Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon korkeakouluyhteistyö 21.1.2014 Ilkka Niemelä RAKETTI-TUTKI-ohjausryhmän puheenjohtaja vararehtori, Aalto-yliopisto

2 Taustaa Tarkoituksena saada RAKETTI-hankkeen jälkeen aikaan jatkuvaa, kehittyvää ja dynaamista yhteistyötä, joka vastaa yliopistojen ja korkeakoulujen käytännön tarpeisiin TUTKI-tietomallityöryhmän ehdotus : nimetään pysyvä tutkimuksen tietomallityöryhmä, jonka tehtävänä ylläpitää tutkimushallinnon alueen käsitteiden määritelmiä ja luokituksia Ryhmään edustetuiksi korkeakoulut, OKM, CSC, Akatemia sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita Koordinointi CSC:ltä? Lisäksi TUTKIssa on syntynyt ajatus pysyvästä laajemmasta verkostosta - mallina esim. opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella toimiva Synergiaryhmä

3 Suunnitellun verkoston tavoitteet Suunnitellun verkoston tavoitteena voisi olla mm. tuoda korkeakoulujen tutkimushallinnon eri toimialueilla toimivia yhteen ja lisätä näiden välistä yhteistyötä (mm. tutkimuksen kehittäminen ja suunnittelu, tutkimustietojärjestelmät ja tiedonkeruu, tutkimuksen tukipalvelut, tohtorikoulutus, kirjastot, tutkimusaineistot, infrastruktuurit) tunnistaa alueita, joissa yhteistyölle on tarvetta, mutta sitä ei vielä riittävästi ole edistää tutkimushallinnon laajempaa benchmarking-toimintaa levittää hyviä käytäntöjä sekä käynnistää yhteisiä hankkeita toimia valmisteluelimenä yhteisissä asioissa toimia asiantuntijaverkostona lisätä yhteistyötä sidosryhmien kanssa (mm. OKM, tutkimuksen rahoittajat, Kansalliskirjasto, TSV, tutkimuslaitokset) kehittää tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen viitearkkitehtuuria

4 Kick-off tilaisuus 14.1.2014 Tarkoituksena oli koota tilaisuuteen tutkimushallinnon tekijöitä mahdollisimman kattavasti, mm. tutkimuksen kehittäminen tutkimustietojärjestelmät tutkimuksen tukipalvelut tohtorikoulutus kirjastot ja tutkimusaineistot tutkimuksen infrastruktuurit Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 75 ja etäyhteydellä 25 henkilöä

5 Kick off -tilaisuuden 14.1.2014 tavoitteet 1.Tutustuminen yli korkeakoulurajojen sekä eri toimialueiden välillä 2.Niiden teemojen tunnistaminen, joissa tarvetta edistää korkeakoulujen ja toimialueiden välistä yhteistyötä 3.Muodostaa alustava ehdotus verkoston toiminta- ja organisoitumismuodoille Tilaisuudessa mm. Esiteltiin tutkimuksen hallinnon alueella jo olemassa olevia verkostoja (tutkimuksen tukipalvelut, tutkijakoulutus, amk-TKI-johtajat, yliopistokirjastot, TUTKI-tietomallityö) Pohdittiin ryhmätöinä em. alueita yhdistävän laajemman verkoston teema-alueita ja organisoitumista

6 Kick off -tilaisuuden ryhmätöiden tuloksia (1/2) Millä tutkimushallinnon aihealueilla korkeakoulujen ja toimialueiden välistä yhteistyötä tulisi edistää? Tutkimuksen strateginen kehittäminen ja tutkimuksen arvioinnit Infrastruktuurit Tutkimusdatan hallinta Tietomallityö Käytännön prosessien kehittäminen, toisilta oppiminen Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö Projektien talousraportointi Keskitetty tieto rahoitusinstrumenteista Tohtorikoulutus

7 Kick off -tilaisuuden ryhmätöiden tuloksia (2/2) Millä toiminta-, organisoitumis- ja työmuodoilla suunniteltu verkosto voisi tukea korkeakoulujen sekä toimialueiden välisen yhteistyön edistämistä? Yhteistyön tiivistäminen olemassa olevissa verkostoissa, substanssien relevantti yhdistely sekä katvealueiden kattaminen (mm. tutkimuksen strateginen kehittäminen) Työmuotoja: alusta kommunikointiin, sähköiset kokoukset, keskusteluryhmät Tietopankki it-järjestelmistä ja muista tutkimukseen liittyvistä tiedoista Vuosittainen ”tutkimuksen tuen ja hallinnon päivät” Priorisointi strategiselta ohjausryhmältä - tutkimusvararehtorit?

8 Jatkotoimenpiteet Kick off -tilaisuudessa koottiin esiteltyjen verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista laajemman verkoston käynnistämistä varten ”aktiiviryhmä” Ryhmää vetää Sipo Vanhanen (tutkimushallinnon päällikkö, HY) Ryhmä tekee yhdessä TUTKI-ohjausryhmän kanssa 14.3.2014 mennessä ehdotuksen verkoston agendasta ja organisoinnista


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Tutkimushallinnon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google