Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrityksen viestintä ja projektiviestintä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrityksen viestintä ja projektiviestintä"— Esityksen transkriptio:

1 Yrityksen viestintä ja projektiviestintä
Suuri osa insinöörin työpäivästä on viestintää Lähdetausta: T Asiantuntijaviestintä OAMK Tekniikan yksikkö Tuula Hopeavuori (2010) ja Pirjo Partanen (2011)

2 Yrityksen toimintaan liittyvä viestintä
Päivit-täinen toiminta Tuotteeseen tai palveluun liittyvä viestintä Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Rekrytointi

3 Tuotteeseen tai palveluun liittyvä viestintä
Tuotannon työohjeet Suunnitteludokumentaatiot Tuotedokumentaatiot Käyttöohjeet asiakkaalle Mainos- ja esitemateriaali Palaverit Työnopastus Suunnittelun ja tuotannon sisäistä sekä tuotteeseen liittyvää viestintää. Tieto kulkee taholta toiselle ja on löydettävissä myöhemmin.

4 Tärkeää on viestien selkeys ja vakiintuneet viestintäkanavat.
Sisäinen viestintä Esimies-alaiskeskustelut Palaverit Osasto- tai yksikkökokoukset Verkostot Tiedotustilaisuudet Koulutustilaisuudet Muut tilaisuudet Sisäinen radio, tv, puhelin Tiedotteet Sähköpostit Intranet Muut sosiaaliset mediat Ilmoitustaulu Tiedotuslehti Henkilöstölehti Sisäinen viestintä tukee organisaation toimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Tärkeää on viestien selkeys ja vakiintuneet viestintäkanavat.

5 Ulkoinen viestintä Uutisten kertominen
Yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen Markkinointiviestinnän tukeminen Kriisitiedottaminen Www-sivut, ekstranet Sijoittajaviestintä Tuotetiedottaminen Suhdetoiminta: tilaisuudet, onnittelut, tervehdykset Kaikki yhteydenpito sidosryhmien kanssa: asiakkaat, viranomaiset, alihankkijat, tavarantoimittajat. Ulkoisella viestinnällä luodaan myös yrityksen yhteisökuvaa eli imagoa.

6 Työnhakijalle syntyy kuva yrityksestä.
Rekrytointi Lehti-ilmoitukset Yrityksen verkkosivut Rekrytointisivut Perehdyttämismateriaali Opiskelija- ym. messut Työnhakijalle syntyy kuva yrityksestä. Myös imagon rakentamista, sillä kilpailevat yritykset ja yhteistyökumppanit seuraavat yrityksen toimintaa.

7 Projektiviestintä "Projekti on kertaluontoinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan rajatussa ajassa ennalta sovittu tehtävä, joka etenee tiettyjen kehitysvaiheiden (suunnittelu, käynnistäminen, toimeenpano, ohjaus, arviointi) mukaan." Lähde: Virtanen Projektityö.

8 Projektin viestintäsuunnitelma
Kaikkea tietoa ei tarvitse jakaa koko ajan kaikille. Siksi tarkka viestintäsuunnitelma on tarpeen. Viestintäsuunnitelmassa täytyy huomioida sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Käytännössä tämä tarkoittaa viestintää tiimin sisällä organisaation sisällä kohderyhmille johdolle muille sidosryhmille (esim. projektin rahoittajat).

9 Viestintäsuunnitelma määrittelee,
mitä kerrotaan miten kerrotaan kenelle kerrotaan milloin kerrotaan missä kerrotaan.


Lataa ppt "Yrityksen viestintä ja projektiviestintä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google