Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Projektikatselmus Publicum Teknillinen korkeakoulu Publicum-ryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Projektikatselmus Publicum Teknillinen korkeakoulu Publicum-ryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Projektikatselmus Publicum Teknillinen korkeakoulu Publicum-ryhmä

2 Sisältö Projektin tila Tehdyn työn esittely Demo Suunnitelmat

3 Projektin tila Palautetut uudet dokumentit –Toiminnallinen määrittely –Tekninen määrittely –Koodausstandardit –Käyttöliittymädokumentti –Testaussuunnitelma –Turvamalli –Ohjelmistotuotannon menetelmät Tiedonkulku projektin osapuolien välillä Päivitetyt dokumentit –Projektisuunnitelma –Vaatimusmäärittely –Termidokumentti

4 Projektin tila Tehtävien toteutuminen –Kaikki mikä oli tarkoitus tehdä, saatiin tehtyä –Resursseja kului arvioitua enemmän Erityisesti tekninen määrittely vei huomattavasti enemmän aikaa Viivästyneet tehtävät –Vaiheen sisällä osa tehtävistä viivästyi mm. Toiminnallinen määrittely Ongelmat –Aikaa kulunut suunniteltua enemmän; osalta ryhmäläisistä loppuu kurssiin varattu 200 h Riskeistä –Suurin riski edelleen: #1 Aika ei riitä

5 Projektin tila (graafisesti) Aikaa kulunut suunniteltua enemmän

6 Projektin tila (graafisesti) Työnjako odotetun kaltainen –Eniten työtä projektipäälliköllä (mhalttu) ja systeemiarkkitehdilla (lselkain) –Vähiten työtä testaajalla (solaukka) ja pääkoodaajalla (srieppo) P = Projektinhallinta A = ATK-ylläpito U = Opiskelu S = Suunnittelu L = Luennot K = Kokoukset D = Dokumentointi

7 Tehdyn työn esittely Toiminnallinen määrittely –Toimintojen kuvaus ja tietokantarakenne Tekninen määrittely –Järjestelmän moduulijako ja moduulien kutsurajapinnat metodeittain Testaussuunnitelma –Toteutettava järjestelmätestaus ja sen vaiheet ja aikataulu –Muuttui alkuperäisestä suunnitelmasta, koska suunniteltua ohjelmaa ei enää käytössä kurssilla –Ei sisällä testitapauksia (dokumentti T2-vaiheessa)

8 Tehdyn työn esittely Käyttöliittymä –Dokumentoitu omaan dokumenttiinsa –Prototyyppejä käyttöliittymistä Muut dokumentit –Tiedonkulku projektissa (menetelmäraportti) –Turvamalli –Koodausstandardi Palvelin –Asennettuna Tomcat 4.0 –Dokumenttien automaattinen päivitys CVS:tä ryhmän kotisivulle

9 DEMO Käyttöliittymäproto Tietokantamoduuli

10 Käytetyt menetelmät Tiedonkulku projektissa –Raportoitu T1-vaiheessa Versionhallinta (CVS) –Raportointi siirrettiin T2-vaiheeseen Suunnittelu –Käyttötapaukset, UML-kaaviot, Prototyypit Ohjelmointi –Koodausstandardit Muut –Tuntiraportointi, Dokumenttien tarkastukset Tiedonkulku projektissa (Tuomainen) http://taotao.cs.hut.fi/publicum/docs/Tiedonkulku.html LISÄTIETOJA…

11 Suunnitelmat T2-vaiheen projektisuunnitelma (238 h) –Toteutus tapahtuu käytännössä lomittain –Vaihejako suuntaa-antava Vaiheen keskellä on joululoma –Ensimmäiset kaksi viikkoa Loput tietokantarajapinnasta Metadatan hallinnan yleiset toiminnot ja kenttien hakuosuuden toteutus Julkaisujen hallinnan toteutus Julkaisumuotoilijan export-toiminto HTML:lle Käytettävyystestin suunnittelu ja valmistelu Testitapausten dokumentointi

12 Suunnitelmat T2-vaiheen projektisuunnitelma (jatk..) –Keskimmäiset kaksi viikkoa Turvahallinnan yleiset toiminnot ja käyttäjien hakuosuuden toteutus Julkaisumuotoilijasta tulostusmuotojen haku Tärkeimpien käyttöliittymätyökalujen toteutus Ulkoasun hallinnasta lomakkeiden haku

13 Suunnitelmat T2-vaiheen projektisuunnitelma (jatk..) –Viimeiset kaksi viikkoa Käyttäjien lisäämisen ja editoinnin toteutus Syöttöliittymä Hakuliittymä Käytettävyystestin toteutus Ensimmäisten järjestelmätestien valmistelu T2-vaihetta koskettavat riskit #1 Aika ei riitä #31 Epätasainen työnjako ryhmän sisällä #9 Projektissa käytetty palvelin hajoaa #11 Toteutus ei vastaa vaatimuksia #18 Heikko järjestelmäarkkitehtuuri #23/#24 Ryhmän jäsenen työpanos menetetään #28/#30 Riidat

14 Lopputuotteet T2-vaiheessa syntyvät tuotokset –Toimiva, noin puolet pakollisista vaatimuksista toteuttava järjestelmä toimintakunnossa –Testitapausdokumentti –Käytettävyystestisuunnitelma –Menetelmäraportit Versionhallinta, CVS Testitapausten suunnittelu

15 Kysymyksiä ja keskustelua


Lataa ppt "Projektikatselmus Publicum Teknillinen korkeakoulu Publicum-ryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google