Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VANHEMPAINILTA ABIEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VANHEMPAINILTA ABIEN."— Esityksen transkriptio:

1 VANHEMPAINILTA ABIEN

2 Vähintään yhdessä pakollisessa pitkä oppimäärä!
YO-TUTKINTO Näistä valittava kolme koetta Kaikille pakollinen Äidinkieli Toinen kotimainen Vieras kieli Matema- tiikka Reaali- aine Vähintään yhdessä pakollisessa pitkä oppimäärä! Ylimääräiset kokeet: Toinen kotimainen Matema- tiikka Vieraan kielen kokeita Reaali- aineen kokeita

3 YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN
Pakolliset kurssit suoritettu kirjoitettavassa aineessa Menestyäkseen on käytävä myös syventäviä kursseja Pakolliset aineet kirjoitettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana Syksy Kevät Kevät Syksy Kirjoituskerrat (Klassikka 04 vsk): 85% jakaa kirjoituksensa kahdelle kerralle 15% kirjoittaa kaikki aineensa yhdellä kerralla 4.vuoden opintosuunnitelma: yleensä kolmella kerralla

4 YO-KIRJOITUSTEN HAJAUTTAMINEN: Syksyllä
Hyödyt: -Tehokkaampi ajan-käyttö -Henkinen paine vähenee -Kokemusta yo-kirjoituksista -Uusimismahdolli- suudet jo kouluaikana Mahdolliset vaarat: -Tiedot ei vielä riitä => tulostaso ei paras mahd. -Kirjoittaminen syksyllä vaatii suunnittelua -Liian aikainen aloittaminen

5 REAALIKOE Reaalikoe I Reaalikoe II Psykologia Uskonto (UE/UO/ET)
Filosofia Historia Fysiikka Biologia Reaalikoe II Uskonto (UE/UO/ET) Yhteiskuntaoppi Kemia Maantieto Terveystieto -Jokaisena kirjoituskertana järjestetään kaksi reaalikoetta (I ja II) viikon välein -Opiskelija saa osallistua aina yhteen reaalikokeen aineeseen kerrallaan -Yhdellä kirjoituskerralla on siis mahdollista kirjoittaa kaksi reaaliainetta!

6 KOKEEN UUSIMINEN JA TÄYDENTÄMINEN
Pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavan kolmen tutkintokerran aikana Kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta Hylätty koe (I) Hyväksytty koe (A,B,C,M,E,L) Tutkintoa voi ylioppilaana täydentää suorittamalla ylimääräisiä kokeita!

7 ARVOSTELU I 0 pist. A 2 pist. B 3 pist. C 4 pist. M 5 pist. E 6 pist. L 7 pist. Lukion aineen opettaja arvostelee koesuoritukset alustavasti ja lautakunnan sensorit lopullisesti Jos suoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, voi lautakunta tämän hyväksyä (mm. lukilausunto yms.) Arvosteluun voi hakea lautakunnalta tarkistusarvostelun toimittamista

8 KOMPENSAATIO Ylioppilastutkintotodistus, jossa on yksi pakollisen kokeen hylätty arvosana Hylätty taso Vaatimus kompensaatioon Kompensaatiossa pisteitä annetaan muista arvosanoista: L = 7, E = 6, M = 5, C = 4, B = 3, A = 2, Ylimääräiset kokeet auttavat kompensaatiopisteiden keruussa! Tutkintoa täydentämällä ei voi Kompensoida hylättyä koetta I+ 12 pist. I 14 pist. I- 16 pist. I= 18 pist.

9 YLEISTÄ Ilmoittautumiset tuotava kansliaan viimeistään pe 14.11.2014
Syksyn 2014 kirjoitusten uusijat keskiviikkoon mennessä, kun syksyn kirjoitusten tulokset ovat tulleet Erityisjärjestelyhakemukset tulee toimittaa kansliaan viimeistään

10 YLEISTÄ Ilmoittautuminen tutkintoon on sitova
Koe katsotaan hylätyksi jos ilmoittautunut jää saapumatta ilman YTL:n hyväksymää syytä Ilmoittautuneilta peritään aina ilmoittautumismaksu (14 € ) ja maksu kustakin ilmoitetusta kokeesta (28 € ) Ilmoittautumien merkitsee AINA samalla koko ylioppilastutkinnon aloittamista (kolme perättäistä kertaa)

11 Kokelaan oikeusturvasta
Erillisestä pyynnöstä tarkistusarvostelu Tarkistuspyyntö kohdennettava Maksu (50 €) ellei johda muutokseen Pyyntö tehtävä 14 vrk kuluessa tulosten tiedoksisaamisesta

12 Sairastuminen kokeiden aikana
Tieto rehtorille tai apulaisrehtorille mahdollisimman hyvissä ajoin. Apul.rehtori Juha Torniainen Apul.rehtori Inka Kokkonen Kanslia Elsa Kukkonen

13 Lisätietoa http://www.ylioppilastutkinto.fi/ Koulun verkkoveräjä:
Ylioppilastutkintolautakunnan www-sivut:


Lataa ppt "VANHEMPAINILTA ABIEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google