Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Eviva-hanke Vertaistukea ja voimaa ryhmätoiminnoilla päivät 2.9.2011 Sanna Forsell Ikääntyvien ja iäkkäiden Hankekoordinaattori, Eviva-hanke Turun kaupunki,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Eviva-hanke Vertaistukea ja voimaa ryhmätoiminnoilla päivät 2.9.2011 Sanna Forsell Ikääntyvien ja iäkkäiden Hankekoordinaattori, Eviva-hanke Turun kaupunki,"— Esityksen transkriptio:

1 Eviva-hanke Vertaistukea ja voimaa ryhmätoiminnoilla päivät 2.9.2011 Sanna Forsell Ikääntyvien ja iäkkäiden Hankekoordinaattori, Eviva-hanke Turun kaupunki, Kulttuuriasiainkeskus, Kulttuuriasiankanslia 040 358 8343 sanna.forsell@turku.fi

2 VISIO 2015 Turussa on 10 000 uutta vapaa-ajallaan aktiivista asukasta. Kaupunkimme on aktiivisen vapaa-ajan ja asukkaiden hyvinvoinnin edelläkävijä

3 Toiminta-ajatus Parannamme turkulaisten hyvinvointia hallintokuntien, järjestöjen sekä asukkaiden uudenlaisella ja innovatiivisella yhteistyöllä. Hankkeen johtavana periaatteena on ennaltaehkäisevä työ sekä asukkaita osallistava toiminta

4 Toimintasuunnitelma Strategia: Kehittää turkulaista hyvinvointia monialaisesti ja pitkäjänteisesti Verkostoida toimijoita (esim. kaupungin työntekijöitä ja järjestökenttää) Koordinoida ja mallintaa hyvinvointipalvelupaketteja Kouluttaa sekä tiedottaa toiminnasta ja hyvinvoinnista erilaisin keinoin, esim. kampanjoin. Tarkoitus on kehittää tarpeellisia hyvinvointipalveluita, joiden fokus on ihmisten aktivoinnissa, monipuolisissa toiminnoissa matalan kynnyksen periaatteella sekä jatkuvuudessa.

5 Lähtötilanteen analyysi (hyvinvointiprofilointi) Kullekin palvelualueelle tehdään lähtötilanteen analyysi, jota toimintasuunnitelmassa kutsutaan hyvinvointiprofiloinniksi. Analyysi perustuu Evivan tavoitteisiin: 1.Kuntalaisten osallisuuden, liikunta- ja kulttuuriharrastuksen sekä muun aktiivisuuden lisääminen. 2.Kuntalaisten hyvinvointierojen kaventaminen 3.Yhteisöllisyyden kasvu Hyvinvointiprofilointi / lähtötilanteen analyysi koostuu nykyisen palvelutarjonnan kartoituksesta, alueen demografian tarkastelusta, asukkaiden vapaa-ajan aktiivisuuden ja koetun hyvinvoinnin tuloksista sekä asukkaiden tarvekartoituksesta. Kullekin tavoitteelle määritellään mittarit, jotka kuvaavat tavoitteiden toteutumista kussakin ikäryhmässä. Mittareiden määrittämisen haasteet?

6 Toiminnan taustatekijöistä ikäryhmittäin Koettu elämän laatu Koettu terveys Koettu yksinäisyys Liikunnan harrastaminen Kulttuurin harrastaminen Kulttuuripalveluiden käyttö Osallistuminen järjestötoimintaan THL, ATH:n laajat kyselytutkimukset, 2010,2012,2014 Demografiset tiedot Olemassa olevat palvelut/ Kysyntä Tarpeet

7 Aikataulu 2011 Syksy on hankkeen ja pilottivaiheen käynnistämisen aikaa: 1) Hyvinvointiprofilointi ja pilottialueen valinta syyskuussa 2) Tiedotustilaisuudet (ensimmäinen tiedotustilaisuus 14.9, jotka jatkuvat tästä eteenpäin) 3) Pilottivaihe (vuonna 2012) Toimintojen kriteerit: Aktivointi ja osallisuus Kohderyhmälähtöisyys Hyvinvoinnin tekijät ja vaikutus

8 Viestintä Hyvinvointikampanja – sosiaalisen/yhteiskunnallisen markkinoinnin kampanja vapaa-ajan merkityksestä hyvinvoinnissa. Hankeviestintä ja –markkinointi (netti, printti, tiedote) Viestintä- ja markkinointituki ohjelmahankkeille, mahdollisuuksien mukaan? Markkinointituki nykyiselle palvelutarjonnalle, mahdollisuuksien mukaan? Kohderyhminä: Ikäryhmät (3)  kaikki kaupunkilaiset Erityiskohderyhmät  passiiviset, riskiryhmät Kaupungin työntekijät  toiminnan jatkuvuus Päättäjät ja kaupungin johto  sitoutuminen ja kehittäminen

9 Mitä hyötyä? Palvelutuotannon tarkastelu prosessina ja pullonkaulojen ja ongelmakohtien tunnistaminen  Ratkaisukeskeisyys ja hyvien toimintatapojen mallintaminen sekä siirtäminen osaksi normaalia palvelutuotantoa Resurssituki nykyisten palvelujen markkinointiin Toivottavaa: Hallintokuntien yhteistyö ja henkilökunnan osallistuminen Yhdessä tuotettuna parempia, kohdennettuja, saavutettavia ja tarpeellisia palveluja kaupunkilaisille

10 KIITOS.


Lataa ppt "Eviva-hanke Vertaistukea ja voimaa ryhmätoiminnoilla päivät 2.9.2011 Sanna Forsell Ikääntyvien ja iäkkäiden Hankekoordinaattori, Eviva-hanke Turun kaupunki,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google