Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

POPULAATIOIDEN EKOLOGIAA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "POPULAATIOIDEN EKOLOGIAA"— Esityksen transkriptio:

1 POPULAATIOIDEN EKOLOGIAA

2 Populaation kokoon vaikuttavat tekijät
SYNTYVYYS + TULOMUUTTO + POPULAATIO LÄHTÖMUUTTO - KUOLEVUUS -

3 Populaation koon arviointi
Suora laskenta (esim hirvi) Usein mahdotonta, koska: yksilöiden määrittely voi olla hankalaa (esim. haapa) yksilöt voivat piiloutua (esim. myyrät) yksilöitä voi olla liian paljon (esim. hyönteiset) ”Pyynti-merkintä-uudelleenpyynti”

4 Syntyvyys syntyneiden määrä tietyssä yksilöjoukossa aikayksikköä kohti
yleensä pienenee populaation tihentyessä

5 Kuolevuus kuolleiden määrä tietyssä yksilöjoukossa aikayksikköä kohti
pienen jälkeläismäärän tuottavilla yleensä pieni (esim. petolinnut) suuren jälkeläismäärän tuottavilla yleensä suuri (esim. kalat)

6 Eloonjäämiskuvaaja ilmaisee kunkin ikäluokan elossa olevien yksilöiden määrän ELOONJÄÄVIEN MÄÄRÄ (LOG.) suhteellinen ikä JYRSIJÄT KOTKA KALAT

7 Raimo Koponen

8 Tiheys riippuu ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä
ympäristön kantokyky määrää maksimikoon yleensä ryhmittäinen (a) kova keskinäinen kilpailu  tasainen (b), reviirit vähentävät sisäistä kilpailua voi olla myös satunnainen b

9 Sukupuolijakauma yleensä syntyy yhtä paljon kumpaakin sukupuolta
kuolevuuserot voivat muuttaa tilannetta joskus toista sukupuolta alusta lähtien enemmän esim. myyrillä naarasenemmistö, ketuilla urosenemmistö

10 Ikäjakauma ilmaistaan ikäpyramidilla
pyramidin muoto kertoo kehityksen suunnasta Huom! Leveäkantainen ei välttämättä tarkoita kasvavaa populaatiota (esim. ahvenpopulaatio) Population Pyramids for Finland

11 Eksponentiaalinen kasvu
lkm aika optimioloissa rajoittamaton eli eksponentiaalinen kasvu (potentiaalinen kasvu, J-käyrä) raju kantokyvyn ylitys --> romahdus

12 Kantokyvyn raju ylitys (esim. karibu)
Raimo Koponen

13 esim. metsäpalo voi vaikuttaa rajusti alueen kantokykyyn (abioottinen tekijä)

14 Logistinen kasvu rajallinen eli logistinen kasvu tavallista (S-käyrä)
ympäristön vastus: hillitsee lisääntymistä ja nostaa kuolevuutta kasvaa populaation kasvaessa yksilömäärä myötäilee kantokykyä lkm aika k

15 ympäristön vastukseen kuuluvat esim:
lajin sisäinen ja lajien välinen kilpailu (esim. ravinnosta) pedot taudit loiset stressi:  lisääntymisteho laskee  agressiot muuttoa muualle

16 Ympäristön vastus voimistuu yksilötiheyden kasvaessa

17 Kannanvaihtelut esim. saalistajien populaatiot riippuvat saalispopulaatioista saalistajan kanta hieman jäljessä yksipuolista ravintoa käyttävillä yleensä suurta riippuvat usein tiheydestä, mutta myös abioottiset tekijät voivat vaikuttaa (esim. sääolot)

18 kannanvaihtelut yleensä
pieniä monimuotoisissa ekosysteemeissä (esim. sademetsä, lehto) suuria yksinkertaisissa ekosysteemeissä (esim. aavikko, tundra, istutettu metsä, pelto)

19 Ilveksen ja jäniksen kannanvaihtelut
Raimo Koponen

20 Vaellukset pyritään käyttämään tehokkaasti hyväksi ympäristön resursseja säännöllistä (esim. muuttolinnut) tai epäsäännöllistä (esim. käpytikat) Lapintiira tekee pisimmän muuttomatkan Suomen linnuista. Tiedätkö minne?

21 voivat johtaa ylitiheään populaatioon --> kannanromahdukseen
yleensä etu, koska kanta harvenee auttaa lajin leviämistä lisää perintöaineksen vaihtoa populaatioiden välillä


Lataa ppt "POPULAATIOIDEN EKOLOGIAA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google