Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YO-TUTKINTO TUTKINNON RAKENNE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YO-TUTKINTO TUTKINNON RAKENNE"— Esityksen transkriptio:

1 YO-TUTKINTO TUTKINNON RAKENNE
Neljä pakollista koetta Äidinkieli Toinen kotimainen kieli* Vieras kieli* Matematiikka* tai reaaliaineen koe *järjestetään vaativuudeltaan kahden tasoisia kokeita Yhdessä pakollisessa aineessa tulee suorittaa vaativampi koe

2 YO-TUTKINTO TUTKINNON RAKENNE
Ylimääräisiä kokeita voidaan suorittaa yksi tai useampia, esim. vieraat kielet ja reaaliaineen kokeet tai matematiikka Yhdellä suorituskerralla voi suorittaa vain yhden A-tason kielen koe

3 YO-TUTKINTO OSALLISTUMISOIKEUS
tutkinto järjestetään kahdesti vuodessa yhtä aikaa koko maassa tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen suorituskertaan koko tutkinnon voi suorittaa myös yhdellä kerralla oikeus osallistua kun ko. aineen pakolliset kurssit tai lyhyissä kielissä vähintään kolme syventävää kurssia on suoritettu kevät 2010 syksy 2010 kevät 2011.

4 YO-TUTKINTO ÄIDINKIELI
Äidinkielen kokeeseen kuuluu kaksi koetta Ensimmäinen koe on tekstitaidonkoe Toisessa koetilaisuudessa kirjoitustehtävät määritetään tehtävänantoina, joihin voi kuulua johdattavan tai selvittävän osan tai virikeaineiston lisäksi myös valmis otsikko (essee)

5 YO-TUTKINTO TOINEN KOTIMAINEN KIELI
Toisen kotimaisen kielen kokeessa on valittavana kahden eri vaatimustason mukaiset kokeet (A tai B) Toisen kotimaisen kielen kokeet käsittävät puheen ja tekstin ymmärtämistä sekä kielen kirjallisen tuottamisen taitoa osoittavat osat.

6 YO-TUTKINTO VIERAAT KIELET
tutkintoon voi kuulua vain yksi pakollinen vieraan kielen koe (lyhyt tai pitkä oppimäärä) saat yhdellä tutkintokerralla osallistua vain yhteen pitkään oppimäärään perustuvaan vieraan kielen kokeeseen (kokeet samaan aikaan) Lyhyeen oppimäärään perustuvia vieraan kielen kokeita voi yhdellä tutkintokerralla suorittaa enintään kaksi. Jos osallistut samana koepäivänä kahteen kielikokeeseen, saat kokeiden suorittamiseen aikaa yhteensä kahdeksan tuntia

7 YO-TUTKINTO VIERAAT KIELET
TEHTÄVÄTYYPIT Monivalintatehtävät Avoimet kysymykset Täydentämistehtävä Kuullun selostaminen tiivistäen äidinkielellä tai tavoitekielellä

8 YO-TUTKINTO MATEMATIIKKA
järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaisena Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, osallistuuko hän pitkän vai lyhyen matematiikan kokeeseen

9 YO-TUTKINTO REAALI Reaalikokeeseen osallistuvalta edellytetään, että hän on opiskellut kokeen oppiaineen pakolliset kurssit. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia lukiokursseja, edellytetään vähintään kolmen valtakunnallisen lukiokurssin opiskelua.

10 REAALIKOKEEN JÄRJESTÄMINEN
Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää noin viikon välein Ensimmäinen koepäivä: Toinen koepäivä: Uskonto (ev.lut.) Uskonto (ort.) Elämänkatsomustieto Yhteiskuntaoppi Kemia Maantiede Terveystieto Psykologia Filosofia Historia Fysiikka Biologia

11 REAALIN TEHTÄVÄT Tehtävät laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta poikkeuksiakin on esim. psykologia. Jokainen suoritettu kurssi tukee kokeeseen valmistautumista. Tehtävien määrä, tyyppi ja vaikeus vaihtelee reaaliaineittain ja kussakin kokeessa voi olla vaativaa jokeritehtävää Tavanomainen tehtävä arvostellaan välillä 0-6 ja jokeritehtävä 0-9 Korkeimpiin arvosanoihin on kyettävä käsittelemään vaativia, kypsää ajattelua edellyttäviä tehtäviä Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1-4 oppiainerajat ylittävää tehtävää

12 REAALIN TEHTÄVÄT JA VASTAUKSET
Reaaliaine Kurssit pak+syv Tehtävien määrä Vastauksia enintään Eniten kosketuspintaa oppiainerajat ylittävissä tehtävissä Uskonto 3+2 10 6 His, Fil, Psy, Bio, Maa Elämänkats.tieto Fil, His, Psy, Yht Psykologia 1+4 Usk, Elä, Fil, Bio, Yht, Ter Filosofia 1+3 Kaikki tieteet Historia 4+2 Yht, Fil, Usk, Elä, Ter, Fys Yhteiskuntaoppi 2+2 His, Psy, Fil, Elä, Maa,Ter Fysiikka 1+7 13 8 Kem, His, Ter Kemia 12 Fys, Bio, Maa, Ter, Yht Biologia 2+3 Kem, Ter, Maa, Psy, Usk Maantiede Yht, Bio, Kem, Usk Terveystieto 1+2 Psy, Bio, Yht, His, Kem, Fys

13 YO-TUTKINTO ja LUKIHÄIRIÖ
Mikäli keskivaikeasta tai vaikeasta lukihäiriöstä kärsivä kokelas ei hae erityisjärjestelyjä, riittää yksi asiantuntijalausunto (erityisopettaja, psykologi tai puheterapeutti). Samoin lievistä lukihäiriöistä kärsiviltä kokelailta vaaditaan myös em. yksi asiantuntijalausunto .

14 YO-TUTKINTO ja LUKIHÄIRIÖ
Lukilausunnon vaikutus arvosanaan Lautakunnan lukivaliokunta käy läpi lukihäiriöstä kärsivien kokelaiden lausunnot ja tarkistaa tulosten valmistuttua kokelaiden saamat arvosanat. Arvosanan nostamista harkittaessa otetaan huomioon kokelaan häiriön vaikeusaste ja hänen saamansa arvosanan ja seuraavan arvosanan välinen piste-ero. Arvosanamuutos on mahdollinen vain yhdessä kokeessa, jos pistemäärä sijoittuu lähelle ylempää arvosanaa.

15 YO-TUTKINTO ja LUKIHÄIRIÖ
Lausunnot tai niiden oikeiksi todistetut jäljennökset ja hakemus on mikäli mahdollista toimitettava lautakuntaan ilmoittautumistietojen yhteydessä

16 YO-KOKEEN UUSIMINEN HYLÄTYN pakollisen kokeen saa uusia KAKSI KERTAA koetta välittömästi SEURAAVAN KOLMEN TUTKINTOKERRAN aikana HYLÄTYN ylimääräisen kokeen saa uusia KAKSI KERTAA ILMAN AIKARAJAA (kokeen tasoa ei voi vaihtaa) Hylätyn pakollisen kokeen uusinnassa voi suorittaa eri tason kokeen kuin hylätty koe oli AINA KUITENKIN 1 A-TASON KOE

17 YO-KOKEEN UUSIMINEN HYVÄKSYTYN kokeen saa uusia YHDEN KERRAN ilman aikarajaa tutkintoa voi myöhemmin täydentää

18 Kevään koepäivät (kuuntelut)
ma vieras kieli, pitkä oppimäärä ti toinen kotimainen ke 17.2.vieras kieli, lyhyt oppimäärä

19 Kevään koepäivät (kirjalliset)
pe äidinkieli tekstitaito ma äidinkieli, suomi ke vieras kieli, pitkä oppimäärä pe uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,   maantiede, terveystieto ma toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ke matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä pe psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia ma vieras kieli, lyhyt oppimäärä

20 ILMOITTAUTUMINEN Kokeisiin ilmoittautuminen 18.11. klo 8.00
ABIOPPAAT MUKAAN ILMOITTAUTUMISEEN Jos syksyn tulokset eivät ole saapuneet, järjestetään toinen ilmoittautumistilaisuus


Lataa ppt "YO-TUTKINTO TUTKINNON RAKENNE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google