Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2012-ryhmien vanhempainilta 2.4.2014 TERVETULOA!.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2012-ryhmien vanhempainilta 2.4.2014 TERVETULOA!."— Esityksen transkriptio:

1 2012-ryhmien vanhempainilta 2.4.2014 TERVETULOA!

2 Tutkinnon rakenne Tutkinnon suorittamisen voi hajauttaa kolmelle tutkintokerralle. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta: Kaikille pakollinen on äidinkielen koe. Kolme muuta pakollista valitaan seuraavista: - toisen kotimaisen kielen koe - vieraan kielen koe - matematiikan koe yhden näistä on oltava vaativamman tason koe (pitkä matematiikka tai pitkä kieli) - reaaliaineen koe Lisäksi voi suorittaa ylimääräisiä kokeita. Kaikki kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna ennen kirjoituksiin osallistumista, mielellään jo silloin, kun ilmoittautuu kokeeseen.

3 Ilmoittautuminen Syksyn 2014 yo-kirjoituksiin ilmoittauduttava viimeistään torstaina 22.5.2014. Koemaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen on sitovaa. Ilmoittautuminen tehdään opintotoimistosta saatavalla lomakkeella.

4 Ylioppilastutkinnon hinnasto YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA Tutkintomaksut: Perusmaksu 14 € Koekohtainen maksu 28 € Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta, johon kokelas osallistuu. Kaikki maksavat laskunsa suoraan opintotoimistoon Maksuvälineenä kelpaa vain käteinen raha ja maksun on oltava tasarahana. Lasku maksetaan syksyn 2014 kirjoituksiin ilmoittautumisen yhteydessä.

5 Erityisjärjestelyt Jos kokelaalla on vamma taikka luku- tai kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Sama koskee kokelasta, joka on sairauden tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta kokeita samalla tavalla kuin muut kokelaat. Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa tekemän hakemuksen perusteella.

6 Luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa Jos ylioppilaskokelaalla on luku- tai kirjoitushäiriö (lukihäiriö) ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, kokelaan tulee hankkia asiasta lukihäiriötä koskeva selvitys. Lukihäiriö voidaan ottaa huomioon kahdella tavalla: joko lopullisista arvosanoista päätettäessä (enintään yhden arvosanan korotus yhdessä aineessa) tai ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa (erityisjärjestelyt) tai poikkeustapauksessa molemmilla tavoilla. Lausunto lukihäiriöstä ja erityisjärjestelyhakemus on kirjoitettava lautakunnan laatimiin lausuntojen kirjoittamishetkellä voimassa oleviin lausuntolomakkeisiin. Ne ovat nähtävinä ja tulostettavissa lautakunnan verkkosivuilta www.ylioppilastutkinto.fi.www.ylioppilastutkinto.fi

7 Selvitys vieraskielisyydestä Jos kokelas on vieraskielinen ja hän haluaa, että tämä otetaan huomioon arvostelussa, lukion tulee toimittaa lautakuntaan selvitys vieraskielisyydestä. Selvitys tulee kirjoittaa lautakunnan laatimaan lomakkeeseen. Selvityksen lähettämiseen tulee olla kokelaan tai hänen huoltajansa suostumus. Vieraskielisyysselvityksestä tulee käydä ilmi, millä perusteilla kokelaan voidaan katsoa olevan vieraskielinen. Lisäksi sen tulee sisältää äidinkielen opettajan tai suomi toisena kielenä – opettajan sekä jonkin reaaliaineen opettajan arvio siitä, missä määrin vieraskielisyys on vaikuttanut kokelaan koulumenestykseen.

8 Sairauden, vamman tai puoltolauseen huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa Jos ylioppilaskokelaalla on sairaus tai vamma ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että se otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon, kokelaan tulee hankkia lääkärintodistus tai muu asiaa selvittävä puoltolause. Jos kokelaan erityisen vaikea elämäntilanne halutaan otettavaksi ylioppilastutkinnossa huomioon, siitä tulee hankkia selvitys tai puoltolause. Kyseeseen tulevia järjestelyjä ovat sairauden tai vamman asteen ja luonteen mukaan esimerkiksi ―pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite ―lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa ―lisäaika kirjallisessa kokeessa ―erillinen koetila ―oikeus käyttää vastausten kirjoittamiseen tietokonetta erillisessä koetilassa

9 Erityisjärjestelyjen hakeminen Erityisjärjestelyjä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Lukion on toimitettava lautakuntaan kaikki erityisjärjestelyjä koskevat hakemukset liitteineen kevään tutkinnon osalta viimeistään 23. marraskuuta ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 23. huhtikuuta

10 ma 8.9.toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso ti 9.9.vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa venäjä ranska/espanja ke 10.9.vieras kieli, lyhyt oppimäärä saksa venäjä ranska Kuullunymmärtämiskokeet

11 pe 12.9.äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe ma 15.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ke 17.9.vieras kieli, pitkä oppimäärä pe 19.9.toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ma 22.9.äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe ke 24.9.matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe 26.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma 29.9.vieras kieli, lyhyt oppimäärä Kirjalliset kokeet

12 Syksyn kokeiden tulokset Tulokset syksyn yo-kokeista tulevat marraskuun 20. päivän tienoilla

13 Yo-kokeiden uusiminen ja korottaminen sekä tutkinnon täydentäminen Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa Hyväksytyn kokeen saa yrittää korottaa kerran ilman aikarajaa Tutkintoa voi myös täydentää valmistumisen jälkeen suorittamalla ylimääräisiä kokeita

14 Kevään 2015 yo-kirjoitukset Kevään 2015 ylioppilaskokeisiin on ilmoittauduttava marraskuun 2014 loppupuolella. Katso tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta osoitteesta: www.ylioppilastutkinto.fi


Lataa ppt "2012-ryhmien vanhempainilta 2.4.2014 TERVETULOA!."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google