Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus."— Esityksen transkriptio:

1 Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus

2 Tutkinnon rakenne Äidinkieli Tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta
Äidinkielen koe on kaikille pakollinen

3 Tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta
Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Reaali Matematiikka Äidinkielen koe on kaikille pakollinen Näistä on valittava kolme koetta

4 Toinen kotimainen kieli
Tutkinnon rakenne Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Reaali Matematiikka Tutkintoon on kuuluttava 1 pitkän oppimäärän koe

5 Toinen kotimainen kieli
Tutkinnon rakenne Äidinkieli Toinen kotimainen kieli Vieras kieli Reaali Matematiikka Reaali Reaali Reaali Vieras kieli Vieras kieli Reaali Pakollisten kokeiden lisäksi tutkintoon voi kuulua useita ylimääräisiä kokeita

6 Tutkinnon hajauttaminen
Tutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana 2. lukuvuosi: lukuvuosi: lukuvuosi: kevät syksy Pakolliset kokeet suoritettava kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tällöin hylätyn kokeen voi uusia 2 kertaa 3 seuraavan tutkintokerran aikana useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen lukiovuoden aikana tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen mikäli lukio-opiskelu venyy neljään vuoteen, kirjoitukset kannattaa aloittaa vasta kolmannen vuoden keväällä

7 Ammatillinen tutkinto
Osallistumisoikeus Lukion opiskelija kokeen pakolliset kurssit opiskeltu jos vieraassa kielessä ei ole pakollisia kursseja, vähintään 3 kurssia erityistapaukset rehtorin luvalla Ammatillinen tutkinto 2,5 vuoden ammatillisen tutkinnon suorittanut tutkintoa suorittavalta edellytetään 1,5 vuoden opintoja Koetehtävät perustuvat lukion pakollisiin ja syventäviin kursseihin

8 Ilmoittautuminen syksyn tutkintoon 5.6. mennessä
kevään tutkintoon mennessä ilmoittautuminen on sitova: valintoja et voi jälkikäteen muuttaa Mitätöinti hakemuksen perusteella ja vain erittäin painavan syyn nojalla - lääkärintodistus - todistus ulkomailla opiskelusta/työskentelystä - todistus, että armeijasta ei pääse kirjoituksiin Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä tutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa tarkista oman koulusi ohjeet

9 Ilmoittautuminen ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA 19.5. mennessä
HUOM. SAMANA KOEPÄIVÄNÄ VOI OSALLISTUA VAIN YHTEEN KOKEESEEN. POIKKEUS: LYHYET KIELET (koeaikaa 8h kahdelle kokeelle). Samalla tutkintokerralla ei siis voi kirjoittaa kahta pitkää kieltä, koska kokeet ovat samana päivänä. ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA mennessä ON PÄTEVÄ VASTA KUN JÄTÄT SEN ALLEKIRJOITETTUNA KOULUN KANSLIAAN

10 Ilmoittautuminen mitkä ja minkä tasoiset kokeet suoritat
mitkä kokeet suoritat pakollisina ja mitkä ylimääräisinä hajautussuunnitelma (4 pakollista koetta) onko LUKI-todistus onko erityisjärjestelyjä YO-kokeeseen (jos on jo haettu ja myönnetty) printtaa ja allekirjoita lomake ja jätä se henkilökohtaisesti koulusihteeri Arja Lehtolaiselle tarkista osoitetietosi lomakkeesta, korjaa käsin lisää puhelinnumero, jos sitä ei ole lomakkeessa alle 18v huoltaja allekirjoittaa lomakkeen, hetu mukaan LUKI-lausunto mukaan

11 Hylätyn kokeen uusiminen
Hylätty koe (i) pakollinen koe ylimääräinen koe kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana kaksi kertaa ilman aikarajoitusta

12 Hyväksytyn uusiminen hyväksytty koe (a, b, c, m, e, l) pakollinen koe
ylimääräinen koe yhden kerran ilman aikarajoitusta mikäli uusinta tapahtuu ennen ylioppilastodistuksen antamista, merkitään todistukseen parempi arvosana muulloin annetaan erillinen todistus

13 Täydentäminen ja keskeytys
ylioppilas voi täydentää tutkintoa kokeilla, jotka eivät sisälly hänen tutkintoonsa samassa aineessa voi suorittaa myös toisen eri tasoisen kokeen täydentämiseen ei ole aikarajaa mahdollista vasta, kun tutkinto on suoritettu lautakunta voi erittäin painavasta syystä päättää, että tutkinto aloitetaan alusta opiskelu ulkomailla voi antaa lisäaikaa hajautukseen jos tutkintoa ei ole suoritettu määräajassa, on tutkinto aloitettava alusta

14 Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur
Arvostelu lukion asianomaisen aineen opettaja arvostelee koesuoritukset valmistavasti ja lautakunnan sensorit lopullisesti arvosanojen pisterajat vaihtelevat vuosittain Katso pisterajat Approbatur a 2 pist. Lubenter approbatur b 3 pist. Cum laude approbatur c 4 pist. Magna cum laude approbatur m 5 pist. Eximia cum laude approbatur e 6 pist. Laudatur l 7 pist. Improbatur i 0 pist. Pistemääriä voidaan käyttää opiskelijavalinnoissa

15 Arvosanajakauma arvosanojen suhteellinen osuus vaihtelee hiukan eri kokeissa ja tutkintokerroilla, tämä muuttumassa!

16 Rehtori tarkistaa ja lähettää lautakuntaan
Tarkistusarvostelu Hakemus kokelas (huoltaja) tai aineen opettaja 14 vrk sisällä tiedot: nimi, koulu, koe, osoite, pankkitilin nro ja haltija Pankkitosite tarkistusmaksu palautetaan, jos arvosana nousee Rehtori tarkistaa ja lähettää lautakuntaan Arvosana nousee ja uusi todistus sekä maksun palautus Arvosana ei muutu ei valitusoikeutta Lautakunta nimeää vähintään 2 uutta arvostelijaa Rehtori tai opettaja voi esittää tarkistuspyynnön havaitessaan ilmeisen virheen. Virhe korjataan välittömästi

17 i+ i i- i-- Kompensaatio 16 pist. 18 pist. 14 pist. 12 pist.
Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista arvosanoista: L = 7 E = 6 M = 5 C = 4 B = 3 A = 2 Hylätyt arvosanat jaetaan neljään luokkaan: i+, i, i-, i-- 16 pist. 18 pist. 14 pist. 12 pist. i+ i i- i-- ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa kompensoidun hylätyn kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa tutkintoa täydentämällä et voi kompensoida hylättyä koettasi ellet halua kompensaatiota, anna kirjallinen ilmoitus lukiolle

18 Äidinkielen koe kokeessa on kaksi osaa ja 2 koepäivää
molemmat osat on suoritettava samalla tutkintokerralla arvosana määräytyy näissä kokeissa saadun painotetun pistesumman perusteella (yhteistulos) TEKSTITAIDON KOE tutkitaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja kielellistä ilmaisu-kykyä sekä taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista 5 tehtävää, joista tulee tehdä kolme ESSEEKOE tutkitaan yleissivistystä, ajattelun kehittyneisyyttä, kielellistä ilmaisukykyä ja kokonaisuuksien hallintaa vähintään 12 tehtävää, joista valitaan yksi Katso lisää

19 Matematiikan koe voit valita opinnoista riippumatta kahden tason välillä kokeessa ovat sallittuja funktio-, graafiset ja symboliset laskimet sekä taulukkokirja, jotka on tuotava ennakkoon tarkastukseen koetta edeltävänä päivänä PITKÄ MATEMATIIKKA kokeessa on 15 tehtävää, joista saat vastata korkeintaan 10 voi olla 1-2 tähdellä merkittyä vaativampaa tehtävää tehtävät arvioidaan pistein 0-6 ja tähtitehtävät pistein 0-9 LYHYT MATEMATIIKKA kokeessa on 15 tehtävää, joista saat vastata korkeintaan 10 tehtävät arvioidaan pistein 0-6 Katso lisää

20 Kielikokeet Pitkä: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä
Lyhyt: englanti, espanja, ranska, saksa, venäjä, italia, portugali, saame, latina(2 tasoa, sanakirja) Toinen kotimainen: ruotsi (pitkä, keskipitkä) Kuullunymmärtämiskokeet mahdolliset tehtävätyypit: monivalintatehtävät avoimet kysymykset täydentämistehtävät kuullun selostaminen tiivistäen pisteet 90 max aikaa noin tunti Kirjallinen osa testataan: luetun ymmärtäminen sanasto ja rakenteet kirjallinen tuottaminen pisteet 209 max (299) 2 tuntia lisäaikaa, jos 2 lyhyttä kieltä samalla kerralla Kuullunymmärtämiskoe ja kirjallinen koe tehtävä samalla tutkintokerralla Katso lisää

21 Reaalin koepäivä Reaalin koepäivä
Reaalikokeen rakenne Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja kummastakin aineryhmästä voit valita yhden kirjoitusaineen/tutkintokerta psykologia filosofia historia fysiikka biologia Reaalin koepäivä valitse yksi uskonto (ev.lut./ort.) elämänkatsomustieto yhteiskuntaoppi kemia maantiede terveystieto Reaalin koepäivä valitse yksi hajauttamalla tutkinnon kolmeen kertaan voit suorittaa 6 reaalikoetta

22 Vieraskieliset jos äidinkieli muu kuin suomi tai ruotsi (saame), voi lautakunta ottaa tämän huomioon arvostelussa hakemuksessa vieraskielisyys on selvitettävä vaikeudet arvioidaan asteikolla: ei vaikeuksia, lieviä vaikeuksia, selviä vaikeuksia, vakavia vaikeuksia arvosanaa voidaan nostaa vain yhdessä kokeessa ensisijassa pakollisissa kokeissa rajatapauksissa äidinkielen koe voi olla oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe tehdään äidinkielen tekstitaidon koepäivänä LAUSUNNOT: huoltajan tai opiskelijan hakemus äidinkielen opettajan lausunto reaaliaineen opettajan lausunto Katso lisää

23 Luku- ja kirjoitushäiriö
Vain ytl:n lomakkeille lievä keskivaikea vaikea ei erityisjärjestelyjä lautakunnan päätöksellä arvosanan nosto rajatapauksissa vain yhdessä kokeessa ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyt aina neuvoteltava rehtorin kanssa etukäteen haetaan, kun 1. kerran ilmoittaudutaan tutkintoon myös arvosanan nosto, jos ei ole erityisjärjestelyitä LAUSUNNOT: LAUSUNNOT: lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti huoltajan tai opiskelijan hakemus lukihäiriöön perehtynyt erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti kahden opettajan lausunto

24 Erityisjärjestelyt syynä voivat olla esim. keskivaikea tai vaikea lukihäiriö, sairaudet, vammat, mielenterveyshäiriöt neuvoteltava aina etukäteen rehtorin kanssa haetaan kirjallisesti lautakunnalta etukäteen lomakkeella viimeistään tai Esimerkkejä erityisjärjestelyistä: pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa lisäaika kirjallisissa kokeissa erillinen koetila oikeus käyttää vastauksissa tietokonetta erillisessä tilassa isokirjaimiset tehtävät näkövammaisten erityisjärjestelyt

25 Äkillinen sairastuminen
rehtori voi saada lautakunnalta suullisen luvan erityisjärjestelyihin arvosanan noston voi saada vain yhdessä kokeessa rajatapauksissa, jos vamma tai sairaus on vaikuttanut merkittävästi suoritukseen erityisjärjestelyn saaneella arvosanan nosto vain erityisen painavasta syystä erityisen vaikea elämäntilanne voidaan myös huomioida Katso lisätietoja LAUSUNNOT: lääkärintodistuksesta tulee selkeästi ilmetä sairaus sekä sen vaikeusaste ja työkyvyttömyysaika vaikeasta elämäntilanteesta rehtorin tai asiantuntijan asiaa selvittävä puoltolause

26 Tutkintomaksut Perusmaksu 14 € Koekohtainen maksu 28 €
Maksu tarkistusarvostelusta / koe  50 € Katso hinnasto lukiokoulutuksen järjestäjä perii maksut ja tilittää rahat ylioppilastutkintolautakunnalle todistuksen antaminen edellyttää maksujen suorittamista jos ei ole osallistumisoikeutta tai ilmoittautuminen on mitätöity, voi pyytää tutkintomaksun palauttamista lautakunnalta vuoden loppuun mennessä

27 Kirjoitussuunnitelma
MIETI: milloin aloitat kirjoitukset mitkä ovat pakollisia ja mitkä ylimääräisiä kokeita minkä tasoiset kokeet valitset oletko opiskellut riittävästi myös syventäviä kursseja mitkä ovat tavoitearvosanasi INFOT OPISKELIJOILLE TOUKOKUUN ALUSSA

28 Sähköinen ylioppilastutkinto
Kokeeseen vastataan tietokoneella Vastaukset arvioidaan tietokoneella Siirtyminen asteittain vuosina Filosofia Maantiede Saksa Syksy 2016 Psykologia Ranska Yhteiskuntaoppi ET Uskonnot Historia Ruotsi Suomi Terveystieto Kevät 2017 Syksy 2017 Biologia Englanti Espanja Italia Latina Portugali Fysiikka Kemia Ruotsi toisena Saamet Suomi toisena Venäjä Äidinkieli Matematiikka Kevät 2018 Syksy 2018 Kevät 2019 Katso lisää

29 Tietojen luovuttaminen
lukiolla ja lautakunnalla on oikeus antaa ylioppilaiden nimet julkaistaviksi jos ei halua nimeään julkaistavan ylioppilasluettelossa, tulee sitä pyytää kirjallisesti hyvissä ajoin ennen tuloksia lautakunnalla on lupa luovuttaa virkakäyttöön opiskelijavalintaa varten kokelaiden nimitiedot henkilötunnuksineen ja tiedot heidän arvosanoistaan koululla ei ole lupaa julkaista kokelaiden arvosanatietoja ilman heidän suostumustaan

30 Valmistuminen Ylioppilastutkintotodistuksen ja ylioppilaslakin saa, kun kaikki pakolliset ja syventävät sekä soveltavat kurssit on suoritettu = vähintään 75 kurssia ja ylioppilastutkinto on suoritettu Kahden tutkinnon opiskelija saa yo-todistuksen, lukion päättötodistuksen ja yo-lakin, kun 57 lukiokurssia (47 pakollista ja 10 syventävää), riittävä määrä ammatillisia opintoja ja ylioppilastutkinto on suoritettu Yo-todistuksen ja lakin saa, kun vähintään 2,5 -vuotinen ammattitutkinto suoritettu ja ylioppilastutkinto on suoritettu

31 Valmistuminen Lukion oppimäärä suoritetaan määräpäivään ma mennessä. Tuolloin rehtori ilmoittaa yo-tutkintolautakuntaan niiden kokelaiden nimet, joiden päättötodistus ei ole vielä valmis. Kokelaalla on mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärää koko kyseinen kevätlukukausi 2015. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut 3. opiskeluvuoden kolmannen jakson päättyessä lukion oppimäärää (75 kurssia), hänen tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa tarvittavista suorituksista ja allekirjoittaa kirjallinen suoritussuunnitelma rehtorin kanssa. Asiasta lähetetään myös tieto opiskelijan vanhemmille tai huoltajille.

32 SYKSYN 2014 YO-KOKEET Kuullunymmärtämiskokeet
ma 8.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti klo 8.30 saksa klo 11 ranska klo 13 venäjä / espanja klo 15 ti 9.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi klo 8.30

33 KEVÄÄN 2014 YO-KOKEET ke 10.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa klo 8.30 ranska klo 11 espanja klo 13 englanti klo 14 venäjä / italia klo

34 KIRJALLISET KOKEET pe 12.9. äidinkieli, tekstitaidon koe
ma reaalikoe: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto ke vieras kieli, pitkä oppimäärä pe toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

35 KIRJALLISET KOKEET ma 22.9. äidinkieli, esseekoe
ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe reaalikoe: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

36 Lisää tietoa


Lataa ppt "Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google