Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPISKELIJAKYSELY Tulokset Toisen asteen yhteys - hanke.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPISKELIJAKYSELY Tulokset Toisen asteen yhteys - hanke."— Esityksen transkriptio:

1 OPISKELIJAKYSELY Tulokset Toisen asteen yhteys - hanke

2 Tavoitteet ja taustaa Tavoitteet: – K-P:n alueen toisen asteen oppilaitosten 1. vuoden opiskelijoiden mielipiteet valinnaisuuksista Toteutus: – Webropol – kysely – Marras-joulukuu 2011 Taustaa: – Toisen asteen koulutusyhteistyösopimus – Toisen asteen yhteys - hanke

3 Perustietoa vastaajista Vastaajien määrä: – 805 vastaajaa yhteensä (vastauksia jokaisesta oppilaitoksesta) – Vastausprosentti 60 – 434 ammatillisesta koulutuksesta (54 % vastaajista) – Vastausprosentti 51 – 371 lukioista (46 % vastaajista) – Vastausprosentti 75 Vastaajista: – 486 naista (60 %) – 319 miestä (40 %) Vastaajien äidinkieli: – 710 suomi (88 %) – 80 ruotsi (10 %) – 15 muu kieli (2 %)

4 Keskeisimmät kysymykset 1.Kiinnostus opintojen suorittamiseen muista oppilaitoksista 2.Mistä oppilaitoksista opintoja haluttaisiin suorittaa 3.Mitä haluttaisiin opiskella vapaasti valittavina opintoina / syventävinä ja soveltavina kursseina 4.Miten muiden oppilaitosten opintoja haluttaisiin suorittaa 5.Miten muiden oppilaitosten opintotarjonnasta toivottaisiin tiedotettavan 6.Milloin opintotarjonnasta pitäisi tiedottaa opiskelijoille 7.Millaisia jatkokoulutustoiveita opiskelijoilla on

5 1. Kiinnostus suorittaa opintoja muista oppilaitoksista 17 % vastaajista on kiinnostunut suorittamaan opintoja muista oppilaitoksista (vaihtelu 0 % - 37 %) – Kiinnostus suurinta niissä oppilaitoksissa, joissa jo nyt opintoja suoritetaan paljon muista oppilaitoksista

6 Kiinnostus suorittaa opintoja muista oppilaitoksista - oppilaitoksittain

7 2. Mistä oppilaitoksista opintoja haluttaisiin suorittaa 44 % kiinnostuneista haluaisi suorittaa muiden saman koulumuodon (A-A, L-L) opintoja, 35 % toisen koulumuodon (A-L, L-A) opintoja, 17 % korkea-asteen ja 8 % muita opintoja

8 Oppilaitokset, joista opintoja haluttaisiin suorittaa – oppilaitoksittain

9 3. Miten muiden oppilaitosten opintoja haluttaisiin suorittaa Mieluisin tapa suorittaa opintoja muista oppilaitoksista vastaajien mielestä on opiskelu yhden jakson ajan kerrallaan toisessa oppilaitoksessa (23 %) – Tämän valitsivat suosituimmaksi 10 oppilaitosta Toiseksi mieluisin tapa on opiskella omassa oppilaitoksessa toisen oppilaitoksen opettajan johdolla (16 %) – Tämän valitsivat suosituimmaksi 6 oppilaitosta Kolmanneksi mieluisin tapa on opiskella – yksi päivä viikossa toisessa oppilaitoksessa (yt-aika) ja – osittain etäopiskeluna esim. verkon välityksellä ja muutoin toisessa oppilaitoksessa Vastaamista näytti ohjaavan se, mikä yhteistyötapa oppilaitoksessa on käytössä

10 Mieluisin tapa suorittaa opintoja muista oppilaitoksista – koulumuodoittain

11 Mieluisin tapa suorittaa opintoja muista oppilaitoksista - oppilaitoksittain

12 4. Miten muiden oppilaitosten opintotarjonnasta toivottaisiin tiedotettavan Suosituin vastaus Wilma (38 %) ja toiseksi suosituin vastaus oma opinto-ohjaaja (30 %)

13 Mieluisin tapa saada tietoa muiden oppilaitosten opintotarjonnasta – oppilaitoksittain

14 5. Mitä haluttaisiin opiskella vapaasti valittavina opintoina / syventävinä ja soveltavina kursseina Suosituin molemmissa koulumuodoilla vieraat kielet Lukioissa lisäksi suosittuja vastauksia mm. lukioiden aineet, kotitalous, musiikki, käsityöt Ammatillisissa lisäksi suosittuja mm. ammatilliset aineet, liikunta, matkailu- ja ravinto, musiikki – Lisäksi paljon eri aiheita molemmissa koulumuodoissa – Lisäksi mainittiin tiettyjä oppilaitoksia, joista opintoja haluttaisiin suorittaa

15 5. Milloin opintotarjonnasta pitäisi tiedottaa opiskelijoille 42 % vastaajista haluaisi tiedon jo ennen koulutuksen aloittamista 34 % haluaisi tiedon 1. opiskeluvuoden syksyllä

16 Mieluisin ajankohta saada tietoa valinnaisten opintojen tarjonnasta / tulevan lukuvuoden kurssitarjonnasta - oppilaitoksittain

17 6.Millaisia jatkokoulutustoiveita opiskelijoilla on - koulumuodoittain

18 Ensisijainen koulutuspaikkatoive koulutuksen jälkeen – oppilaitoksittain, ammatillinen

19 Ensisijainen koulutuspaikkatoive koulutuksen jälkeen – oppilaitoksittain, lukio

20 Perustietoja vastaajista Vastaajien määrät oppilaitoksittain, perustutkinnoittain Opiskelijoiden tavoitteet opinnoissa K-P:n koulutusvaihtoehdoista tiedottamisen riittävyys peruskoulun 9. luokalla Ammattilukio- ja yhdistelmätutkinto- opiskelijoiden toiveet lukio-opintojen suorittamisesta

21

22

23 Vastaajien tavoitteen opinnoissa

24 Vastaajien tavoitteet opinnoissa oppilaitoksittain

25 Vastaajien kokemus K-P:n toisen asteen koulutusvaihtoehdoista tiedottamisen riittävyydestä peruskoulun 9. luokalla 77 % kaikista vastaajista kokee tiedotuksen olleen riittävää, vertailu kotipaikkakunnittain:

26 Ammattilukio- ja yhdistelmätutkintotavoitteisten opiskelijoiden toiveet lukio-opintojen suorittamisesta

27 Ammattilukio- ja yhdistelmätutkintotavoitteisten opiskelijoiden toiveet lukio-opintojen suorittamisesta – Kokkolan ammattilukion opiskelijat

28 Ammattilukio- ja yhdistelmätutkintotavoitteisten opiskelijoiden toiveet lukio-opintojen suorittamisesta oppilaitoksittain

29 Ammattilukio- ja yhdistelmätutkintotavoitteisten opiskelijoiden toiveet lukio-opintojen suorittamisesta kotipaikkakunnittain


Lataa ppt "OPISKELIJAKYSELY Tulokset Toisen asteen yhteys - hanke."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google