Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Viestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Viestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutus"— Esityksen transkriptio:

1 Viestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutus
Prof. Leif Åberg, Helsingin yliopisto, viestinnän laitos PSK:n kevätseminaari, huhtikuu 2009

2 Jäävuorimetafora viestintään (Esa Väliverronen, Leif Åberg 2006)
Sanomien vaihdannan taso (prosessimallit) Tilannetekijät Yksilöllisen merkityksenannon ja tulkinnan taso (semioottiset merkitysmallit) Kulttuurisen sopimuksen ja sosiaalisen yhteisyyden taso (kulttuuriset mallit)

3 Mitä viestintä siis on? Viestintä on tätä kaikkea:
sanomien vaihdantaa lähettäjän ja vastaanottajan kesken (prosessinäkökulma) merkityksien luomista, jakamista ja tulkintaa (semioottinen näkökulma) kulttuurisen yhteisyyden luomista (kulttuurinen näkökulma) Mitäpä merkitsee projektijohtamisen kannalta? tiedon saamista ja jakamista asioiden yhdessä pohtimista, tolkunottoa me-hengen syntymistä

4 mietitäänpä hetki: mitäs vuorovaikutus oikein on?

5 Viestintä vuorovaikutuksena
vuoro- vaikutus idea puetaan sanomaksi sanomaa tulkitaan ”lamppu” B A

6 tai syntyy jopa aivan uusia ajatuksia…
(Suomen Kuvalehti 27/2008)

7 Viestintä projektijohtamisen tukena
Miksi työpaikalla viestitään? -> funktiot: 1 perustoimintojen tuki 2 profilointi 3 informointi 4 kiinnittäminen 5 sosiaalinen kanssakäyminen

8 1. sisältö: tuote, palvelu
Funktiomallin ulottuvuudet: Tulos- vies- tintä 2. suunta: ulkoinen sisäinen koko työyhteisö

9 Sovellus projektijohtamiseen
Operatiivinen projektiviestintä Projektin markkinointi Projektin kumppanuus verkot markki- kinointi, kumppa- nuus- verkot sisäinen operatii- vinen työvies- tintä tuote/ palvelu- profiili, brandi, näiden tutkimus työhön pereh- dytys Tulos- vies- tintä Projektin profilointi, brändäys ja maineenhallinta Perehdyttävä projekti- viestintä yritys/johta- japrofiili, maine, näi- den tut- kimus työyhtei- söön pereh- dytys ulk. tiedotus, yhteys- toiminta ja luo- taus sis. tiedotus, yhteys- toiminta ja luo- taus Projektin ulkoinen tiedotus ja yhteystoiminta (ulkoiset TOP-listat) Projektin sisäinen tiedotus ja yhteystoiminta (sisäiset TOP-listat)

10 Projektiviestinnän huoneentaulu
Miten hanke profiloidaan (kehyskertomus, hankkeen perustelut, hissipuhe)? Arvomme, tapamme toimia: ovatko selvät tekijöille? Operatiivinen hankkeen viestintä, onko OK (operatiiviset toimijat, verkostokumppanit, viranomaiset, asiakkaat jne)? Ovatko hankkeen tekijät (myös alihankkijat ja toimittajat) perehdytetty?  Ovatko viestinnän järjestelyt kunnossa? (nettisivut, esitteet, mahdollinen tiedotuslehti, tiedotustilaisuudet)  Kuka hoitaa hankkeen sisäisen tiedottamisen? Entä ulkoisen?  Onko sisäinen ja ulkoinen TOP-lista laadittu ja viestinnän järjestelyt avainhenkilöiden suuntaan hoidettu?  Aistitesti: miltä hanke näyttää, kuuluu, tuntuu, maistuu, tuoksuu !


Lataa ppt "Viestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google