorta. Tämä on runsas 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Tilastoraportti 26/2012 Lastensuojelu 2011 – Tilastoraportti 26/2012


Lataa ppt "Tuula Kuoppala ja Salla Säkkinen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google