Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Organisaation tietojärjestelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Organisaation tietojärjestelmät"— Esityksen transkriptio:

1 Organisaation tietojärjestelmät

2 Yrityksen tietojenkäsittely neljä pääaluetta
perinteiseen tietojenkäsittely, tietoliikenne, toimistoautomaatio ja tuotantoautomaatio

3 Perinteinen tietojenkäsittely
Liiketoiminnan tapahtumien massakäsittely Laajojen numeroaineistojen käsittely Eräajo-, osituskäyttö- ja reaaliaikakäyttö Ei oikeastaan tavata enää puhtaana missään, vaan sulautunut isompiin järjestelmiin ( SAP ).

4 Tietoliikenne Yrityksen sisäinen verkko – resurssien jako Ulkoiset formaalit yhteydet - OVT / EDI Mobiiliverkot, Langatttomat verkot,

5 Toimistoautomaatio Toimistoautomaatio on muuttanut muotoaan uusien teknologioiden myötä. Perustoiminnot ovat kutakuinkin samanlaisia kuinennen. viestintää ja dokumenttien hallintaa (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ym.) Sähköistä yhteistyötä (sähköposti, fax, ryhmäohjelmistot)

6 Tuotantoautomaatio & tuotannonohjaus
tietotekniikan ja muiden tekniikan alojen sovellusten käyttöä tuotannon suunnittelussa, ohjauksessa ja valvonnassa. Tuotannonohjausjärjestelmät (CAD, CAP, CAM, CIM ym.) Nykyisin osa isompia järjestelmiä mm. SAP ERP

7 Yrityksen johtaminen Johdon työvälineitä ovat mm.
DSS – Decision Support System GDSS – Group Decision Support System MIS – Management Information System EIS – Executive Information Systems ESS – Executive Support Systems ES – Expert Systems

8 DSS – Decision Support System
Vuorovaikutteinen tietokonepohjainen järjestelmä, joka auttaa päätöksentekijöitä hyväksikäyttämään tietoa ja malleja ongelmien ratkaisussa. jäsentymättömien ongelmien ratkaisuun korostavat joustavuutta yhdistää mallien ja analyyttisten tekniikoiden käytön traditionaalisiin tiedon saanti- ja hakutoimintoihin

9 MIS – Management Information Systems
Käyttää hyväkseen tarjolla olevia resursseja tuottaakseen johdolle, kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa, informaatiota kaikista relevanteista tietolähteistä niin, että johto pystyy tekemään tehokkaita ja oikea-aikaisia päätöksiä vastuualueellaan.

10 EIS – Executive Information Systems
Pääasiallinen tarkoitus on enemmänkin tiedon hankinta ja esittäminen, ei niinkään ongelmien ja ratkaisujen analysointi. ESS – Executive Support Systems Ylimmän johdon tietojärjestelmä, joka on rakennettu tukemaan, strategisella tasolla, jäsentymätöntä päätöksentekoa kehittyneen grafiikkansa ja vuorovaikutteisuutensa avulla.

11 ES – Expert Systems Asiantuntijajärjestelmät on suunniteltu erilaisten, suurta asiantuntemusta vaativien, rajoitetulla osaamisalueella olevien ongelmien ratkaisemiseen. Ongelman oltava selkeä ja sen on oltava asiantuntijoiden ratkaistavissa, siten että nämä pystyvät myös selittämään sen.

12 Asiakassuhteiden hallinta

13 Customer Relationship Management - CRM
Tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiot pyrkivät hoitamaan asiakassuhdetta kaikissa asiakkuuden elinkaaren vaiheissa. Periaatteessa on kyse asiakkaiden ja prosessien tuntemisesta ja heidän (asiakkaiden) tarpeisiin pohjautuvien ratkaisujen löytämisestä.

14 Asiakkuuden elinkaari - nykymalli
© TEKES 110/2001

15 Asiakkuuden elinkaari
Jokaisessa elinkaaren vaiheessa asiakkaalla on erilaisia tarpeita ja haluja, joihin on kyettävä vastaamaan yrityksen omalla tarjonnalla. Ongelman muodostaa näiden toimintojen välinen tiedonvaihto. Yrityksessä on useita eri henkilöitä, jotka eivät välttämättä tiedä mitään, mitä yrityksen edustajat ovat asiakkaan kanssa keskustelleet.

16 Ongelmiin vastaaminen
Ongelmaan on pyritty vastaamaan kokonaisvaltaisesti mm. seuraavista syistä: Yrityksen kilpailuetu, Asiakastyytyväisyyden parantaminen, Hyötyjen tavoitteleminentuotekehityksessä, Yrityksen toiminnan strateginen suuntaaminen.

17 Etuja yritykselle Säästöt liiketoimintakuluissa
Liiketoiminnan voittojen kasvattaminen Pystytään vaikuttamaan tehokkaammin yrityksen strategiseen kehitykseen … … mutta, vain jos CRM-liiketoimintamallit ja -järjestelmät kyetään sovittamaan yhteen ja ottamaan käyttöön.

18 Asiakassuhteiden uusin vaihe
Uutena ajatuksena ja lähtökohtana on, että yhtä asiakasta palvelee useita yrityksiä (Prahalad, Krishnan 2008).

19 Asiakassuhteiden uusin vaihe
Esimerkki: UPS Tavaroiden nouto asiakkaan määräämänä aikana. Taustalla on resurssien dynaaminen uudelleenmääritys. Se käyttää viimeisimpiä sovelluksia rekkojen reititykseen ja mm. pyrkii eliminoimaan vasemmalle kääntymiset mahdollisimman vähiin (säästö 3 milj. kilometriä vuositasolla) UPS on kehittänyt järjestelmän, missä paketit näkyvät netissä jo ennen kuin ne on noudettu.

20 Asiakassuhteiden uusin vaihe
Esimerkki: UPS UPS hyödyntää GPS järjestelmää jokaisen rekan jäljittämiseen, jolloin pakettien noutoajat tiedetään tarkasti. Lähde: Prahalad, Krishnan 2008

21 Asiakassuhteiden uusin vaihe
Esimerkki: StumbleUpon, Digg Toisena esimerkkinä käyköön StubleUpon, missä kävijät muodostaa yhteisöjä, joista vain parhaimmat (äänestys) näkyvät aktiivisella listalla. Kolmas esimerkki on Digg, missä sivustolla näkyvät linkit on äänestetty mukaan.

22 Asiakassuhteiden uusin vaihe
Tapauksissa Digg ja StumbleUpon on kysymys asiakkaiden päätäntävallasta. Rakennuspalikat, missä asiakas on keskiössä Lähde: Prahalad, Krishnan 2008

23 Toiminnanohjaus- järjestelmä

24 Enterprise Resource Planning ERP
Pyritään integroimaan (yhdistämään) yrityksen eri toiminnot (osastot) yhteisen tietokannan tai –tietokantojen välityksellä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat teknisesti monimutkaisia ja niiden käyttöönottoon liittyy merkittäviä teknisiä riskejä. Lisäksi ne saattavat ohjata käyttäjien työtä niin, että käyttäjien vapausaste kapenee ja työt tehdään järjestelmän lähtökohdista, eikä ihmisen niin kuin olisi tarkoitus. Eli….

25 Muuta organisaatio voi joutua käyttämään rinnakkain vanhoja ja uusia järjestelmiä, jotka voivat vaatia aivan erilaiset rinnakkaiset tietotekniikka-arkkitehtuurit. korkean teknisen ja organisatorisen riskin omaava menetelmä edellyttää kaikkien mahdollisten järjestelmien korvaamista kerralla uusilla.

26 Toimitusketjun hallinta

27 Supply Chain Management - SCM
Tarkoittaa tavaroiden toimituksen ja palveluketjun optimointia. Kaikkien toimitusketjun osapuolien; toimittajien, jakelijoiden, alihankkijoiden ym. liikekumppaneiden yhdistämistä ja koko ketjun tehokasta hallinnointia. Tavoitteena on lisätä kaikkien jäsenten välistä kommunikointia ja siten alentaa kustannuksia, lisätä myyntiä ja tehostaa asiakaspalvelua.

28 Syyt SCM -järjestelmien käyttöönottoon
Yritysten kansainvälistyminen: toimipisteitä ja tehtaita maantieteellisesti laajalla alueella. Tuotteiden monimutkaisuus: yrityksellä ei ole kaikkia resursseja niiden tuottamiseksi. vaatii runsaasti aikaa. ajoitusten yhteensovittaminen vaikeampaa. markkinoiden nopeat muutokset: kehitys yhä dynaamisempaa tuotteet entistä enemmän asiakasräätälöityjä.

29 Esimerkki: Wal-Mart


Lataa ppt "Organisaation tietojärjestelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google