Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruu 2012 Kaisu Piiroinen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruu 2012 Kaisu Piiroinen."— Esityksen transkriptio:

1 Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruu 2012 Kaisu Piiroinen

2 Tässä esityksessä Tiedonkeruu –tekniset tiedot –yksittäiset muuttuneet kohdat Tiedon käyttö –lausuntokierroksella oleva rahoitusmalliluonnos –sopimusindikaattorit

3 Tiedonkeruu teknisesti Tiedonkeruut Kotan kautta tiedontuotanto-näyttöjen kautta Aineistot csv-muotoisena Esimerkkilomakkeet joulukuussa CSC:n nettisivuilla Tarkistukset suoraan latauksista tarkastusraporteille Siirtotiedostossa ylimääräiset ”;” –merkit tulevat aiheuttamaan tiedoston hylkäämisen Mikäli tekstimuotoiset kentät sisältävät puolipiste-merkkejä (;), ympäröidään kentät lainausmerkeillä. (koskee lähennä julkaisujen nimiä)

4 Kaksi tiedonkeruulomaketta (aineistoa) A-E- julkaisut omalla lomakkeellaan ja F-I toisella A-E julkaisupohjainen F- I summatason tiedot (kuten vuonna 2011 kerätyt tiedot) Esimerkkilomakkeet yo-puolelta nähtävissä CSX:n dokumentit- sivulla –http://raketti.csc.fi/paattyneet/xdw/dokumentit/tiedonkeruut/2011/yliopistot/Y O-3B-julkaisut.csv/viewhttp://raketti.csc.fi/paattyneet/xdw/dokumentit/tiedonkeruut/2011/yliopistot/Y O-3B-julkaisut.csv/view

5 Amkota-tiedonkeruu -2009

6 Summatason XDW-tiedonkeruu - 2011

7 Metatiedot sisältävä julkaisutiedonkeruu 2012 - Julkaisupohjainen tiedonkeruu ( julkaisutyypeille A-E) julkaisu per rivi Summatason tiedonkeruu julkaisutyypeille (F – I)

8 Julkaisutiedonkeruun muuttuneet kohdat Julkaisun koulutus- (ja tieteen)ala Julkaisua kohden voi ilmoittaa useamman koulutusalan (maks 6). Julkaisutyypeille A-E merkitään vähintään yksi koulutusala ja julkaisutyypeille F, H ja J merkitään jokin koulutusala tai erittelemätön koulutusala. Mikäli julkaisulle ilmoitetaan alle 6 koulutusalaa, jätetään kohtia 2-6 tarpeen mukaan tyhjiksi. Kohtaan 1 tulee aina jokin arvo, julkaisutyypeillä A-E jokin koulutusala ja julkaisutyypeillä F, H ja J jokin koulutusala tai erittelemätön koulutusala.

9 Julkaisutiedonkeruun muuttuneet kohdat Avoin saatavuus Julkaisun avoin saatavuus koodataan seuraavasti: 0 ei Open access -julkaisu 1Open access -julkaisu 2Open access -julkaisu, rinnakkaistallennettu 9ei tietoa onko julkaisu Open access –julkaisu.

10 Pakolliset kentät julkaisutyypeille A-E Julkaisutyyppi Julkaisun tieteenala (ensimmäinen, voidaan lisätä 6 kpl) Julkaisun koulutusala (ensimmäinen, voidaan lisätä 6 kpl) Julkaisun tekijät Julkaisun tekijöiden lukumäärä Organisaation tekijät Kansainvälinen yhteisjulkaisu Julkaisun nimi Julkaisuvuosi Julkaisumaa (kotimainen / kansainvälinen) Avoin saatavuus

11 Julkaisutiedonkeruun tyyppikohtaiset pakolliset tiedot A1, A2 ja B1 pakolliset tiedot –Lehden /sarjan nimi TAI –ISSN (esim. 0090-8258) A3 ja B2 pakolliset tiedot –ISBN TAI –Kustantaja A4 ja B3 pakolliset tiedot –Lehden / sarjan nimi TAI –ISSN TAI –Emojulkaisun nimi

12 Julkaisutiedonkeruun tyyppikohtaiset pakolliset tiedot II C1 pakolliset tiedot –ISBN TAI –Kustantaja C2 pakolliset tiedot –Lehden / sarjan nimi TAI –ISSN TAI –ISBN TAI –Kustantaja

13 Julkaisutiedonkeruu Luokituksen pääluokat ovat seuraavat: A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset C Tieteelliset kirjat (monografiat) D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta (G Opinnäytteet) H Patentit ja keksintöilmoitukset I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

14 Ongelmakohdat vuoden 2011 julkaisutiedonkeruussa Kuusi ammattikorkeakoulua kommentoi julkaisutietojen määrittelyn ongelmia. Vastaajat kommentoivat yleisesti luokitteluiden tulkinnanvaraisuutta sekä tietojen keräämisen hankaluutta. Yhden vastaajan mukaan taidealan julkaisussa affiliaation osoittaminen on hankalaa ja myös tieteellisten kokousten posterit ja luentotiivistelmät voisi tilastoida. Eniten ongelmia esiintyi tieteenalan ja julkaisutyypin määrittelyssä

15 Tieteenala 2010 käyttöön henkilöstötiedonkeruussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 07.09.2010 (8/500/2010) Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt, että korkeakoulujen tutkimustoimintaa koskevassa tiedonkeruussa käytetään liitteen 1 tieteenalaluokitusta. Luokitus otetaan käyttöön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa vuoden 2011 alusta ja muun tutkimustiedonkeruun osalta vuoden 2012 alusta. Ministeriön päätös on yhdenmukainen Tilastokeskuksen vuoden 2007 tieteenalaluokituksen kanssa kuitenkin siten, että ministeriön päätöksessä eräitä Tilastokeskuksen luokkia on jaettu alaluokkiin. Muutoksia erityisesti luonnontieteissä ja lääke- ja terveystieteissä (esim. tekniikan alalla ei muutoksia)

16 Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu luonnos ammattikorkeakouluja koskevasta lainsäädännöstä on lähetetty sidosryhmille lausuntoja varten. Tarkoituksena on uudistaa ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö vuoden 2014 alusta. Uudistus tarkoittaa ammattikorkeakoulujen valtioneuvoston myöntämien toimilupien uudistamista ja uuden rahoitusmallin käyttöönottoa. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattik orkeakoulu_uudistus/aineistot/?lang=fihttp://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/ammattik orkeakoulu_uudistus/aineistot/?lang=fi

17 Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliluonnos Julkaisut, taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot sekä tieto ‐ ja viestintätekniset ohjelmat 2 % Ammattikorkeakoulun julkaisujen, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto‐ ja viestintäteknisten ohjelmien määrä. Sisältää tiedonkeruun luokat: A vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit, B vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset, C tieteelliset kirjat (monografiat), D ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut, E suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta sekä I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto‐ ja viestintätekniset ohjelmat.

18 Kysymyksiä Onko tarvetta tarkentaa luokan D Ammattiyhteisölle suunnattujen julkaisujen määritelmän tarkennukseen? –Jos kyllä, niin mitä tässä tulisi ottaa huomioon?


Lataa ppt "Ammattikorkeakoulujen julkaisutiedonkeruu 2012 Kaisu Piiroinen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google