Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Motoriset ja sensoriset häiriöt Neuroterapia Eija Mämmelä OAMK 2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Motoriset ja sensoriset häiriöt Neuroterapia Eija Mämmelä OAMK 2007."— Esityksen transkriptio:

1 Motoriset ja sensoriset häiriöt Neuroterapia Eija Mämmelä OAMK 2007

2 Motoriset halvaukset – useita syitä Neurogeeninen ◦ Aivojen eri osat  Yhdysradat: pikkuaivoataksia  Verenkierto: verenvuoto, infarkti  Välittäjäaineet: parkinsonin tauti  Aivosolu: aivokontuusio ◦ Nousevat ja laskevat radat: kasvain, selkäydinvamma  Ylempi motoneuroni  Alempi motoneuroni Myasteninen ◦ Hermolihasliitos, MG Myogeeninen ◦ dystrofiat Psykogeeninen ◦ Hysterinen halvaus 23.9.20162Eija Mämmelä / OAMK

3 Motoriset häiriöt 1/2 Useita syitä ”samannäköisiin” toiminnanhäiriöihin ◦ Terapian tulee kohdistua syyhyn, ei vain oireeseen Valmistavana harjoituksena oireen terapia perusteltua Liikehäiriöt: kyvyttömyys hallittuun liikesuoritukseen ◦ Dystonia, apraksia, … Halvaukset: lihaksen / lihasryhmän heikkous tahdonalaisessa liikkeessä ◦ Parestesia, pareesi, … 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK3

4 Motoriset häiriöt 2/2 Ataksia ◦ Pikkuaivoataksia ◦ Spinaaliataksia Tremor ◦ Lepovapina ◦ Liikevapina ◦ Asentovapina Korea, atetoosi, korea-atetoosi Hypokinesia, akinesia, bradykinesia Rigiditeetti, klonus, tic Dystonia, hypotonus, hypertonus, spastisiteetti 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK4

5 Sensoriset häiriöt ja niiden tutkiminen Syvätunto ◦ Asentotunto ◦ Liiketunto ◦ Placing  Ei onnistu, jos syvätunto häiriytyy ◦ Holding  Voi onnistua vaikka placing --- Kosketustunto ◦ Kylmä, kuuma, tylppä, terävä ◦ 2 – pisteen erottelykyky ◦ Staattinen / dynaaminen stimulus ◦ Sensorinen sammuminen 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK5

6 Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia liiketason häiriöitä 1/3 Synergialiikkeet ◦ Aktiivinen liike pareettisella puolella massaliikkeenä ◦ Ei selektiivisiä liikkeitä ◦ Kuvataan nivelittäin (asteet) ja liikesuunnittain Assosiaatioreaktiot ◦ Pareettisen raajan mukautumisliike toisen kehonosan aktiiviseen liikkeeseen ◦ Lievä – tahdonalainen kontrolli mahdollinen ◦ Vaikea – toimintakyky rajoittuu Tonusmuutokset ◦ Dystonia, hypotonia, hypertonia, spastisuus ◦ Useita mittareita, esim. Asworthin asteikko 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK6

7 Tonuksen vaihtelu Tonusta laskee: Tonusta nostaa: Asworthin asteikko ◦ +++, ++, + hypertonus ◦ +- normaali tonus ◦ ---, --, - hypotonus Spastisuus – ei laukaistavissa Rigiditeetti – hammasratasmainen Lue lisää spastisuudesta linkki maritan artikkeliin 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK7

8 Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia liiketason häiriöitä 2/3 Apraksia, dyspraksia ◦ Kyvyttömyys / vaikeus pyynnöstä tehdä tahdonalaisia liikkeitä ◦ Mielekäs toiminta – liike onnistuu hallitusti ◦ Yleinen vas. hemisfäärin vaurioissa (oik. hemi) ◦ Useita alatyyppejä Neglect ◦ Pareettisen puolen huomioimisen ja/tai tunnistamisen häiriö ◦ Yleinen oik. hemisfäärin vaurioissa (vas.hemi) ◦ Sensorinen stimulaatio > hahmotus paranee  Lähestyminen, kontaktit, tunnistukset, fixaatio Homonyymi hemianopia ◦ Näkökenttäpuutos kummankin silmän hemipuolella ◦ Kompensoitavissa päätä kääntäen (ero neglectiin) Pusher ◦ Toimivan puolen ylityöskentely ◦ Yleinen vas. hemisfäärin vaurioissa (oik.hemi) ◦ Usein myös afasia sekä levottomuus / tarkkaavuushäiriö – viestintä haastavaa 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK8

9 Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia liiketason häiriöitä 3/3 Koordinaatiohäiriöt ◦ esim. Ataksia - pikkuaivotason tai spinaalinen vaurio  Oire lihasaktiviteetin epätasaisuudesta tai tunnistamisen häiriöstä  lukuisia syitä taustalla  Terapia: lisää sensorista informaatiota  Liikkeeseen vastus, stabiili ja rajattu ympäristö, ei vapaita harjoitteita  Adaptoituminen nopeaa > informaatiota muutettava usein ◦ muut neuromuskuloskeletaaliset syyt Tasapainohäiriöt ◦ Tasapainoelimen, hermotuksen tai aistimusten tulkinnan tai tulkintaan vastaamisen häiriö ◦ Tunnista syy > löydät terapian kohteen 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK9

10 Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamia kognitiivisia häiriöitä, jotka merkittävästi häiritsevät liiketerapiaa Gnostiset häiriöt: vaikeus tunnistaa esineitä ym. ◦ Useita alatyyppejä, kertaa neuropsykologia, vas. hemisfäärin vaurioissa ◦ Ei sensoriikan, vaan aistimuksen käsittelemisen ongelma Anosognosia – sairauden tunnistamisen häiriö ◦ Etenkin oik. aivopuoliskon vaurioissa ◦ Ei aina motorisia tai muita havaittavia kognitiivisia häiriöitä ◦ Liittyy usein voimakkaaseen pusheriin ja neglectiin ◦ Afaatikoilla vaikea havaita! Afasia ◦ Useita eri alatyyppejä, kertaa! ◦ Etenkin vas. aivopuoliskon vaurioissa Muistitoimintojen häiriöt ◦ lähimuisti heikko > ei terapian siirtovaikutusta 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK10

11 … kognitiivisia ja emotionaalisia häiriöitä, jotka yhteydessä liikkeeseen ja toimintaan … Tarkkaavuuden ja vireystilan häiriöt Tunnetilojen vaihtelut, mielialamuutokset ◦ Surutyö, sairauden kriisi, masennus ◦ Heikko havaitseminen > hämmennys, epävarmuus > välttäminen tai levottomuus tai pyrkimys ”suoriutua nopeasti” Nopea väsyminen ◦ energiankulutus lisääntynyt, palautuminen hidasta 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK11

12 Vajaakuntoisuuden kehittymisen malli (mukaellen Verbrugge, Jette; esim. Aila Järvikosken väitöskirjassa) ICF Patologia: sairausPathology Vauriot: elinjärjestelmät, rakenteet Body functions, Impairments, Sensoriikka, apraksia, afasia, motoriset valmiudet, … Toiminnalliset rajoituksetActivities, Functional limitations Kävely, tuolista nousu, pukeutuminen, … Vajaakuntoisuus: päivittäisten toimintojen häiriöt, avuntarpeen lisääntyminen Participation, Disability Kodinhoito, työssä käynti, harrastukset, … 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK12

13 Vajaakuntoisuuden kehittyminen (mukaellen Verbrugge, Jette; esim. Järvikosken väitöskirjassa) Kuntoutuksella pyritään katkaisemaan vajaakuntoisuuden kehittymisen polku Mukana usein sekundääriongelmia ◦ Iän myötä yleisiä myös tule-ongelmat, masennus, lihavuus ◦ Voivat johtaa uusiin sairauksiin ja/tai vajaakuntoistumisen polkuihin Kokonaisvaltaisen kuntoutumisen tukemisen toimintamalli ◦ 24-tunnin konsepti ◦ Moniammatillinen yhteistyö ◦ Verkosto: perhe, vertaiskuntoutujat, kuntoutuksen ammattilaiset … >>>>> LIIKETERAPIA YKSIN EI RIITÄ >>>>> Kuka johtaa terapeuttien orkesteria? - Vajaakuntoinen kuntoutujako? 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK13

14 Isoaivolohkojen vaurioihin liittyviä häiriöitä 1/3 (Neurologia 200?) Otsalohko ◦ Puhehäiriö ◦ Vaikeus ratkaista kielellisiä ja artimeettisia ongelmia ◦ Toiminnan ohjaamisen vaikeus ◦ Abstraktin ajattelun vaikeus ◦ Ajattelun rönsyily ja impulsiivisuus ◦ Uuden omaksumisen vaikeus ◦ Yleinen kiinnostuksen ja aktiivisuuden puute 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK14

15 Isoaivolohkojen vaurioihin liittyviä häiriöitä 2/3 (Neurologia 200?) Päälaenlohko ◦ Taktiili ym. agnosia ◦ Konstruktionaalinen ym. apraksia ◦ Spatiaalisen orientaation häiriö ◦ Kyvyttömyys erottaa oikea vasemmasta ◦ Aleksia ◦ Osa puhehäiriöistä, esim. amnestinen afasia 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK15

16 Isoaivolohkojen vaurioihin liittyviä häiriöitä 3/3 (Neurologia 200?) Ohimolohko ◦ Puhehäiriö ◦ Auditiivinen agnosia ◦ Muistin heikkous ◦ Mielialan häiriöt (masennus, ärsyisyys) Takaraivon lohko ◦ Visuaalinen agnosia ◦ Aleksia ◦ Spatiaalinen ja visuaalisen orientaation häiriöt 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK16

17 Neurologiset oireet ja oireyhtymät (Neurologia 200?) Motoriset, sensoriset ja havaintomotoriset häiriöt Kognitiiviset, emotionaaliset, tarkkaavaisuuden ja vireystilan häiriöt Psyykkiset ja psykosomaattiset häiriöt Päänsärky, huimaus Tajunnanhäiriöt, epilepsia Unihäiriöt Spinaaliset ja aivohermojen toimintahäiriöt Jne. 23.9.2016Eija Mämmelä / OAMK17


Lataa ppt "Motoriset ja sensoriset häiriöt Neuroterapia Eija Mämmelä OAMK 2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google