Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SHORTENED SENTENCES Lauseenvastikkeet.  Aktiivilause:  Verbi aktiivissa  ing-muoto  Subjekti  subjekti pois  Konjunktio  konjunktio (usein) pois.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SHORTENED SENTENCES Lauseenvastikkeet.  Aktiivilause:  Verbi aktiivissa  ing-muoto  Subjekti  subjekti pois  Konjunktio  konjunktio (usein) pois."— Esityksen transkriptio:

1 SHORTENED SENTENCES Lauseenvastikkeet

2  Aktiivilause:  Verbi aktiivissa  ing-muoto  Subjekti  subjekti pois  Konjunktio  konjunktio (usein) pois When I saw her, I knew she was the one.  Seeing her, I knew she was the one.

3 Lauseenvastikkeet  Passiivilause  Verbi passiivissa  verbin 3.muoto ilman be-verbiä  Subjekti  sujekti pois (jos sama kuin PL)  Konjunktio  konjunktio (usein) pois Since he was found guilty, Tom was sent to jail  Found guilty, Tom was sent to jail.

4 Konjunktiot  Konjunktiot jätetään yleensä pois elleivät ne ilmaise aikaa tai ehtoa  Esim. after, before, when, while  Esim. if, unless, though  AS jää aina pois!  Lauseenvastike erotettaan yleensä pilkulla PL:stä(toisin kuin suomessa) Opening the door, I noticed her. = Avatessani oven huomasin hänet.

5 Vakiintuneet sanonnat  Aikaa tai syytä ilmaisevista sivulauseista voi muodostaa lauseenvastikkeita, vaikka subjekti ei olisikaan sama kuin PL:ssä:  I wasn’t aware that he was absent.  I wasn’t aware of him being absent.  Näissäkin vakiintuneissa sanonnoissa voi käyttää lauseenvastiketta, vaikka subjekti olisi eri kuin PL:ssä  Broadly/generally speaking, strictly speaking, considering, judging, supposing, weather permitting  Be-verbi jää yleensä pois (voi myös säilyttää)  Although he is 65, John still goes to work  Although(being) 65, John still goes to work.

6 Relatiivilauseiden vastikkeet  Aktiivinen relatiivilause: relatiivipronomini pois +ing-muoto  The woman who sings on this album has a fine voice.  The woman singing on this album has a fine voice.  Passiivinen relatiivilause: relatiivipronomini pois, be-verbi pois +3. muoto  The albums that are sold in the music store are expensive.  The albums sold in the music store are expensive.  Jos korrellaatissa superlatiivi, järjestysluku tai next, last, only, käytetään infinitiiviä:  The nicest thing that happened all evening was the fireworks.  The nicest thing to happen all evening was the fireworks.  Prepositiorakenteessa usein in tai with:  The man who has the red hat is my father.  The man with the red hat is my father.

7 Aikaa ilmaisevat vastikkeet  Aktiivi:  Sivulauseen predikaatti määrittää lauseenvastikkeen verbimuodon  Preesens+imperfekti  ing-muoto: While waiting for…  Perfekti+pluskvamperfekti  having+3.muoto: Having found what we were looking for…  Passiivi  Yleensä vain 3. muoto: When asked to join the others..  Aikajärjestystä korostettaessa myös being/having been: Having been told what he had done…  Prepositio ja ing-muoto:  Preposition jälkeen aina ing-muoto (after, before, since, on)  Passiivissa being-muoto ennen 3. muotoa  Having eaten-after eating / (having been) elected – after being elected

8 Muita lauseenvastikkeita  Syytä ilmaisevissa sivulauseissa on tyylillisesti parempi käyttää konjunktioita since ja as (because vain päälauseen jälkeen)  As/Since he had missed the last bus, Sam got home very late.  Myönnytystä ilmaisevat sivulauseet muodostetaan normaalisti  Though it was made 15 years ago,…  Though made 15 years ago,...  Ehtolauseissa voidaan käyttää ing-muotoa (aktiivi) tai 3.muotoa (passiivi)  If they are studied carefully, these rules can be learnt.  If studied carefully these rules can be learnt.

9 Muita lauseenvastikkeita  Että-lauseissa voidaan käyttää prepositio+ing-muotoa  Tom wasn’t sure that he would find a flat.  Tom wasn’t sure about finding a flat.  Tarkoitusta ilmaisevissa sivulauseissa usein infinitiivi, jota edeltää in order to/so as to  Ralph went to Spain so that he would learn Spanish.  Ralph went to Spain in order to learn Spanish.  Epäsuorassa kysymyksessä konjunktio whether tai kysymyssana+infinitiivi  He didn’t know if he ought to laugh or cry.  He didn’t know whether to laugh or cry.  Rinnasteinen päälause voidaan korvata ing-muodolla  Sandra looked me in the eye and said she hadn’t done it.  Looking me in the eye, Sandra said she hadn’t done it.


Lataa ppt "SHORTENED SENTENCES Lauseenvastikkeet.  Aktiivilause:  Verbi aktiivissa  ing-muoto  Subjekti  subjekti pois  Konjunktio  konjunktio (usein) pois."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google