Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä"— Esityksen transkriptio:

1 Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä
Marja Äikiä Neuropsykologi, KYS, Neurologian pkl

2 Aivovamma Aivovammalla ymmärretään suurta määrää erilaisia aivoihin kohdistuvia vaurioita Vaihtelevat sijainnin, laajuuden, vauriomekanismien ja vakavuuden suhteen Seurauksena voi olla tiedonkäsittelytoimintojen eriasteisia ongelmia Spesifisiä pelkästään aivovammoille tyypillisiä, kognitiivisia häiriöitä ei ole, vastaavia ongelmia kehityksellisinä ja muihin neurologisiin sairauksiin liittyvinä

3 Aivovammaan liittyvien häiriöiden selvittäminen
Häiriöitä jo ennen aivovammaa? Aivovamma korostaa aiempia ongelmia? Häiriöt seurausta aivovammasta? Ongelmat seurausta aivovammaan liittyvistä muista vaikutuksista, reaktiivisia – psyykkisesti kuormittava tapahtuma? Ongelmat alkavat aivovamman jälkeen, mutta eivät suoranaisesti liity siihen?

4 Aivovammaan liittyviä häiriöitä
Rasituksensiedon heikentyminen, väsyvyys Tarkkaavaisuuden ja vireyden säätelyn häiriöt, keskittymisvaikeus, häiriöalttius, ärsykeherkkyys Toiminnanohjauksen vaikeudet Muistamisen ja oppimisen tehottomuus Aloitteisuuden ja suunnittelukyvyn heikentyminen Toiminnan ja ajattelun hidastuminen Psyykkiset reaktiot ja muutokset Käyttäytymisen ja tunne-elämän muutokset, arvostelukyvyttömyys, oiretiedostamattomuus Ajattelun konkretisoituminen tai lapsenomaisuus

5 Toiminnanohjaus Useita toisiinsa liittyviä taitoja, joita tarvitaan tarkoitukselliseen, tavoitteelliseen toimintaan Kapasiteettiä, joka mahdollistaa mielekkään toimimisen eri tilanteissa ja käyttäytymisen tilanteen vaatimusten mukaan -ihmisen koko käyttäytymistä säätelevää toimintaa Sisältää tilanteen/asioiden jäsentämiskyvyn, suunnitelmien tekemisen ja noudattamisen, toimintatavan muuttamisen tarvittaessa ja kyvyn ehkäistä häiritseviä impulsseja Kehityksellinen taito, erilaiset toiminnanohjauksen taidot ihmisillä, tekemisen myötä harjaantuu

6 Tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja oppiminen
Riittävän hyvä vireys tarkkaavaisuuden pohjana Tarkkaavaisuuden suuntaaminen, ylläpitäminen ja jakaminen tehtävän kannalta järkevästi Tarkkaavaisuus pohjana kaikelle tiedonkäsittelylle ja myös toiminnanohjauksen onnistumiselle Oppimisen edellytyksenä riittävän hyvä tarkkaavaisuuden taso ja riittävät toiminnanohjauksen taidot Ongelmia  oppiminen vaikeutuu

7 Kognitiiviset ongelmat aivovamman jälkeen – kliinisiä havaintoja
Lievä – jopa keskivaikea vamma: nuorilla toipuminen usein hyvää Väsyvyys aluksi Sujuvuuden ongelmat, hitaus - toiminnanohjaus Keskittymisen ja pitkäjänteisyyden ongelmat Psyykkinen kriisi – vaikuttaako toimintakykyyn Koulussa oleminen ja opiskelu usein kuntouttavaa, tukee myös psyykkistä toipumista, paluuta arkeen

8 Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä
Neuropsykologinen tutkimus – palaute, ohjeita toimintojen harjoittamiseksi, toimintojen palautumisen tueksi Keskustelu tapahtuneesta, huolestuneisuuden lievittäminen, psyykkisen tuen tarve? Lausunnot, suositukset – opiskelijan toimittamana kouluterveydenhuoltoon, opolle? Koulussa opiskelun tavanomaiset tukimuodot, ”yksilöllinen lukujärjestys”, tukihenkilö koululla


Lataa ppt "Aivovamman jälkeen kiinni opiskeluun – miten tehdä yhteistyötä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google